I Danmarks Lærerforening har man haft en fornemmelse af, at det er de erfarne lærere, der står mest for skud under fyringsrunder på skolerne Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Erfarne lærere forsvinder fra folkeskolen: "Alders­diskrimi­nation"

26. sep 2019, 19:11
Folkeskolerne er blevet over 6.000 erfarne lærere fattigere de seneste ti år. Danmarks Lærerforening oplever, at ældre lærere står først, når der afskediges. Skolelederforeningen peger på, at en stor lærergeneration er gået på pension.

Denne artikel er oprindeligt bragt på fagbladet Folkeskolen og bliver publiceret på A4 Nu som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af den jourhavende på A4 Nu.

Mens danskerne generelt bliver længere og længere tid på arbejdsmarkedet, fylder de erfarne lærere markant mindre på lærerværelserne, end de gjorde for ti år siden. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som fagbladet Folkeskolen har fået adgang til.

LÆS OGSÅ: Gigant vil fyre 600 med­arbejdere: "Vi beklager"

Siden 2008 er antallet af lærere over 50 år reduceret med 6.625. Dengang havde 20.059 lærere en dåbsattest med 50 eller flere somre. I 2018 havde 13.434 det samme. Det svarer til, at der i dag er en tredjedel færre lærere over 50 år, end der var for ti år siden.

Dermed er en masse værdifuld erfaring forsvundet ud af folkeskolen - og det er et problem, mener flere af skolens parter.

I Danmarks Lærerforening har man haft en fornemmelse af, at det er de erfarne lærere, der står mest for skud under fyringsrunder på skolerne, fortæller formand for foreningens udvalg for arbejdsmiljø og organisation Thomas Andreasen.

Foreningen har derfor gennemgået alle fyringssager fra årets første fire måneder for at undersøge, om fyringerne har det med at hænge sammen med antallet af år på de afskedigedes dåbsattest.

- Det viser sig, at der er en tydelig overrepræsentation af lærere over 50 år blandt de lærere, der er blevet afskediget i år. Vi havde en fornemmelse af, at der godt kunne være en skævfordeling, men jeg er overrasket over, at den er så udtalt, siger Thomas Andreasen.

Han fortæller, at foreningen i nogle kommuner har forhandlet godtgørelser til medlemmer, fordi der var for mange ældre lærere blandt de fyrede.

DLF: Aldersdiskrimination

Fra januar i år til udgangen af april fik 310 lærere den nedslående besked, at deres skole ikke forventede at have arbejde til dem på den anden side af sommerferien. Danmarks Lærerforening har gennemgået alle afskedigelserne, og her viser det sig, at 57 procent af de fyringsvarslede lærere var over 50 år - selv om gruppen af lærere i denne aldersgruppe samlet kun udgør 38 procent. De ældre lærere tegner sig derfor i den pågældende periode for en overrepræsentation på 19 procentpoint i afskedigelsesstatistikken.

Thomas Andreasen fortæller, at Lærerforeningen ser på de nye tal med stor alvor.

- Der er tale om aldersdiskrimination. Det kan vi naturligvis ikke acceptere. Det er helt klart noget, vi vil have et øget fokus på fremover. Man må ikke være mere udsat i forbindelse med afskedigelsesrunder, blot fordi man har nået en bestemt alder, siger han og tilføjer, at tendensen ikke kun rammer den enkelte lærer.

- Det er et generelt problem for folkeskolen. Skolen mister en masse værdifuld erfaring, hvis det er dem med erfaring, man vælger at afskedige, siger Thomas Andreasen.

Store årgange er stoppet

I Skolelederforeningen bekræfter formand Claus Hjortdal, at der er sket et videnstab i skolen, i takt med at gruppen af erfarne lærere er blevet mindre. Men det skyldes ikke, at lærere over 50 år er særligt udsatte, når kommuner afskediger. Hovedårsagen er ifølge ham, at skolerne har sagt farvel til nogle store lærerårgange.

- De fleste fra den store efterkrigsgeneration, som blev til rigtigt mange lærere, er gået på pension nu. Vi har haft en kæmpe udskiftning blandt både lærere og ledere, og det har givet et stort videnstab, siger Claus Hjortdal og tilføjer, at udviklingen blandt andet har betydet, at omkring hver anden skoleleder er blevet udskiftet i perioden.

Men kigger man nærmere på tallene, kan faldet ikke alene tilskrives et farvel til store lærerårgange. I 2008 var gruppen af 40-49-årige lærere tæt på 11.000. Disse lærere har i dag alle passeret 50 år, men gruppen er skrumpet ind til 9.300 lærere, som i dag udgør gruppen af 50-59-årige.

Mange brænder ud

Afskedigelse eller naturlig afgang. Den massive nedgang blandt gruppen af ældre lærere kan ifølge lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Kari Kragh Blume Dahl også skyldes, at mange lærere oplever at brænde ud på grund af et forhøjet arbejdspres og derfor selv vælger at stoppe som lærer.

- Der er ingen forskningsmæssig forklaring på, hvorfor vi ser, at denne her gruppe af lærere er blevet meget mindre. Men man kan forestille sig, at der er nogen, der er brændt ud i den alder. Man ved, at læger og sygeplejersker brænder ud. Men der er ikke foretaget lignende undersøgelser for lærere og pædagoger, men man kan godt forestille sig, at noget lignende gør sig gældende, siger hun.

Ifølge Kari Kragh Blume Dahl er det dog formentlig for simpelt kun at skyde skylden på aldersdiskrimination og generel udbrændthed. Arbejdet er også blevet sværere.

- Jeg tror også, at et af hovedproblemerne er, at mængden og kompleksiteten af opgaverne for lærerne er eksploderet. Der er mere inklusion, nye arbejdsmetoder og mere bureaukrati i form af Fælles Mål og læreplaner. Og så er der også forældresamarbejdet, som mange lærere har problemer med, hvor de oplever at blive ringet op på alle mulige forskellige tidspunkter og hele tiden spurgt ind til hvordan og hvorledes, siger hun.

I KL afviser kontorchef i Arbejdsgiverpolitisk Center Louise Koldby Dalager, at der skulle være noget bemærkelsesværdigt ved, at de ældre lærere fylder mindre på lærerværelserne. Ifølge hende skyldes nedgangen, at der blev uddannet færre lærere fra midten af 1980'erne frem til midten af 1990'erne. "Det er den væsentligste årsag til, at der i 2018 var langt færre lærere i 50-59-årsalderen, end tilfældet var i 2008", siger hun i en skriftlig kommentar.

Hun mener ikke, at nedgangen i antallet af lærere i gruppen 50-59-årige skiller sig ud i forhold til den generelle nedgang i antallet af lærere. Louise Koldby Dalager afviser også, at de ældre lærere er mere udsatte under fyringsrunder.