Hver femte lider af fyringsangst

20. aug 2013, 11:53
Hver femte dansker er bange for at miste jobbet. Fyringsfrygten fører til en ringere arbejdsevne, vurderer ekspert.

Det er ikke så underligt, at forsikringsbranchen har fået øjnene op for at at kunne tjene penge på folks angst for at miste jobbet.

Avisen.dk skriver idag at flere hundrede firmaer er skudt op med tilbud på at betale alt fra ferien til din benzin hvis du bliver fyret. Og der er kunder nok.

Angsten for at blive fyret er nemlig skyhøj på det danske arbejdsmarked. Ifølge en ny analyse fra Landbrug og Fødevarer er det mere end hver femte af os, der i høj eller i meget høj grad frygter fyresedlen.

"Det synes jeg, er et højt tal. Og ifølge vores undersøgelse, er bekymringen størst i industri- og handelsbranchen, hvor 75 og 81 procent er bange for at miste deres job," fortæller cheføkonom Thomas Søby.

Analysen er foretaget blandt 574 danskere fordelt på forskellige brancher.

Næstformand i fagforbundet HK Privat, Marianne Vind, kender godt til fyringsfrygten:

"Det er et kæmpe stort problem, også blandt vores medlemmer. Og det tyder jo på, at der er psykiske problemer på arbejdspladserne," siger hun.

Også i Dansk Metal er frygten blandt medlemmerne høj. Over 200.000 industriarbejdspladser er lukket ned, og det har gjort mange medlemmer angste for at miste jobbet:

”Vi har oplevet en væsentligt større frygt, end man har set tidligere. Alle metalarbejdere kender jo én, der har mistet sit job. Der er kommet mindre tryghed, og det hænger blandt andet sammen med, at man har afkortet dagpengeperioden,” siger chefen for Dansk Metals a-kasse, Torben Poulsen.

En kædereaktion

Og angsten for at ryge ud af sit job har ikke kun konsekvenser for den enkelte medarbejder. Det kan også ses på bundlinien, advarer ekspert i arbejds- og organisationspsykologi, Einar Baldursson.

For det er ikke kun innovationen blandt medarbejderne, der går tabt.

Når vi er utrygge i en længere periode lægger det en dæmper på kreativiteten, og vi bliver oftere syge.

Det er Einar Bardurssons vurdering at virksomhederne faktisk vil kunne spare en hel del på at gøre noget aktivt, for at reducere fyringsfrygten blandt de ansatte.

Han opfordrer virksomhederne til at gøre det mere klart for medarbejderne, hvordan den økonomiske situation ser ud.

"Selvfølgelig kan det gå dårligt for en virksomhed, men så kan man diskutere det i fællesskab med medarbejderne. Så falder den irrationelle frygt for at blive fyret," siger han.

Ændring er guld værd

HK Privat mener, at virksomhederne må tage initiativ hvis man skal komme frygten til livs.

”Virksomhederne skal sætte ind på det psykiske arbejdsmiljø, og tage det alvorligt. Det vil gavne medarbejderne, og det vil være guld værd for virksomhederne,” siger HK Privats næstformand Marianne Vind.

Hun mener desuden at medarbejderne selv må ruste sig bedre på en kommende fyring ved at insistere på at få efteruddannelse, mens de er ansatte.