SÅDAN BEHANDLER VI DE SYGE: Hun har brug for trehjulet scooter og advokat

29. jan 2010
Hun kører på trehjulet elscooter og har hjemmehjælp, fordi hun ikke selv kan klare sin dagligdag. Men kommunen vil ikke bevilge førtidspension.

Charlotte Pedersen på 47 år fra København har samlet sine sidste kræfter for at få sin sag om førtidspension igennem.

Og hun giver ikke op så let. Hun har søgt siden 2003, da hun blev kørt ned af en bil. Det har givet hende smerter i det meste af kroppen - såkaldte piskesmældssymptomer.

Nægter arbejdsprøvning

Men hun nægter at blive arbejdsprøvet - og med god grund. Charlotte Pedersen har nemlig flere læger og speciallægers ord for, at hun ikke kan klare at blive arbejdsprøvet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Alligevel holder kommunen fast.

Charlotte Pedersen frygter at få endnu flere smerter og har nu hyret en advokat til at føre sin sag.

Indstillet til førtidspension

Charlotte Pedersens sagsbehandler Margit Jønsson har to gange indstillet hende til førtidspension.  

”Det skønnes sandsynliggjort, at borgeren kun meget vanskeligt vil kunne medvirke i arbejdsprøvning og at en eventuel arbejdsprøvning næppe vil kunne bidrage væsentligt til nærmere stillingtagen i forhold til borgerens arbejdsevne," hedder det i sagsbehandlerens indstilling.

Men hver gang får Charlotte Pedersen afslag fra kommunens jurister med beskeden om, at der skal arbejdsprøvning til. For det siger loven. 

Halvdelen afvises

Margit Jønsson har 42 års erfaring som sagsbehandler i Københavns kommune. Hun siger, at over halvdelen af alle de sager, hun og hendes kollegaer indstiller til førtidspension, bliver afvist af visitationsteamet.

Sagsbehandleren siger også, at hun er tryg ved at sende Charlotte Pedersen på Incita, fordi, at der er en læge tilstede. Det er der ikke på mange af de øvrige revalideringscentre.

Læge tilstede

”Jeg har jo før været ude for, at jeg var nødt til at sende nogen afsted, selvom jeg vidste, at de var meget syge og røg på hospitalet, mens de var i arbejdsprøvning. Så er det jo rart, at der er en læge tilstede. Jeg er sikker på, at Charlotte vil få pension, når bare hun har været i arbejdsprøvning,” understreger hun.

Foreløbig kommer hun til at vente på Charlotte Pedersen. Hun nægter fortsat at møde op til arbejdsprøvning. Hun satser på sin advokat og læge, mens hun skiftevis græder, skælder ud og synker resigneret tilbage i sofaen.

Klagemuligheder:
  • Borgeren kan klage direkte til sagsbehandleren.
  • Sagsbehandleren genvurderer sagen.
  • Hvis sagsbehandleren fastholder afslaget, sender hun sagen videre til Beskæftigelsesankennævnet.
  • I Beskæftigelsesankenævnet sidder jurister og socialrådgivere og vurderer sagen.
  • Hvis de fastholder afslaget, kan borgeren klage til øverste instans Ankestyrelsen.
  • Ankestyrelsen tager kun sagen, hvis den er af generel eller principiel art. Altså kan bruges som retningslinie for andre lignende sager.
  • Borgeren kan også klage til Borgerrådgiveren I Københavns kommune. Han behandler sager om kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver. Han behandler ikke klager over afgørelser eller hvis der ikke på forhånd er klaget direkte til kommunen.
  • Kilder: KK.dk og borgerrådgiverens årsrapport 2008