Hovsaløsninger nedslider medarbejdere

19. jan 2010
Dårlig planlægning er skyld i nedslidning, arbejdsulykker og sygefravær. Det viser nyt projekt.

Jo mere de ansatte og ledelsen på byggepladserne taler sammen, jo bedre bliver arbejdsmiljøet, og medarbejdernes trivsel. Samtidig undgår man bedre de farlige "hovsa-løsninger".

Det viser et projekt, som NCC med midler fra Forebyggelsesfonden har gennemført på Bellahøj Bad.

På byggepladsen på Bellahøj Bad lavede de en hovsa-løsning, der betød at en fire tommer tyk slange fyldt med beton skulle slæbes rundt med håndkraft. Bortset fra den var meget tung, blev byggearbejderne udsat for kraftige stød i kroppen, når pumpen sendte trykstød med beton gennem slangen.

Det hele kunne have været undgået, hvis pumpen var blevet placeret rigtig i forhold til arbejdet, eller man havde skiftet til en større pumpe, da man opdagede problemet.

"Det er sådan nogle eksempler, der i længden nedslider medarbejderne, øger sygefravæ­ret, skærper risikoen for arbejdsulykker, forsinker produktionen og tidsplanen, ødelægger samarbej­det, og skaber generelt dårlig stemning på hele byggesagen," siger Karin Parbst, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Byggeri, der har været tovholder på projektet.

Tal med medarbejderne

Men en hel del hovsa-løsninger bliver undgået, når man spørger medarbejderne, inddrager dem i planlægningen og ikke mindst i evaluering af arbejdet, når opgaven er løst.

Ledelsen bærer et stort ansvar for at forebygge nedslidning på en byggeplads. Det er projektchefer, arbejdsledere og sjak-formænd, der skal udvikle en ledelsesstil, der fremmer samarbejde, god kommunikation og anerkendelse.

NCC og Dansk Byggeri har udgivet et hæfte om projektet.