USA 2012: Hovsa, vi regnede lige 2 billioner forkert

7. aug 2011, 14:00
Finansmarkederne er urolige. Nedvurderingen af USAs obligationer skubber til trenden. Kina gav USA en skideballe, men hænger på dollaren.

Det amerikanske finansministerium, de fleste medlemmer af kongressen og præsidenten er rasende over kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's nedvurdering af amerikanske værdipapirer.

Ved at give USA AA+ vurderingen advarer de imod landets kvalitet som låntager og rentebetaler. Selv lavede S & P en fed regnefejl i sin vurdering. Mere om den om lidt.

Advarslen kan påvirke kortsigtede investorer, typisk aktiekøbere, til at sælge deres papirer. Professionelle investorer har allerede taget højde for amerikansk økonomis problemer, men det udelukker ikke panikker.

Kommentatorer fra nær og fjern forudsagde alle mulige katastrofer. I løbet af ugen før nedvurderingen var indekset på den amerikanske aktiebørs faldet mærkbart, og det forventes at fortsætte nogle dage.

Noget tyder dog på, at det var de ikke-opfyldte forventninger til ekstra svage arbejdsløshedstal i USA, der drev pessimismen.

Faktisk strømmede milliarder af dollars ind i amerikanske statsobligationer lige efter aftalen om gældsloftet sidste weekend, fordi aktiekurserne faldt og Europas gældskrise tog til i styrke.

Ingen af de finansielle markeder ventes at holde sig i ro for tiden.

Hovsa en lille regnefejl

Den højt profilerede beslutning fik sig dog et lille problem, idet Standard & Poor's ikke rigtig havde styr på tallene, der ligger til grund for vurderingen. De havde en talfejl på to billioner dollars.

Bureauet fastholdt alligevel sin beslutning, fordi det vurderede, at fejlen ikke havde nogen indflydelse på dets beslutning.

”Det taler vel for sig selv,” mente en talsmand for finansministeriet.

Amerikansk kreditvurderingsselskaber er mildest talt i en krise. De er dokumenterede som nyttige og grådige idioter i spillet, der førte til den globale finanskrise. Hæmningsløst gav de AAA-rating til en endeløs række af fup-obligationer bygget på uholdbare boliglån.

Et udvalg i kongressen, der undersøgte finanskrisens årsager, beskrev S & P med flere som ”akslen i den finansielle destruktions hjul.”

[pagebreak]Kreditvurderinger

Kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's beslutning om at nedvurdere amerikanske statsobligationer et trin til AA+ betyder ikke, at der pludselig er sket noget nyt i amerikansk økonomi.

De to andre amerikanske bureauer, Moody's og Fitch har ikke tage samme skridt.

Det kinesiske Dagong Global Credit Rating Co. har nedvurderet amerikanske gældspapirer to gange, senest i onsdags. Første gang var sidste år. Ingen i USA har dog taget de oversete kinesiske vurderinger for alvor.

Standard & Poor's argumentation er politisk, idet firmaet i duet med den højreorienterede te-selskabs bevægelse kritiserer landets hidtidige beslutninger og nuværende prioriteringer. Man snakker om ”kløften mellem de politiske partier”.

Imidlertid er der ikke truffet nye politiske beslutninger i lang tid, der kan påvirke amerikansk økonomi, måske bortset fra det netop overståede sparekompromis som betaling for at få lov til at låne flere penge til betaling af gammel gæld.

Nedvurderingen handler om bureauets forventninger til politikernes evne til at løse den økonomiske krise (læs: valgkampen er i gang).

Skideballe fra Kina

Det officielle kinesiske nyhedsbureau, der taler på vegne af landets ledere, har i anledning af Stand & Poors nedvurdering af amerikanske obligationer opfordret USA til at tage en kur for sin afhængighed af et låne.

Heri er USA enig, men det er ikke så ligetil at rette op på supermagtens økonomi. De seneste ugers politiske debat forårsaget af behovet for (endnu en gang) at hæve gældsloftet vidner om problemerne.

Kina, der besidder langt over en billion dollars i amerikanske statsobligationer, kan med nogen ret tillade sig at advare USA imod landets endeløse underskudsfinansiering. Kina frygter ikke, at USA undlader at betale påløbne renter.

Kina har opsparet sådan ca. 3,2 billioner dollars i fremmed valuta, hvoraf to tredjedel menes at stå i amerikanske dollars. Kineserne vil naturligvis gerne sikre sig, at værdien af deres investering ikke daler, og at valutakurserne vedbliver at være fordelagtige.

[pagebreak]En forståelse

Kina og USA har igennem ret mange år haft et fornuftigt sammenhold, som drejede sig om, at Kina havde et kolossalt handelsoverskud med USA og brugte pengene til at finansiere Bush-æraens underskud. På den måde kunne det fortsætte. Der er ingen seriøst store finansielle alternativer til USA.

Kina er således afhængig af sine mange amerikanske obligationer og kan ikke true med noget som helst. Kina er afhængig af sine mange dollars, fordi de har været brugt til at holde landets egen valuta, renminbi eller yuan, billig, så landet kunne fastholde sit eksport-boom.

Sådan set hænger de to lande på hinanden. Ved starten af gældskrisen i 2008 kastede Kina enorme beløb ind i at skabe jobs gennem bygning af infrastruktur og meget andet. Nu lider landet under en voksende inflation og boligboble (som USA gjorde).

Kina har ikke nok kræfter til at gennemleve endnu en global recession i rimelig stil med sund vækst.

Alle er enige

Overalt i verden er man enige om, at USA bør få styr på sin økonomi, fordi den er vigtig for alle. Den mere alvorlige frygt drejer sig om det internationale renteniveau, og om at USA ikke har midler (ej heller politisk) til at manøvrere uden om en fornyet recession.

Finanskrisen i Europa med flere svage lande som Grækenland, Irland, Portugal, Spanien og Italien er særdeles alarmerende kombineret med en svag amerikansk økonomi.

At S & P har nedvurderet statsobligationer og en række andre statslige amerikanske værdipapirer vil få begrænset virkning, indrømmet også kreditvurderingsfirmaerne i henhold til Tne New York Times.

For eksempel er statsobligationer fritaget for påvirkning af kreditvurdering, hvis de er ejede af banker. Ej heller investeringsforeninger vil være synderligt påvirkede, idet de typisk holder kortsigtede gældspapirer, som AA+-vurderingen ikke påvirker.

[pagebreak]Advarslerne var der

Standard & Poor's kuppede sådan set ikke verdens finanssystem. I løbet af året har bureauet truet med at nedvurdere USA, hvis ikke politikerne fandt en løsning på gældsloftet og besparelser på mindst 4 billioner dollars over de kommende år. Den kom sådan set i sidste uge.

Nedvurderingen er den første siden S & P tildelte de amerikanske statsobligationer AAA i 1941. Tanken har siden været, at verdens rigste land ikke vil undlade at betale sine renteforpligtelser.

Derfor er disse obligationer det sted, penge søger hen, når der ikke er alternativer, eller når investor ønsker sikkerhed. Det forhold forandres ikke.

USA betaler kassen i renter, selv om taksterne er lave på statsobligationer. Det drejer sig sådan cirka om 250 milliarder dollars om året. Frygten for at markedet og den globale økonomi tvinger renterne opad er reelle. En halv procent vil være dyrt for USA.

USA 2012

Dan Larsen er Avisen.dk's USA-ekspert. Han har i en årrække været USA-korrespondent for danske medier. I den kommende tid vil han følge USA med særlig vægt på fagbevægelsen og valget i 2012.