Hov! Se de mange fejl på jobcentrene

3. dec 2012, 14:05
Dokumentation: Se de 38 fejl og driftsforstyrrelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

30. november

Sygemelding på sygemeldte i beskæftigelse

Med releasen den 12. november 2012 blev der indført automatik af oprettelse af fraværsforholdet ’Sygdom – sygemelding’ ved oprettelse af kontaktgruppen ’Sygedagpengemodtager’.

Automatikken skulle sikre, at en borger, der kommer fra ledighed og bliver sygedagpengemodtager altid har en aktiv sygemelding, hvis denne skulle være lukket ved en fejltagelse. Fraværsforholdet er en forudsætning for, at borgeren kan melde sig rask på Jobnet.

Fraværsforholdet bliver ved registrering af kontaktgruppen ’Sygedagpengemodtager’ oprettet automatisk af Det fælles Datagrundlag (DFDG), hvis den seneste kontaktgruppe er eller var

- ’Dagpengemodtager’,
- ’Kontanthjælpsmodtager’,
- ’Kontanthjælp omfattet af integrationsprogram’

på tidspunktet for skiftet til ’Sygedagpengemodtager’. Fraværsforholdet bliver også automatisk oprettet, hvis den seneste afsluttede kontaktgruppe er ’Sygedagpengemodtager’ (dette håndterer genoptagelse af sager).

Ovennævnte forretningsregel har imidlertid vist sig at give problemer ved oprettelse og ajourføring af sygedagpengesager på borgere, som er sygemeldt fra beskæftigelse. Der skal ikke registreres fraværsforhold ’Sygdom – sygemelding’ på borgere, der er sygemeldt fra beskæftigelse.

Problemet opstår, hvis ajourføringen har medført oprettelse af ny kontaktgruppe ’Sygedagpengemodtager’, eller hvis borgeren ved registrering som ’Sygedagpengemodtager’ var registreret med en åben kontaktgruppe – fx ’Dagpengemodtager’. I disse situationer bliver der automatisk oprettet fraværsforhold ’Sygdom - sygemelding’ med startdato lig med datoen for oprettelse eller ajourføring af kontaktgruppen ’Sygedagpengemodtager’.

Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på en hurtig løsning af problemet. Indtil problemet er løst, skal jobcentrene fejloprette fejlagtigt dannede fraværsforhold på sygedagpengemodtagere, som er sygemeldt fra beskæftigelse.

29. november

Fejl i rettidighedsdata

I ugens levering af rettidighedsdata er der observeret følgende fejl:

Faldugen for kontaktforløb beregnes forkert, når den beregnes på nyligt tilmeldte dagpengemodtagere, hvor udgangspunktet er 1. dag i ledighedsforløbet. Uanset hvor mange eller få uger borgeren har været ledig, beregnes faldugen til uge 48.

Der er set adskillige eksempler på, at kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 ikke har en registrerede falduger for kontaktforløb og aktivering. Af forsørgelseshistorikken fremgår, at vi ikke har data om udbetalt kontanthjælp i oktober, og dermed foretager vi ikke en beregning af disse falduger. Vi undersøger derfor, om vi mangler at modtage disse oplysninger, eller om de er modtaget forkert. Vi har kun hørt om denne fejl fra kommuner, der arbejder med Opera.

Vi arbejder på, at begge fejl er rettet til opdateringen i næste uge.

26. nov

I ugens levering af rettidighedsdata den 19. november 2012 blev der ved en fejl ikke leveret nye data vedrørende aktivering.

26. november 2012 - Opdatering: Fejlen er fortsat til stede, og der arbejdes derfor videre på en løsning.

21. nov

Fejl i kvittering for sygemelding via Jobnet

Der har været fejl i kvitteringen for sygemelding via Jobnet. Dagpengemodtagere i løntilskud fik således fejlagtigt besked om, at pågældende automatisk vil blive raskmeldt efter 160 dage. Denne fejl er rettet, sådan at borgeren bliver oplyst om, at han automatisk bliver raskmeldt efter 60 dage, såfremt han ikke forinden er raskmeldt eller modtager sygedagpenge. Fejlen blev rettet den 21. november 2012 kl. 16:30.

-

Manglende F32-hændelser

Efter releasen den 12. november 2012 er der set flere eksempler på, at der ikke er blevet dannet F32-hændelse i forbindelse med sygemelding. Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at undersøge fejlen, herunder omfanget.

Fejlen skyldes en fejl i det natlige batchjob, som danner a-kassekommunikation. Indtil dato er 282 borgere berørt af fejlen. Der arbejdes på en hurtig rettelse. Når rettelsen er foretaget, vil de manglende F32-hændelser blive dannet.

-

Efter releasen den 12. november 2012 er der set flere eksempler på, at der ikke er blevet dannet F32-hændelse i forbindelse med sygemelding. Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at undersøge fejlen, herunder omfanget.

 

20. nov

I ugens levering af rettidighedsdata den 19. november 2012 blev der ved en fejl ikke leveret nye data vedrørende aktivering. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på en hurtig løsning.

-

Borgere, som er sygemeldt før releasen, er blevet afmeldt

Vi har modtaget indmeldinger fra jobcentre om, at borgere, som var sygemeldt før den 10. november 2012, fejlagtigt er blevet afmeldt via et batchjob den 10. november 2012. Sagen er fejlmeldt.

Hvis de ramte borgeres kontaktgruppe ikke er blevet afsluttet, kan de raskmelde sig via Jobnet.

Hvis kontaktgruppen er blevet afsluttet i det kommunale sagsbehandlingssystem i forbindelse med afmeldingen, kan borgeren ikke raskmelde sig via Jobnet. Borgeren får i denne situation vist 'Meld dig ledig'-knappen på Min side, men han kan ikke tilmelde sig, da han er registreret med et igangværende fraværsforhold 'Sygdom - sygemelding'.

Hvis borgeren skal raskmeldes, skal jobcentret afslutte fraværsforholdet 'Sygdom - sygemelding' med gårs dato som sidste sygedag. Herefter kan borgeren gentilmeldes.

Det er besluttet at foretage datagenopretning af kontaktgruppe, sådan at borgere kan raskmelde sig via Jobnet. Der vil ikke blive foretaget datagenopretning i form af tilmelding.

Datagenopretningen blev gennemført den 20. november 2012.

 

-

Der har den 20. november 2012 fra kl. ca. 9:28 til kl. ca. 9:32 været driftforstyrrelser. Problemerne medførte lange svartider på Jobnet og i Arbejdsmarkedsportalen samt i kommunikationen mellem DFDG og de kommunale sagsbehandlingssystemer.

16. nov

Der har den 16. november 2012 fra kl. ca. 9:05 til kl. ca. 9:35 ikke været adgang til Det fælles Datagrundlag (DFDG). Problemerne medførte manglende adgang til Arbejdsmarkedsportalen, fejl i de kommunale sagsbehandlingssystemer ved kommunikation med DFDG og fejl ved login på Jobnet.

15. nov

Der har den 15. november 2012 fra kl. ca. 15:00 til kl. ca. 15:15 ikke været adgang til Det fælles Datagrundlag (DFDG). Problemerne medførte manglende adgang til Arbejdsmarkedsportalen, fejl i de kommunale sagsbehandlingssystemer ved kommunikation med DFDG og fejl ved login på Jobnet.

14. nov

Borgere, som ikke kan raskmelde sig via Jobnet

Vi har modtaget indmeldinger fra borgere og jobcentre om, at man ikke kan raskmelde sig via Jobnet. Der er tale om borgere, som har sygemeldt sig efter releasen.

Vi har konstateret, at fejlen opstår, hvis kontaktgruppen er blevet afsluttet i det kommunale sagsbehandlingssystem i forbindelse med afmeldingen. Borgeren får i denne situation vist 'Meld dig ledig'-knappen på Min side, men han kan ikke tilmelde sig, da han er registreret med et igangværende fraværsforhold 'Sygdom - sygemelding'. Borgeren skal raskmeldes af jobcentret. Sagen er fejlmeldt.

-

Der har den 14. november 2012 fra kl. ca. 8:00 til kl. ca. 8:20 været databaseproblemer i Det fælles Datagrundlag (DFDG). Problemerne medførte manglende adgang til Arbejdsmarkedsportalen, fejl i de kommunale sagsbehandlingssystemer ved kommunikation med DFDG og fejl ved login på Jobnet.

13. nov

Fejl ved registrering af Midlertidigt arbejde på Jobnet

I forbindelse med weekendens release er der opstået en fejl ved registrering eller afslutning af Midlertidigt arbejde via Jobnet. Borgerne får ved gem besked om, at der er sket en fejl. Registreringen bliver ikke gemt. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på en løsning.

12. nov

Fejl i kommunikationen mellem DFDG og KMD Opera

Efter releasen i weekenden bliver der ikke udvekslet data mellem DFDG og KMD Opera. Der arbejdes på en hurtig løsning.

-

Borgere, som er sygemeldt før releasen, er blevet afmeldt

Vi har modtaget indmeldinger fra jobcentre om, at borgere, som var sygemeldt før den 10. novemeber 2012, fejlagtigt er blevet afmeldt via et batchjo den 10/11-12. De pågældende borgere har på Min side på Jobnet kun 'Meld dig ledig'-knappen, men de kan ikke tilmelde sig, da de er registreret med et igangværende fraværsforhold 'Sygdom - sygemelding'. Sagen er fejlmeldt.

 

8. nov

Fejl i IT-systemerne

Der har i weekenden været foretaget en opdatering af it-systemerne, hvilket har medført følgende fejl:

- Der kan ikke dannes nye brugerkoder til Jobnet. Vi har tidligere skrevet, at borgerne selv via Jobnet kunne danne nye koder. Det kan ikke mere lade sig gøre.

- På baggrund af ovenstående vil tilmeldinger i de kommunale sagsbehandlingssystemer fejle, da tilmeldingen vil medføre, at der skal dannes brugerkoder.

Årsagen til fejlen er fundet. For at afhjælpe problemet skal et certifikat udskiftes, hvilket vi forventer vil ske i morgen tidlig den 7. november 2012.

Certifikatet er nu udskiftet, og borgerne kan igen foretage registreringer på Jobnet. Udskiftningen af certifikatet har imidlertid ikke løst den oprindelige fejl, hvorfor der arbejdes på en udredning af denne.

Fejlen blev rettet i går aftes den 7. november 2012

 

7. nov

Fejl i IT-systemerne

Der har i weekenden været foretaget en opdatering af it-systemerne, hvilket har medført følgende fejl:

- Der kan ikke dannes nye brugerkoder til Jobnet. Vi har tidligere skrevet, at borgerne selv via Jobnet kunne danne nye koder. Det kan ikke mere lade sig gøre.

- På baggrund af ovenstående vil tilmeldinger i de kommunale sagsbehandlingssystemer fejle, da tilmeldingen vil medføre, at der skal dannes brugerkoder.

Årsagen til fejlen er fundet. For at afhjælpe problemet skal et certifikat udskiftes, hvilket vi forventer vil ske i morgen tidlig den 7. november 2012.

Certifikatet er nu udskiftet, men det har givet en fornyet fejl i kommunikationen til DFDG. Det betyder, at der for nuværende ikke kan foretages registreringer på borgere, hvor registreringen skal kommunikere med DFDG. Borgere kan heller ikke foretage registreringer på Jobnet.

Der arbejdes på en hurtig løsning.

 

6. nov.

Fejl i IT-systemerne

Der har i weekenden været foretaget en opdatering af it-systemerne, hvilket har medført følgende fejl:

- Der kan ikke dannes nye brugerkoder til Jobnet. Vi har tidligere skrevet, at borgerne selv via Jobnet kunne danne nye koder. Det kan ikke mere lade sig gøre.

- På baggrund af ovenstående vil tilmeldinger i de kommunale sagsbehandlingssystemer fejle, da tilmeldingen vil medføre, at der skal dannes brugerkoder.

Årsagen til fejlen er fundet. For at afhjælpe problemet skal et certifikat udskiftes, hvilket vi forventer vil ske i morgen tidlig den 7. november 2012.

 

5. nov

Fejl i IT-systemerne

Der har i weekenden været foretaget en opdatering af it-systemerne, hvilket har medført følgende fejl:

- Der kan ikke dannes nye brugerkoder til Jobnet. Borgerne kan dog selv via Jobnet danne nye koder. De skal på Log ind billedet klikke på 'Glemt adgangskode?'. Herefter dannes der et nyt velkomstbrev til borgeren.

- På baggrund af ovenstående vil tilmeldinger i de kommunale sagsbehandlingssystemer fejle, da tilmeldingen vil medføre, at der skal dannes brugerkoder.

Der arbejdes på en hurtig udbedring af fejlen.

 

29. okt

Fejl i kommunikation IT-systemerne i mellem

Der er pt fejl i kommunikationen mellem sagsbehandlingssystemerne og Jobnet. Fejlen rammer kommunikation, der handler om CV og jobordre.

Vores IT-leverandører er i gang med at analysere problemet.

Når problemet er løst, vil det fremgå under driftstatus.

10. okt

Der er fortsat problemer i systemerne. Problemet opstår, når en registrering i et sagsbehandlingssystem har brug for data fra eller at levere data til Jobnet.Vores IT-leverandører er i gang med at analysere problemet. Problemet er løst.

10.okt
Der er for nuværende meget lange svartider på Jobnet, og det er ikke muligt at udsøge job på Jobnet. Dette har også indvirkning på sagsbehandlingssystemerne.Vores IT-leverandører arbejder på en hurtig løsning.Problemet er løst kl. 11:04.

1. okt

Fejl i IT-systemerne

Der er for nuværende meget lange svartider på Jobnet, og det er ikke muligt at udsøge job på Jobnet. Dette har også indvirkning på sagsbehandlingssystemerne, hvor vi bl. a. oplever, at der ikke kan dannes nye koder til brugerne.

Vores IT-leverandører arbejder på en hurtig løsning.

Kl. 12:30 er problemet blevet løst.

27.sept

Fejl i rettidighedsdata

Tidligere i denne uge blev der leveret rettidighedsdata med fejl i faldugen for aktivering. Den nye leverance den 25.09.2012 rettede ikke op på alle data, hvorfor der fortsat findes borgere med fejlagtige falduger. AMS har d.d. foretaget en ny opdatering af rettidighedsdata, der leveres til de kommunale leverandører i aften.

25. sept

Fejl i rettidighedsdata

Vi har i Landssupporten modtaget mange henvendelser fra jobcentrene om, at der er fejl i faldugen for aktivering, hvor den seneste aktivering ikke tæller med. Undersøgelser har vist, at der har været fejl i ugens levering af rettidighedsdata den 22. september 2012. Der vil i dag blive leveret nye korrekte data til de kommunale it-leverandører.

Nye rettidighedsdata er leveret til de kommunale it-leverandører den 25. september 2012 kl. 13:02.

10. sept

På grund af fejl hos NemLog-in (den offentlige log-in-fællesskab) var der problemer med at logge på Jobnet med NemId fredag den 7. september 2012 fra kl. ca. 15:30 til ca. 19:30.

31. aug

Manglende adgang til Jobnet

På grund af netværksproblemer hos driftsleverandøren har der ikke været adgang til Jobnet den 31. august 2012 fra kl. ca. 13:30 til kl. 14:34.

29. aug.

Fejl i rettidghedsdata

I ugens levering den 27. august 2012 af rettidighedsdata blev der afleveret fejlagtige data. Der er i dag kl. 17:02 leveret nye korrekte data. Dog mangler der fortsat jobsamtaler, som er registreret den 10. august 2012. Disse data forventes at være på plads med de nye rettidighedsberegninger i uge 36.

29. aug

Datagenopretning af F32-hændelser

I perioden 27. juli - 7. august 2012 blev der ikke dannet F32-hændelser (Medlemmet har meldt sig syg), jf. tidligere udmelding af 1. august 2012. Fejlen blev rettet den 7. august 2012, og alle manglende F32-hændelser blev dannet.

Det har imidlertid vist sig, at de datagenoprettede F32-hændelser kan være blevet dannet med en anden hændelsesdato (anmeldelsesdato) end den dato, hvor sygemeldingen blev registreret. Ifølge sygedagpengereglerne kan man - som hovedregel - først modtage sygedagpenge fra anmeldelsesdatoen. Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, at oplysningerne fra a-kasserne om anmeldelsesdatoen kan være fejlagtig for sygemeldinger i ovennævnte periode.

28. aug

Fejl i rettidghedsdata

I ugens levering den 27. august 2012 af rettidighedsdata mangler der fortsat jobsamtaler, som er registreret den 10. august 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på at få fejlen løst hurtigst muligt.

Opdateringen vil være på plads med de nye rettidighedsberegninger i uge 36.

24. aug.

Fejl i rettidghedsdata

Landssupporten har modtaget indmeldinger fra jobcentre om, at jobsamtaler, som er registreret den 10. august 2012, ikke har nulstillet kontaktforløbet. Vi arbejder på, at få en hurtig opdatering af disse data.

Opdateringen vil være på plads med de nye rettidighedsberegninger i uge 36.

22. aug

Driftsforstyrrelser i DFDG

Der har den 22. august 2012 fra kl. 11:27 til kl. 11:35 været databasetimeouts i Det fælles Datagrundlag (DFDG). Problemerne medførte manglende dannelse af velkomstbreve ved tilmelding via Jobnet eller i jobcentersystemerne i det anførte tidsrum.

21. aug

Fejl i rettidghedsdata

Ugens levering den 20. august 2012 af rettidighedsdata manglede data om nulstillende telefoniske jobsamtaler. Det betyder, at faldugen for jobsamtaler er fejlagtig. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på hurtigst muligt at få genudsendt korrekte data til de kommunale leverandører.

Rettidighedsdata er genudsendt til de kommunale leverandører den 22. august 2012 kl. 09:25.

17. aug

Manglende adgang til Jobnet

Jobnet var nede den 16. august 2012 fra kl. 19:31 - 19:41.

16. aug

Jobnet og DFDG er lukket

Fra fredag den 17. august kl. 16 til kl. 18 er Jobnet og DFDG lukket på grund af opdateringer.

14. aug

Fejl ved tilknytning af NemID

Efter opdateringen af DFDG i weekenden den 10. og 11. august 2012 opstod der fejl på Jobnet. Borgere, der var oprettet med et CV, som ikke var kendt i DFDG, fik fejl, når de forsøgte at tilknytte NemID. Fejlen opstod også, når man forsøgte at oprette sig som ny bruger med NemID. Fejlen blev rettet den 14. august 2012 kl. ca. 13.

10. aug

Jobnet og DFDG er lukket

Fra fredag den 10. august kl. 16 til lørdag den 11. august kl. 16 er Jobnet og DFDG lukket på grund af opdateringer.

06. aug

Tilmelding fejler

I tidsrummet kl. 9:52 - 10:24 kunne brugerne ikke logge på Jobnet. Efterfølgende er der opstået et problem med tilmeldingen. Borgerne oplever, at deres tilmelding på Jobnet fejler. Tilmeldingen er dog blevet registreret i DFDG, men uden angivelse af CV-nr og generering af et velkomstbrev.

Der arbejdes på en hurtig løsning af fejlen og en datagenopretning for dem, der har forsøgt at tilmelde sig.

Fejlen blev rettet den 6. august kl. 13:06. AMS foretager datagenopretning af de borgere, der d.d. er blevet tilmeldt.

01. aug

Kontanthjælpsmodtagere skal have tilsendt aktiveringskode til Min side på Jobnet

Kontanthjælpsansøgere, der for første gang tilmelder sig via Jobnet, og hvor jobcenteret efterfølgende korrekt har bekræftet tilmeldingen, afkræves fejlagtigt en aktiveringskode på Min Side på Jobnet. Der dannes ikke et brev til borgeren med en aktiveringskode.

Fejlen omfatter kontanthjælpsansøgere, der ved tilmeldingen har benyttet et nyt CV, der ikke i forvejen er kendt i Det fælles Datagrundlag. For den enkelte borger betyder det, at de ikke har mulighed for at tjekke jobforslag, da de ikke kan blive sikre brugere uden en aktiveringskode.

Jobnetsupporten kan - i denne situation - som de eneste danne brevet med en aktiveringskode. Når en borger med denne fejl kontakter sit jobcenter, kan jobcentret ringe til supporten på tlf. 70 15 20 30, der med det samme kan danne brevet med aktiveringskoden i Arbejdsmarkedsportalens printarkiv. Alternativt bede borgeren om selv at kontakte Jobnetsupporten, der vil hjælpe borgeren til at kunne logge på Min side som sikker bruger, der kan tjekke sine jobforslag.

Fejlen er blevet rettet den 8. august 2012.