Horsens parat til at sende syge i vikarjob

25. jun 2013, 05:55
Horsens, Esbjerg, Bornholm og Slagelse vil leje fleksjobbere ud som vikarer. Horsens er ved at ansætte 60 personer med markant nedsat arbejdsevne.

Lav betaling, ingen forpligtelser og et minimum af administrativt bøvl skal lokke virksomheder til at ansætte de svageste fleksjobbere.

Et nyt forsøgsprojekt vedtaget af regeringen og Enhedslisten gør det muligt for kommuner at ansætte personer i fleksjob, som de så lejer ud til private virksomheder helt ned til en uge ad gangen.

Indtil videre har fire kommuner søgt om at få del i puljen. Horsens, Esbjerg, Bornholm og Slagelse lægger an til at sende de første fleksjob-vikarer i rotation efter sommerferien.

Horsens er længst i processen og er lige nu ved at ansætte 100 fleksjobbere i syv timer om ugen, hvor de 60 skal deltage i vikar-projektet.

Jobcenteret håber at kunne sende de fleste direkte videre i fast job ved at lokke med den kontante bonus på 25.000 kroner, der vanker for at ansætte en person i fleksjob på under ti timer ugentligt.

Men hvis ikke det virker, vil tilbuds- og ydelseschef Mikael Eggert Jørgensen ikke afvise vikar-modellen.

”Det er ikke det, vi går efter, men vi udelukker det heller ikke. Vi tager bestik af, hvad der virker. Vi skal ud og træde nye stier her for at undersøge, hvordan vi skaffer job til de mennesker,” siger han.

Arbejdsevnen skal udnyttes

Mikael Eggert Jørgensen understreger, at virksomhederne bliver instrueret i at tage de skånehensyn, som den enkelte fleksjobber har fået defineret. Men derudover tages der ingen særlige hensyn.

”Hvis man er tilkendt et fleksjob, så er det fordi, man har en arbejdsevne, som man skal ud og udnytte. Der er ikke noget særligt korps, der passer på fleksjobbere. Hvis du er ansat på en virksomhed, ligger du under deres almindelige arbejdsmiljøregler lige som andre,” siger Mikael Eggert Jørgensen.