Høstfest for én milliard går til ufaglærte

16. jul 2013
Ufaglærte står forrest i uddannelseskøen, når en milliard kroner skal fordeles til efteråret, siger regeringspartier. Efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft vil ifølge AErådet falde med 190.000 personer frem mod 2020.

Ufaglærte danskere står forrest i køen, når partierne bag vækstplanen til efteråret skal fordele en milliard kroner til voksen- og efteruddannelse.

Sådan lyder udmeldingen fra Socialdemokraterne og SF.

”De ufaglærte er absolut første prioritet. Mange ufaglærte job er forsvundet ud af landet, og det vil fortsætte. Det handler om mange menneskers mulighed for at fortsætte på arbejdsmarked,” siger Eigil Andersen, arbejdsmarkedsordfører i SF.

Socialdemokraterne er enige.

”Vi skal tage fat om de mest sårbare. Det er dem, der står med ufaglærte job og med risiko for at blive ledige. Samtidig har vi nogle mennesker, der skal løftes fra faglært niveau og videre op i uddannelsessystemet,” siger uddannelsesordfører Troels Ravn (S).

Begge politikere peger på, at det såkaldte dobbelte uddannelsesløft er vigtigt. Det handler om, at ufaglærte løftes til faglært niveau, mens faglærte eksempelvis får videreuddannelse og specialiserer sig endnu mere.

Ufaglærte job i frit fald

Som Avisen.dk beskriver i dag, er ufaglærte under stigende pres - finanskrise eller ej.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falde med knap 190.000 frem mod 2020.

Samtidig har en ny undersøgelse om ’Danske virksomheder brug af østeuropæisk arbejdskraft’ sat en fed streg under behovet for opkvalificering.

Østeuropæere tager nemlig primært ufaglært arbejde, og deres antal vil vokse støt i de kommende år.

Erhvervserfaring skal på papiret

I regeringsgrundlaget indgår det som et erklæret mål at give mere uddannelse til de grupper, der har mindst. I forbindelse med den såkaldte vækstplan blev det i foråret besluttet at afsætte en milliard kroner til voksen- og efteruddannelse.

Det skal ske på baggrund af en række anbefalinger, som skal aftales mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

En del ufaglærte har behov for basale færdigheder i at regne og skrive, påpeger socialdemokraternes Troels Ravn.

Han mener også, at det er vigtigt at forbedre muligheden for, at ufaglærte kan få merit for jobkompetencer, som de mangler papirer på.

”Vi har mange ufaglærte, som let kan løftes fra ufaglærte til faglærte via meritoverførsel,” siger Troels Ravn.

Én milliard er for lidt

I SF peger Eigil Andersen på, at én milliard i sig selv ikke er nok.

Derfor skal anbefalingerne tænkes sammen med de uddannelsesmuligheder, der allerede eksisterer.

”Det bliver vigtigt at se på, hvordan vi laver det bedst mulige samspil mellem de her penge og de uddannelsesfonde og midler, der er etableret inden for overenskomstdækningen,” siger Eigil Andersen.