Fotografens forsvarer, Tyge Trier, er glad for, at sagen nu kommer for Højesteret. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Pressefotograf dømt for at tage billeder af ulykke: Nu er der nyt

27. maj 2020, 21:21
Fotograf afviste at forlade ulykkessted og blev i landsretten idømt en bøde. Nu går han i Højesteret.

En pressefotograf har fået særlig tilladelse til at anke en dom for at fotografere ved et ulykkessted til Højesteret. I landsretten blev han i januar idømt en bøde på 3000 kroner for ikke at efterkomme påbud om at flytte sig fra stedet.

Ved en alvorlig trafikulykke i Nylars på Bornholm i 2017 var fotografen til stede for at tage billeder. På stedet fik han besked af politi og redningsmandskab om at forlade stedet.

Det nægtede fotografen. Et pressekort giver nemlig i udgangspunktet adgang til at gå bag politiafspærringer.

Det fremgår af "cirkulære om adgang for journalister og pressefotografer m.fl. til at passere gennem politiafspærringer".

I cirkulæret står der imidlertid, at pressen skal rette sig efter politiets anvisninger. Politiet har også ret til i særlige tilfælde at nægte pressen adgang.

I januar vurderede Østre Landsret, at fotografen overtrådte beredskabslovens bestemmelse om, at enhver skal efterkomme politiets og redningsberedskabets anvisninger ved et afspærret område.

Landsretten mente, at udrykningskøretøjerne udgjorde en afspærring af ulykkesstedet, og at fotografen ikke efterkom påbuddene fra politi og redningsmandskab.

Landsretten tillagde det ikke afgørende betydning, at der var tale om en medarbejder for pressen.

I forbindelse med dommen sagde Tine Johansen, der er formand for Dansk Journalistforbund:

- Jeg er overrasket over dommen, og jeg synes, at man i det konkrete tilfælde har reageret meget hårdt over for pressefotografen. Derfor håber jeg ikke, at denne dom får politiet til at være mere afvisende over for pressen.

Fotografens forsvarer, Tyge Trier, er glad for, at sagen nu kommer for Højesteret.

- Det er glædeligt, at Højesteret nu skal se på de principielle spørgsmål om pressens arbejdsforhold. Der var tale om en væsentlig historie på Bornholm, og pressen er der jo ikke for deres egen skyld, men for offentlighedens, siger han.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at pressen respekterer politiets arbejde, men politiet skal også respektere pressens arbejde.

Anklagemyndigheden var i udgangspunktet slet ikke tilfreds med en bøde. I både by- og landsret gik man efter en fængselsdom til fotografen.

Ud over en tiltale for overtrædelse af beredskabsloven var fotografen nemlig anklaget for overtrædelse af straffeloven.

Anklagemyndigheden mente, at fotografen havde lagt hindringer i vejen for, at personer i offentlig tjeneste kunne udføre deres arbejde. Det ville dog hverken by- eller landsret dømme for.

Da retten i Rønne i sin tid behandlede sagen, blev fotografen pure frifundet, men anklagemyndigheden gik altså videre med sagen til landsretten.

Det er endnu ikke bestemt, hvornår sagen bliver behandlet i Højesteret.

/ritzau/