FotoBenteJ__ger--23_jobcenter_barnevogn__1_
Kontanthjælpsmodtagere, som ikke er jobparate, har en langt højere dødelighed end de jobparate og end gennemsnittet for danskere i den arbejdsdygtige alder. Foto: Bente Jæger / arkivfoto

Nye tal: Svage kontanthjælpsmodtagere har fem gange så stor dødelighed

2. sep 2019, 21:29
Borgere på kontanthjælp, som er kategoriseret som "aktivitetsparate", har fem gange så høj dødelighed som jobparate kontanthjælpsmodtagere, viser nye tal fra beskæftigelsesministeren.

Kontanthjælpsmodtagere, som er kategoriseret som "aktivitetsparate", har fem gange så høj dødelighed som jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Læs også: Bjarne fik førtidspension efter årtiers kamp: Døde dagen efter

Det fremgår af svar, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har givet til Torsten Gejl, beskæftigelsesordfører for Alternativet.

Fra oktober 2016 til april 2019 er 1.230 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afgået ved døden. Det svarer til 1 procent af alle, der har været i kategorien i tidsperioden.

Hvad betyder aktivitetsparat?

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er dem, der vurderes til ikke med det samme at kunne komme i arbejde, for eksempel på grund af helbredsproblemer, sociale eller psykiske problemer. De skal dog stadig stå til rådighed for indsatser fra jobcentret, for eksempel aktiveringsforløb, og målet er fortsat at få dem ud på arbejdsmarkedet.

- Det er en høj dødelighed, i forhold til at de er kontanthjælpsmodtagere, siger Iben Nørup, der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Man kan så diskutere, hvorfor de er i kontanthjælpssystemet, når de er så syge, at de risikerer at dø af deres sygdomme?
Iben Nørup, forsker

Med det mener hun, at der hverken er tale om ældre mennesker eller borgere på en ydelse for kronisk syge - for eksempel førtidspensionister - men borgere på en ydelse, hvor fokus er på at få dem i beskæftigelse.

Tallet skal ses i lyset af, at det i samme periode kun er 0,2 procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som er afgået ved døden.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ærgrer sig over, at så mange borgere på kontanthjælp er så svækkede, at de kommer ud med en højere dødelighed end andre.

-  Man ikke skal være på kontanthjælp, hvis man er alvorligt syg. Vi må desværre erkende, at nogle borgere har været i kontanthjælpssystemet i alt for mange år. Det er ikke meningen, at borgere skal fastholdes på kontanthjælp i årevis. Det er ikke godt nok. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, siger Peter Hummelgaard til A4 Nu.  

Forsker: Tallene bør rejse diskussion

Kan det faktisk være sådan, at en del terminalt syge har fået skåret i deres ydelse på grund af kontanthjælpsloftet, med henblik på at de skal jages i arbejde?
Torsten Gejl, Alternativet

De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er dem, der vurderes til ikke med det samme at kunne komme i arbejde, for eksempel på grund af helbredsproblemer. Det er denne gruppe, der ifølge tallene står for langt de fleste dødsfald blandt kontanthjælpsmodtagere som helhed.

Tallene siger noget om, hvor syge mennesker, der befinder sig i systemet, vurderer Iben Nørup.

- Vi ved, at mange i den gruppe har helbredsproblemer. Det er en væsentlig faktor for, hvorfor de ikke arbejder. Nogle har måske også nogle livsomstændigheder, som øger dødeligheden, for eksempel hjemløshed eller misbrug, siger hun og fortsætter:

- Man kan så diskutere, hvorfor de er i kontanthjælpssystemet, når de er så syge, at de risikerer at dø af deres sygdomme? Når man ser sådan nogle tal, bør man tage diskussionen af, om beskæftigelse er det rigtige fokus for de her mennesker.

Alternativet: Uværdig behandling af syge

Torsten Gejl er rystet over tallene og mener, at det er et udtryk for, at alvorligt syge mennesker bliver udsat for en uværdig behandling.

Svarene giver anledning til at stille flere spørgsmål til beskæftigelsesministeren, mener han.

- Kan det faktisk være sådan, at en del terminalt syge har fået skåret i deres ydelse på grund af kontanthjælpsloftet, med henblik på at de skal jages i arbejde? Så er der jo noget, der ikke hænger sammen, siger Alternativets beskæftigelsesordfører.

Samtidig opfordrer han beskæftigelsesministeren til at tage tallene med i betragtning, når han evaluerer reformerne på beskæftigelsesområdet.

Til A4 Nu oplyser Peter Hummelgaard, at man er i gang med en stor oprydning.

Udsatte borgere skal have den hjælp, de har krav på. Aktuelt kører et forløb ”Flere skal med”, hvor kommunerne gennemgår sager for kontanthjælpsmodtagerne for blandt andet at tage stilling til, om der er borgere, som har så alvorlige problemer, at de i stedet burde have tilkendt førtidspension, fleksjob eller lignende.

- Men jeg anerkender, at der fortsat er udfordringer med reformen for fleksjob og førtidspension, og den vil vi gennemgå med kritiske briller. Vi skal sikre os, at reformen har den ønskede effekt, og at folk ikke kommer i klemme. Hvad gennemgangen vil vise er for tidligt at sige. Men det er en opgave, som regeringen vægter højt, siger Peter Hummelgaard.

Sådan er dødeligheden for forskellige grupper af kontanthjælpsmodtagere:

  • Kontanthjælpsmodtagere som helhed: 0,6 procent
  • Aktivitetsparate: 1,0 procent
  • Jobparate: 0,2 procent
  • Uddannelsesparate: Under 0,1 procent (da gruppen kun består af unge under 30 år, vil dødeligheden automatisk være lavere. Derfor kan man ikke sammenligne dødeligheden i denne gruppe med de andre grupper).
  • Tallene er hentet fra beskæftigelsesministeriet, som har opgjort antal borgere, der er afgået ved døden mens de har været på kontanthjælp eller senest 5 uger efter, og sammenlignet med antal borgere, der i alt har været på ydelsen på et eller andet tidspunkt mellem 1. oktober 2016 og 30. april 2019.