Høj abortrisiko for sosuer og sygeplejersker

28. maj 2013, 11:45
Kvinder med tunge personløft på jobbet har tre gange så høj risiko for spontan abort, som kvinder med stillesiddende arbejde. FOA kræver omgående handling af Arbejdstilsynet, der hellere vil se tiden an.

Tunge løft på jobbet øger risikoen for spontan abort tidligt i graviditeten. Men risikoen er særlig høj for sosuassistenter, sygeplejersker og andre, der har mange tunge personløft på en arbejdsdag.

Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt 70.000 gravide danske kvinder.

Det får nu FOA, der er fagforening for blandt andet sosu’er, pædagoger og dagplejere, til at kalde Arbejdstilsynet til møde om straks at ændre i vejledningen for gravides arbejde.

”Der er brug for mere forskning, men det kan vi ikke vente på. Imens skal Arbejdstilsynet supplere de nuværende vejledninger med konkrete anbefalinger og et resume af den nye undersøgelse,” siger Inger Bolwinkel forbundssekretær i FOA og repræsentant i Arbejdsmiljørådet.

Tredobbelt abort-risiko for kvinder med personløft

Undersøgelsen er en del af projektet 'Bedre sundhed for mor og barn, som er et samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arbejdsmedicinske klinikker i Aarhus og København og flere danske universiteter.

Studierne viser, at risikoen for tidlig ufrivillig abort stiger med antallet af daglige løft på jobbet og den samlede vægt, kvinder løfter på en arbejdsdag. Og risikoen er særlig høj, hvis personløft er en del af jobbet.

”Hvis man sammenlignede med kvinder, der ikke løftede på jobbet, var risikoen for abort før 12. uge næsten tre gange så høj blandt kvinder, som løftede over 1000 kilo i løbet af en dag og som havde job, som typisk indeholder personløft,” siger Mette Juhl, jordemoder, MPH, ph.d. og en af forskerne bag undersøgelsen.

Arbejdstilsynet vil se mere forskning

Arbejdstilsynet har tidligere haft anbefalinger for, hvor meget gravide bør løfte, men i dag er det op til en enkelte arbejdsplads at vurdere, hvornår den gravide løfter for meget.

I vejledningen til læger og jordemødre står der, at der skal tages hensyn til gravides løft på arbejdsplads efter 12. uge.

Det nye forsningsprojekt viser, at tunge løft skaber øget abort-risiko allerede tidligt i graviditeten. Projektet konkluderer, at der kan være grund til at revurdere Arbejdstilsynets anbefalinger.

Men det afviser Arbejdstilsynet, også hvad angår de særligt udsatte brancher med personløft.

”Generelt er der særligt fokus på ergonomi i døgn- og hjemmepleje, fordi vi ved, at personløft giver muskel- og skeletbesvær. Graviditet er en del af det fokus,” siger kontorchef Bitten Døjholdt, som dog understreger, at Arbejdstilsynet følger nøje med i den nye forskning.

FOA: Gravide skal ikke bare løfte videre

Arbejdstilsynet vil ikke videreformidle resultaterne af det nye forskningsprojekt til arbejdspladserne.

Det er en opgave for branchemiljørådene, hvor arbejdsgivere og fagforeninger sidder sammen og laver vejledningsmateriale til branchen, mener Arbejdstilsynet.

Men FOA mener ikke, at branchemiljørådene gør noget, hvis ikke Arbejdstilsynet melder klart ud.

”Jeg synes ikke, vi kan vente i årevis på dokumentation, og sige til dem, der går derude og venter sig, at de skal løfte videre, som de plejer. Hver gravid er kun seks-syv måneder på arbejdspladsen,  og jeg er sikker på, at de enkelte arbejdspladser kan finde en løsning, når det handler om små børn,” siger Inger Bolwinkel.