HK-formand: Aldrig færdig - altid på vej!

20. feb, 17:19

SIDSTE WEEKENDS FORLIG om industriens to store overenskomster giver selvsagt anledning til debat – fordi det er vigtigt for de knap 250.000, som er direkte omfattet af industriens overenskomster - og fordi det med meget stor sandsynlighed kommer til at danne ramme for de mange andre overenskomster, der nu skal forhandles på plads.

LÆS OGSÅ: HK'er om OK20: Et skridt frem, men stadig to bagud

Jakob Nerup (faglig sekretær i Enhedslisten) anerkender her i A4, at vi lykkedes med at få en markant udvidelse af Fritvalgskontoen. Og Fritvalgskontoen er da også en af de vigtigste nyskabelser i vores overenskomster siden arbejdsmarkedspensionerne og kompetencefondene.

Listen med de uindfriede krav er også lang denne gang! Men det ændrer ikke på, at sidste weekends forlig på industriens område igen flytter os og det danske samfund i den rigtige retning
Simon Tøgern, formand for HK Privat

Til gengæld er Jakob kritisk på to andre punkter. Desværre rammer han ikke bolden helt rent.

Under den samlende parole ”overenskomst til alle” har vi i HK Privat gennem mange år bekæmpet 50-procentreglen og Industriens Funktionæroverenskomsts (IFO) gammeldags og snævre definition af hvilke HK-job, der er dækket af overenskomsten.

50 procentreglen står også ved magt efter denne overenskomstfornyelse.

Dækningsområdet fik vi udvidet ved overenskomstforhandlingerne i 2012 og 2017. Og måske også denne gang! På Dansk Industris foranledning skal vi i hvert fald forhandle oprettelsen af en særlig it-overenskomst mellem DI og CO-industri i løbet af 2020. Sådan en overenskomst har kun HK Privats interesse, hvis den også indeholder en udvidelse af dækningsområdet på it-området. Så her har vi fået en fod i døren!

LÆS OGSÅ: Malerformand ser muligheder i industriforlig: 'Men vi kommer til at løse problemerne selv'

Jakob har ret i, at vi ikke fik indrømmelser på den almindelige arbejdstid. Til gengæld fik vi en tydeliggørelse af bestemmelsen om funktionsløn – som i øvrigt ikke, som Jakob skriver, betyder, at man er ansat uden øvre arbejdstid.

Og så fik vi for første gang arbejdsgiverne til at anerkende, at vilkårene for arbejdsmiljørepræsentanter også er noget vi forhandler ved overenskomstfornyelserne. Hidtil har arbejdsgiverne ”slået syv kors for sig” og henvist til Arbejdsmiljølovgivningen, når vi tidligere har bragt det emne på banen. Nu får arbejdsmiljørepræsentanterne samme rettigheder som tillidsrepræsentanterne i forhold til adgang til pc og internet og til at deltage i forbundenes kurser.

Så på de punkter, som Jakob nævner (bedre arbejdsliv og bedre OK-dækning) fik vi faktisk små, men vigtige indrømmelser.

LÆS OGSÅ: Flere hundrede håndværkere til OK20-stormøde: 'Folk forventer sig meget den her gang'

Men udover udvidelsen af Fritvalgsordningen fra fire til syv procent, så glæder jeg mig blandt andet over, at vi fik udvidet den betalte orlov til den ”ikke barslende forælder” fra fem til otte uger, at arbejdsløse får muligheder for at efteruddanne sig i op til fem uger i de første tre måneder efter de er fratrådt til 85 procent af lønnen betalt af Industriens Uddannelses- & Kompetencefond (IKUF), at der nu kommer pension til alle elever og lærlinge og at ”Aftalt Uddannelse” nu bliver en permanent del af overenskomsterne.

Listen med de uindfriede krav er også lang denne gang! Men det ændrer ikke på, at sidste weekends forlig på industriens område igen flytter os og det danske samfund i den rigtige retning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her