Hjælpehotline virker mod førtidspension

7. jan 2011, 22:45
Sosuer er ikke længere i større risiko end andre danskere for at gå på førtidspension, viser nye tal.

For syv år siden havnede fem ud af tusind sosu'er på førtidspension, fordi det er hårdt for ryggen at vaske de gamle.

Det var en førtidspensionist mere om dagen end gennemsnittet af hele den danske arbejdsstyrke.

Men den tid er forbi. I dag er det kun tre ud af tusind sosu'er, som havner på en førtidspension. Dermed er sosu’erne nu på niveau med resten af befolkningen.

Det viser tal fra sosu'ernes pensionsselskab PenSam, som mener, at årsagen er en 15 år lang forbyggende indsats.

"Vores 15 års indsats for at forebygge mod førtidspension virker. Vi sætter ind allerede på arbejdspladsen, før arbejdsgiveren fyrer den ansatte på grund af sygdom," siger Helen Kobæk, direktør i de ansattes pensionsselskab PenSam.

Legede kommune

For 15 år siden indså pensionsselskabet, at mange sosu'er på førtidspension ville koste selskabet dyrt. Hver sosu får nemlig en erstatning fra selskabet, når hun går på førtidspension.

Selskabet pungede derfor selv ud til målrettede kampagner, der skulle passe på sosu'ernes rygge.

Hjælp 24 timer i døgnet

Selskabet har også betalt for, at deprimerede eller syge sosu'er de seneste tre år har fået deres egen socialrådgivere, som kan hjælpe dem døgnets 24 timer.

"Det vigtige er, at sosu'erne kan henvende sig til den samme socialrådgiver når som helst. Skilsmisse, mobning på jobbet eller reel nedslidning er ofte årsager til langtidssygemeldinger som så igen kan lede til førtidspensioner. Socialrådgiveren hjælper de ansatte, inden det kommer til en fyring," siger Helen Kobæk.

Kommuner forebygger for lidt

Hun kritiserer kommunerne for at gøre for lidt for at forebygge, at folk havner på en førtidspension.

"Når vi kan forebygge, så kan kommunerne også. Og lige som det betaler sig for os, vil det også betale sig for kommunerne på sigt," siger Helen Kobæk.

Ned med tempoet

Sosu'ernes fagforening FOA kalder tallene et skridt i den rigtige retning, men det er stadig ikke godt nok.  

"Det er godt, at vores indsats virker. Men kommunerne modarbejder os stadig. De fyrer i et væk i stedet for at hyre. Det betyder højere arbejdstempo, dårligere arbejdsmiljø og flere sygemeldinger. Fortsætter den udvikling, frygter vi for, at de sidste 15 års arbejde vil være spildt," siger Mona Striib, næstformand i FOA. 

Kommuner: Tempoet det samme

Kommunerne afviser, at fyringer fører til øget arbejdspres på de ansatte og dermed vil ødelægge PenSams resultater på sigt.

"Politikerne bestemmer, hvilken service en borger kan forvente af sin kommune. Når serviceniveauet bliver lavere, så har vi ikke brug for så mange hænder. Derfor afviser vi, at afskedigelser fører til et højere arbejdstempo for de ansatte," siger Preben Meier Pedersen chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.

Færre syge sosu'er
  • I 2003 fik to ud af tusinde borgere en førtidspension. I dag er det tre ud af tusind.
  • I 2003 fik fem ud af tusind medlemmer af PenSam en føritdspension, mens tallet i dag kun er tre ud af tusind.

    Kilde: Fagforeningen FOA og pensionsselskabet PenSam.