Tæt på verden: HIVepidemien kan nu bremses

21. jul 2011
Forskere har opdaget en forbyggende metode imod HIV. Ingen ved endnu, hvordan en indsats for mange millioner mennesker kan organiseres.

Videnskabsfolk har fundet en metode, der kan reducere faren for at blive smittet med HIV-virus. En test blandt heteroseksuelle par viste, at smittefaren faldt med 96 procent, når de brugte den kendte anti-retrovirale (ARV) medicin til forebyggelse. Nyheden kom ved en international HIV-konference i Italien.

Springet fra videnskabelige undersøgelser til en sundhedspolitik i fattige lande med HIV-problemet er stort og koster naturligvis penge.

Omkostningerne til at hjælpe millioner af mennesker inficeret med HIV-virus stiger konstant, men den effektive forebyggelse kan på længere sigt medføre en besparelse, ikke bare i menneskeliv.

Problemets størrelse

I dag er 16 millioner mennesker smittet med HIV og har brug for ARV medicin. Kun 6,6 millioner får det. Det internationale samfund forventer først i 2015 at kunne behandle 15 millioner mennesker.

Langt over 100 milliarder kroner ekstra om året skal der til for at nå målene med behandling, forebyggelse undtaget. Også afrikanske lande, hvor smitten er mest udbredt, mangler at opfylde deres løfter over for donorerne om at bruge 15 procent af deres nationale budget til sundhed.

Arbejdet for at stoppe epidemien er umådeligt. Kun fire procent af befolkningen i de hårdest ramte lande bliver testet for smitte i dag, og ingen har endnu en plan for, hvordan man skal finde den gruppe mennesker, der er i største fare for at blive smittet.

Måden, som ikke er til rådighed i dag, er at teste for smitte på lokalt plan, måske ved gør-det-selv metoder. Lige nu er planen gennem UNAIDS, FNs organisation imod AIDS, at mobilisere en million sundhedsarbejdere i Afrika inden 2015.

En anden anstødssten er internationale handelsregler, der kan blokere for produktion af og handel med billig ARV kopimedicin. Her kæmper især Indien og Brasilien sammen med de andre voksende nye stærke økonomier i Sydafrika, Rusland og Kina en hård kamp imod den vestlige medicinalindustri.

FN roser landene for at fastholde deres princip om at producere billig ARV-medicin.

Homoseksuelle

En global undersøgelse af 5.000 mænd, der har sex med mænd, dokumenterer en befolkningsgruppe, der sjældent har viden om forebyggelse imod kønssygdomme og især HIV-smitte.

Undersøgelsen blev foretaget i 2010. Blandt de undersøgte var 1.000 sundhedsarbejdere, hvoraf en femtedel selv var HIV-smittede. Løsningen er informationskampagner lige så vel som adgang til test og forebyggelse.

Langt under halvdelen af de undersøgte fra hele verden havde let adgang til prævention og rådgivning. 44 procent havde adgang til gratis kondomer, en af de mest udbredte forebyggende metoder i fattige lande. Kun en fjerdedel havde modtaget sex-uddannelse.

Et udtalt problem, især i Afrika og Mellemøsten, fulgt af Asien og Latinamerika, er fordommene imod homoseksualitet, især mænd der har sex med mænd. I visse lande forekommer aktive kampagner imod homoseksuelle.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.