Her tjener du mest uden uddannelse

23. feb 2012
Ti ufaglærte jobs, som har en timeløn, der siger spar to.

Så er der godt nyt til dig, som er ufaglært, er imellem jobs eller som har uddannet dig til noget, som du ikke har lyst til at arbejde med alligevel.

Du kan stadig tjene gode penge, selvom du ikke har noget bevis på det, du beskæftiger dig med.

Avisen.dk har fundet de ti bedst lønnede job - alle med en timeløn over 200 kroner - som oftest ikke kræver anden uddannelse end dine bare næver, gåpåmod, og måske et par uger på kursus.

10. Taxachauffør: Timeløn ca. 203 kr./time

Man bliver taxichauffør ved at henvende sig til kommunen for at få et førerkort. Det kan man få, hvis man har taget kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. For at få førerkortet skal man gennemføre et kursus på 70 timer.

9. Receptionist: Timeløn ca. 204 kr./time

Som receptionist står du for kundekontakt og betjening i receptionen. Der er behov for receptionister i mange forskellige virksomheder. De fleste arbejder i private eller offentlige virksomheder. Timelønnen her dækker både over uuddannede receptionister og uddannede, da det ikke er muligt at skille dem ad.

8. Vinduespudser: Timeløn ca. 209 kr./time

Den form for rengøring, der giver bedst er vinduespudsning sammenlignet med et job som for eksempel almindelig rengøringsassistent. Som vinduespudser eller vinduespolerer, som det også kaldes, skal du sommetider også fjerne graffiti.

7. Buschauffør: Timeløn ca. 211 kr./time

Det eneste krav er et erhvervskørekort. Nogle busselskaber betaler dit erhvervskørekort, når du bliver ansat, mens andre kræver, at du har et i forvejen.

Det tager seks til otte uger at blive buschauffør, hvis du ikke vælger at blive faglært buschauffør, som tager et år inklusiv en praktikperiode på 35 uger.  

6. Lufthavnsarbejder: Timeløn ca. 216 kr./time

Lufthavnsarbejdernes arbejde består i at tømme flyet for bagage og affald så hurtigt som muligt og laste det igen med nye forsyninger, gods og passagerernes bagage. [pagebreak]

5. Kran- og truckfører: Timeløn ca. 252 kr./time

Kranførere arbejder oftest på byggepladser, i lagerbygninger og på havne. Truckførere kører ligeledes forskellige truck i lagerbygninger og i havne. 

Som kranfører skal du have et kranførercertifikat. Der findes flere krantyper, og der kræves forskellige certifikater eller uddannelsesbeviser afhængig af krantypen.

4. Skraldemand: Timeløn ca. 255 kr./time

Affald og affaldssortering bliver i dag behandlet med stor nøjagtighed, og der skal tages hensyn til miljøet. Som skraldemand eller renovationsarbejder, som det også hedder, arbejder du for eksempel med at sikre affald på miljørigtig vis eller du modtager og sorterer affald på en genbrugsplads.

3. Fitnessinstruktør: Timeløn ca. 280 kr./time

Fitnesscentre tilbyder mange forskellige former for træning, så det er en fordel, hvis du er dygtig til flere, men det er nok at have evner inden for en disciplin. 

Der findes mange private fitnesscentre, hvor du kan blive uddannet til instruktør. Uddannelsernes længde varierer meget, afhængigt af, hvad du kan i forvejen samt hvilke krav det enkelte center stiller. Kurserne strækker sig oftest over alt fra to-tre måneder til et-to år.

2. Handicaphjælper: Timeløn ca. 283 kr./time 

En handicaphjælper er ansat som personlig hjælper for et menneske med et fysisk handicap.Den handicappede har brug for hjælp til for eksempel madlavning, personlig pleje og til transport. Der er ingen krav til uddannelsesbaggrund. Mange handicaphjælpere er studerende, eller de har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. 

1. Sælger: Timeløn ca. 295 kr./time

Hvis du er en af dem, der kan sælge sand i Sahara, som er født med et naturligt sælgergen, skal der ikke meget til før end du nemt kan score kassen som sælger. Timelønnen varierer mellem ca. 260 kr. og 295 kr. afhængigt af, hvilke produkter du sælger og hvem din arbejdsgiver er. 

Det er en fordel for dig, at du har en handelsuddannelse, men det er ikke et krav. Det afhænger af din jobfunktion og den enkelte virksomheds krav.

 

Tallene for timelønnen i de forskellige jobs er fra 2010. Tallene er før skat, og er opgjort per præsteret time. Det vil sige, at den gennemsnitlige timeløn her inkluderer pension, løn under sygdom, ferie, samt tillæg til for eksempel natte- og weekendarbejde.

Rettelse: Vi er blevet gjort opmærksom på, at timelønnen for pædagogmedhjælpere også dækker over uddannede pædagoger, derfor har vi slettet jobbet fra listen.

Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelsesguiden og buschauffor.dk