Her slipper de fleste ledige fra at søge job

14. jan 2012
I Varde Kommune er hver tredje jobklare modtager af kontanthjælp fritaget for at søge arbejde.

Selvom de er klar til arbejde, slipper mange kontanthjælpsmodtagere for at søge et. I nogle kommuner er det hver tredje, der er fritaget.

Læs: Kun hver fjerde på kontanthjælp skal søge job

En af de kommuner er Varde, hvor Erik Schultz er jobcenterchef.

”Der er ikke noget entydigt svar på, hvorfor vi har så mange fritagne, men det er noget, vi arbejder med, og jeg forventer, det vil se anderledes ud inden sommerferien,” siger han.

Ikke specielt flinke

Erik Schultz afviser, at Varde kommune skulle være specielt flinke ved de ledige.

”Vi er en af de kommuner, der sanktionerer allermest. Vi er også en af de kommuner, der har den laveste ledighed,” siger han.

Arbejdsløsheden i Varde Kommune er under fire procent. Det er langt under landsgennemsnittet.

Flere forklaringer

Blandt forklaringer på, at mange kontanthjælpsmodtagere i Varde er fritaget for at søge arbejde er at mange er på barsel og en mindre gruppe er på et særligt forløb.

”Vi har valgt at undtage en mindre gruppe, der er på et jobrotationsforløb. Det har vi gjort, fordi forløbet ofte resulterer i, at de begynder på en sosu-uddannelse eller kommer direkte i job. Det vigtige er at gøre det, som virker,” siger Erik Schultz.

Eksterne konsulenter

I december satte kommunen fokus på området i samarbejde med et eksternt konsulentfirma.

”En af konklusionerne var, at vi nok har matchet for mange til at være klar til arbejdsmarkedet. Det kan også være en del af forklaringen på, at mange bliver fritaget for at søge,” siger Erik Schultz.

Bliver aldrig ens

Selvom Varde Kommune nu ændrer praksis, så skal man ikke regne med at kommunerne nogen sinde vil matche ledige på samme måde.

”Matchsystemet er jo ikke fuldstændigt objektivt. Det vil fortsat være en vurdering for hver ledig,” siger Erik Schultz.