Her er prisen for at fyre Løkkes ministerhold

27. sep 2011
Som plaster på såret kan eksministrene se frem til et pensionsliv på 1. klasse.

De kommer ikke til at lide nød, Lars Løkke Rasmussen og de 17 andre ministre, når de bliver smidt på porten.

Det koster nemlig de danske skatteborgere i op mod 85 millioner kroner at fyre VK-regeringens 18 ministre, sådan som vælgerne gjorde den 15. september.

Knap 24 millioner går til det såkaldte eftervederlag, som er fratrædelsesordning, fordi en minister risikerer at miste sit job i løbet af natten.

Livslang pension

Dertil kommer 61 millioner kroner til ministerpension, der er livslang ydelse for politikere, der har været minister i mere end 12 måneder. Og det har alle Løkkes ministre bortset fra skatteminister Peter Christensen.

Det viser beregninger, som Avisen.dk har foretaget på baggrund af tal fra Personalestyrelsen.

Tallene er dog behæftet med en vis usikkerhed. For det første sker der 100 procent modregning i eftervederlaget fra andre indtægtkilder. I Avisen.dk beregning har vi modregnet folketingshyren på knap 600.000 kroner om året.

Her er listen

Men hvis eks-ministrene har andre indtægter fra eksempelvis bestyrelsesarbejde eller et vellønnet job i det private erhvervsliv, vil det også blive modregnet.

Derudover har vi forudsat, at eks-ministrene får pension i 20 år.

Minister Eftervederlag
i alt *
Ministerpension
i alt i 20 år**
Lars Løkkke Rasmussen 2.574.000 5.554.000
Lars Barfoed 1.427.000 5.554.000
Claus Hjort Frederiksen 2.055.000 5.554.000

Lene Espersen

2.055.000 5.554.000
Per Stig Møller 1.710.000 5.554.000
Brian Mikkelsen 1.710.000 5.554.000
Troels Lund Poulsen 1.045.000 3.014.000
Bertel Haarder 1.710.000 5.554.000
Hans Christian Schmidt 1.710.000 5.554.000
Inger Støjberg 855.000 2.390.000
Karen Ellemann 855.000 2.390.000
Lykke Friis 855.000 1.530.000
Gitte Lillelund Bech 855.000 1.530.000
Søren Pind 855.000 1.530.000
Henrik Høegh 855.000 1.530.000
Benedikte Kjær 855.000 1.530.000
Charlotte Sahl Madsen 855.000 1.530.000
Peter Christensen 855.000 0
I alt 23.691.000 61.406.000

* For ministre, der ikke er medlem af Folketinget, har vi modregnet et beløb svarende til folketingslønnen ** Vi har forudsat, at politikeren er på pension i 20 år - tre år på den høje sats og 17 år på laveste sats. Der er tale om cirkatal.


Statsminister Lars Løkke Rasmussen skummer fløden mest, fordi han har den højeste løn. Taberne er de ministre, der kom senest til. Venstre Peter Christensen er den sidstankomne. Han blev skatteminister den 8. marts i år. Han får ingen ministerpension, fordi han har været minister i under 12 måneder.

I beregningen er der ikke taget hensyn til, at ministrene også får pension fra Folketinget, når de til sin tid stopper i Folketinget.

Det er ikke kun de afgående minstre, der får penge ud af valget.Ved valget i sidste uge genopstillede 27 medlemmer ikke, og 39 blev ikke genvalgt.

'Gyldne håndtryk' til 66 menige MF'ere

Det betyder, at 66 politikere står til at få efterverlaget fra Folketinget de kommende to år, og det betyder en regning til skatteborgerne på næsten 40 millioner kroner, oplyser DR Nyheder.

Men i modsætning til ministrenes efterverlag, sker der ingen modregning i de meniges medlemmers fratrædelses-godtgørelse i de første 12 måneder.

Det er Enhedslisten utilfredse med:

"De skal betales tilbage, hvis man får et nyt job og begynder at tjene penge igen," lød det kort efter valget fra Enhedslistens Frank Aeen til DR Nyheder.

Stiller forslaget igen

Det er en holdning, som Liberal Alliance er enig i. Simon Emil Ammitzbøl sammenligner ordningen med, at at man som ledig forsætter med at få dagpenge, når man har fået et job.

Men en ændring af den lukrative ordning har lange udsigter.

I maj i år stillede Enhedslisten forslaget i Folketinget. Da blev det nedstemt af et bredt flertal i Folketinget. Men nu prøver partiet igen i håbet om, at sammensætningen i det nye Folketing kan ændre på udfaldet.

faktaboks

Eftervederlag er ministerlønnen i mindst 18 og maksimalt 36 måneder. Det afhænger af, hvor lang tid politikerne har været minister.

Der er fuld modregning i eftervederlaget. Det vil sige, at politikernes lønindtægt trækkes fra. Det gælder også den løn, som man får som Folketingsmedlem.

Ministerpension er en livslang ydelse, som en minister får, hvis vedkommende har været minister i mindst 12 måneder.

Ydelsen stiger jo længere tid man har været minister. Med otte års anciennitet, når man loftet.