Her er aftalen, de CSCansatte siger nej til

31. maj 2011, 14:30
Der er højere arbejdstid og forringelse af tryghedsaftalen i det overenskomstforlig, som Prosa og CSC indgik i fredags efter flere måneders konflikt. Et flertal af medlemmerne siger nej til aftalen.

Mandag aften besluttede et snævert flertal blandt 500 PROSA-medlemmer at forkaste et forslag til en ny overenskomst med it-virksomheden CSC.

Dermed er strejken formentlig en realitet fra onsdag morgen, hvor 300 CSC-ansatte strejker og slutter sig til de knap 110 lockoutede, som CSC har sendt hjem i februar.

Der er højere arbejdstid og forringelse af tryghedsaftalen i det forlig, som Prosa og CSC indgik i fredags efter flere måneders konflikt.

Her er aftalen, de ansatte siger nej til:

Tryghedsaftale: Har man været ansat i mere end fire år, får man en fratrædelsesgodtgørelse på to måneders løn ud over funktionærlovens bestemmelser.

Arbejdstid: Den ugentlige arbejdstid bliver gradvist sat op fra 35 timer. Den 1. oktober til 36 timer og den 1. marts 2012 til 37 timer.

Arbejdstiden kan med seks ugers varsel sættes op til 45 timer om ugen.

*Løn: Alle har individuel løn, der forhandles individuelt én gang om året.

Funktionsløn er i dag betinget af Prosas godkendelse. Fremover skal det aftales individuelt.

Løngaranti – ingen falder i løn i tre år.

*Der sker forringelser på en lang række områder blandt andet i forhold til aftaler om overarbejde, rådighedsvagt, særlig feriegodtgørelse, feriefridage og seniorordninger.

*Tillidsvalgte: Antallet af tillidsrepræsentanter bliver halveret fra 32 til 16.

Antallet af timer til tillidsmandsarbejde bliver gradvist sat ned fra 13.500 timer til 4500 timer om året.

*Nyt: Frihed ved børns hospitalsindlæggelse i op til en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Kilde: Dagbladet Arbejderen.