Hello and welcome to the Land of Dagpenge

11. nov 2013, 13:44
Flere akasser har travlt med at hjælpe udenlandske nyuddannede med dagpengeregler og ikke mindst at få et job.

Hver femtende ledig i CA A-kasse er udlænding og ofte nyuddannet. De kan ikke tale dansk, så møderne med a-kassen foregår på engelsk. Magistrenes- og HK A-kasse holder ligeledes flere informationsmøder på engelsk, fordi flere nyuddannede udlændinge er på dagpenge.

Mange kommer fra Østeuropa, oplever CA A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet.  En stor del har taget en kandidat på CBS, hvor al undervisning foregik på engelsk. Det kan være en ulempe, når de bagefter søger job i Danmark, fortæller Rikke Østergaard Christensen, erhvervssociolog og karriererådgiver i CA A-kasse.

"Virksomheder vælger dem fra, når de ikke kan dansk. Selvom de gerne vil arbejde i en international virksomhed, er det en fordel at kunne forstå sproget, og hvad kollegerne snakker om i kantinen," siger hun.

Karriererådgiveren ville ønske, at internationale studerende tidligere blev klar over, at det er en fordel at tale dansk for at få arbejde. Hun hjælper udlændinge med at sende de rigtige signaler, når de søger job. For eksempel er det en fordel at smile på fotoet på cv'et. I Østeuropa skal man i stedet se meget seriøs ud – og det virker let arrogant i dansk sammenhæng.

De svære danske regler

Akademikernes A-kasse har flere nyuddannede ledige fra blandt andet Spanien, Italien og Grækenland. De udenlandske ledige har svært ved at finde rundt i systemet, så a-kassen må forklare sig ekstra.

"Udlændinge kender ikke dagpengesystemet hjemmefra. Det er en dansk konstruktion, så vi skal kunne formidle lovgivning og anden information på engelsk," fortæller sekretariatschef Michael Jacobsen, som oplyser, at udenlandske studerende ofte hører om dagpengesystemet fra mund til mund.

Drømmen om dansk job

Det er et krav for at kunne få dagpenge, at man er aktivt jobsøgende. Og det er de udenlandske nyuddannede, oplever både CA-, Akademikernes- og HK A-kasse.

"Vi har ikke særlige udfordringer med udenlandske ledige. Tvært imod er de meget motiverede for at finde et job," fortæller Bo Gatzwiller, direktør i HK A-kasse.

Det lykkedes dog ikke altid de nyuddannede udlændinge at bide sig fast på det danske arbejdsmarked - og så pakker de kufferten.

"De udlændinge, der har svært ved at trænge ind på arbejdsmarkedet i Danmark, søger efterhånden tilbage til deres hjemland," siger Michael Jacobsen, sekretariatschef for Akademikernes A-kasse.

Af Kåre Kildall Rysgaard

Sådan tjekkes udenlandske dagpengemodtagere

Reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kontrollen af dagpengemodtagere er den samme som for danskere. A-kasserne har dog en særlig opgave med at kontrollere, at udlændinge har gyldig opholds- og arbejdstilladelse i landet. Hvis en udlændinge vælger at tage tre måneders EØS dagpenge med til udlandet for at søge job, kontrollerer det pågældende land, at den ledige er aktivt jobsøgende. CA A-kasse oplever, at lande i Østeuropa, England og Tyskland generelt fører en hård kontrol. Til gengæld foregår kontrollen lidt løsere i Sydeuropa.