Helles quickfix: Jobboom i jernindustrien

30. maj 2012
Regeringen vil give skatterabat til virksomheder, der køber nyt udstyr i 2012 og 2013. Det vil især få betydning i industrien, vurderer eksperter.

Er du på udkig efter job? Så kan du med fordel begynde at spejde efter lastbiler læsset med funklende nyt maskineri.

Regeringens nye skattereform forventes at kaste 12.000 nye job af sig inden 2015.

De vil for en stor dels vedkommende være at finde i industrivirksomheder, der får ekstra skatterabat, hvis de køber nyt udstyr inden 2014. De samme virksomheder, der har fyret mange under krisen.

Men nyt produktionsudstyr betyder vækst, som betyder flere job. Flere eksperter vurderer over for Avisen.dk, at det såkaldte 'investeringsvindue', som regeringen vil åbne med skattereformen, især vil skabe job i den kriseramte industrisektor.

"Størstedelen af de job, der bliver skabt som følge af investeringsvinduet, vil være at finde i industrien eller i erhverv, der leverer ydelser til industrien," vurderer Jan Kjæraa, der er cheføkonom i LO.

7.500 job til næste år

Det er altså både dem, der betjener maskinerne, og dem, der laver, transporterer og leverer dem, der kan glæde sig over udsigten til flere job i de næste par år.

Ifølge regeringens egne forventninger vil skattereformen skabe 1.000 ekstra job i 2012, 7.500 i 2013 og 3.500 i 2014.

Cheføkonom i Dansk Industri Klaus Rasmussen er enig i, at investeringsvinduet vil friste flere virksomhederne til at fremrykke investeringer, som ellers lå ude i fremtiden.

”Det vil først og fremmest være maskininvesteringer. Det er det, man kan ændre på, på den korte bane, som vinduet tilbyder. Dermed er det dem, der fabrikerer maskinerne og arbejder med dem, der vil opleve en fremgang,” siger han.

Industrien trænger til starthjælp

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderer, at de nye job især vil være at finde inden for jern og metal og elektronikvirksomheder.

"Her er investeringsniveauet rekordlavt. Det handler om at få tippet balancen, og det her er et skub i den rigtige retning," siger direktør Lars Andersen.

På det store private arbejdsmarked er det netop i industrien, at krisen har gnavet mest. Derfor falder udsigten til en fornyet jobfest på et særdeles tørt sted.

Ifølge professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen er der dog ingen garanti for, at der er tale om varige job.

”Man forventer, at virksomhederne overinvesterer i 2012-13 og så nedjusterer lidt, fordi de har fået opfyldt deres behov for ny produktionskapacitet. Så må man se, hvad der sker bagefter,” siger han.

Nervøse banker spænder ben

En anden knast i regeringens ambitiøse forventninger til virksomhedernes investeringslyst er de banker, der uanset skatterabat skal låne virksomhederne penge til at forny maskinparken.

"Investering kræver finansiering. Og det er især en udfordring for de små og mellemstore virksomheder, over for hvem bankerne i øjeblikket er MEGET forsigtige med at stille sikkerhed," påpeger Niels Westergård-Nielsen, der er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet.

Cheføkonom i Håndværksrådet, Jakob Thiel, bekræfter, at de mindre virksomheder ofte har svært ved at overtale bankerne til at låne penge.

En forøget skatterabat vil dog i praksis giver bankerne bedre sikkerhed for deres penge - og på den måde give skub i den rigtige retning, påpeger han.

”Det vil give bedre muligheder. Det er vi overbevist om," siger Jakob Theil.

Investeringsvinduet
  • Virksomheder har ret til at afskrive såkaldte 'driftsmidler' i skat. Det vil sige, at de kan undlade at betale skat af et beløb, der er brugt køb af for eksempel maskiner, inventar og udstyr, der er nødvendigt for driften af virksomheden.
  • Som led i skattereformen foreslår regeringen at øge fradragesretten for nyindkøbte driftsmidler med 15 procent.
  • Det vil sige, at det bliver muligt at trække 115 procent af værdien fra i skat.
  • Efter køb af en maskine til 1.000.000 kr. kan en virksomhed altså undlade at betale skat af 1.150.000 kr. af omsætningen.
  • Såfremt skattereformen vedtages i den nuværende form, vil det såkaldte investeringsvindue gælde fra 30. maj 2012 til udgangen af 2013.