Tæt på verden: Havet er dødssygt og ved at dø

25. jun 2011
Havenes økosystemer er i færd med at kollapse af stress. Tabet af havets ressoucer vil påvirke menneskelige vilkår alle vegne.

Forureningen af havene er ved at blive en tragedie af historiske proportioner, mener en stor gruppe videnskabsfolk fra 18 organisationer i 6 lande. Fremtiden for maritimt og menneskeligt liv er i fare.

”Kombinationen af klimaforandringer, misbrug af ressourcer, forurening og ødelæggelse af naturen vil med stor sikkerhed medføre historiens værste tab af arter i havet med mindre verdens krider til handling nu,” hedder det.

Det vil gå ud over fattige som rige i et uforudsigeligt omfang.

Går den gale vej

Gruppen af respekterede forskere påpeger en række forhold, der er med til at destruere havenes liv. De fleste er bekendt med global opvarmning og syreregn, der er med til at kvæle livet.

Vanskelighederne vokser med en hast, der til forveksling ligner tidligere historiske perioder, hvor livet i havene led ubodelig skade. Hastigheden er på niveau af det ”værst tænkelige,” hedder det.

Afsmeltningen af sydpolen og Grønlands indlandsis nævnes sammen med højere vandstand og udløsningen af methangas fra havbunden. Effekten af alle de mange negative faktorer er tilsammen værre end hidtil forstået.

Listen over dårligdomme i havet og for dyr og mennesker er lang. Der opstår skadelige alger, koralrev dør, metaller og gift spreder, naturen optager plastik, skadelige arter får bedre vilkår, ændring i naturens adfærd mm.

[pagebreak]Kollaps

Menneskenes adfærd bidrager til at gøre det sværere for naturen at tilpasse sig ændringerne på kloden. Fiskeri, forurening, landbrug og opbyggelse af byer ødelægger naturen. Sker der ikke noget straks vil skaden blive massiv.

Havenes økosystemer er i færd med at kollapse af stress påført af mennesker. Væmmelige alger får bedre vilkår, iltsvind kvæler livet, og døde områder af havet opstår. Skaderne vil forhindre, at havene kan understøtte humane behov.

Lige nu er overfiskeri af visse arter og ødelæggelse af maritimt habitat nok til at truer mange flere arter med at uddø.

Hvad nu?

De teknologiske midler til at gøre noget ved problemerne eksisterer allerede, men menneskenes sociale værdier forhindrer, at de tages i anvendelse, hedder det fra det Internationale program for havets tilstand (IPSO).

Forskerne foreslår handlinger i fire områder. En betydelig reduktion af CO2 udledningen, en kraftig indsat for at beskytte maritime økosystemer, krav om at nye tiltag kan bevise, at de er uskadelige og indførsel af FN-styring af klodens have.

Alene indsatsen for beskyttelse af økosystemer vil gribe ind i menneskelig adfærd på mange områder.

Der er tale om mindre fiskeri, kontrol med udvinding af olie og gas, etablering af beskyttede zoner, sikring af biodiversitet, reducere udledning af forurening og kontrol med former for brug af nye alternative energiudvinding.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.