Harald og Bente får papir på hinanden tirsdag

22. okt 2013, 14:50
På tirsdag mødes FTF og LO for at drøfte et tættere samarbejde. HK og Metal presser på for at få en ny, fælles hovedorganisation i en fart.

Smede, sygeplejersker, butiksansatte og pædagoger er bedst tjent med at være i samme faglige hovedorganisation.  Derfor opfordrer flere magtfulde fagforeningsmænd nu til, at LO og FTF går sammen i en ny hovedorganisation, der skal kæmpe danske lønmodtageres sag på Christiansborg og i Bruxelles.

Forbundsformand i HK, Kim Simonsen, ser meget gerne, at Danmark får en helt ny hovedorganisation i løbet af fire til seks år.

»Da ingen af de to maskiner (LO og FTF, red) kan prale af prangende resultater, kunne det være fint at slå musklerne sammen og være lidt mere markante,« siger Kim Simonsen i et interview til Ugebrevet A4.

På HK’s kongres, der begynder på torsdag, skal det besluttes, om HK vil arbejde aktivt for at skabe en ny hovedorganisation, og den forestående debat sætter nu turbo på diskussionen i toppen af LO og FTF.

Metal bakker op

Forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen, er også varm fortaler for ideen om en helt ny hovedorganisation.

»Det vil helt sikkert være til glæde for os alle sammen og i første omgang vores medlemmer,« siger han.

Smedenes formand peger på flere gevinster ved en ny hovedorganisation.

»Det vil nedbringe vores gennemsnitlige udgifter, fordi vi er flere til at betale. Og jeg tror også, at vi vil få mere slagkraft i forhold til det politiske,« siger Claus Jensen.

Ligesom Kim Simonsen er han utålmodig og vil gerne tage det første spadestik hurtigst muligt.

»Men i første omgang er det FTF, der skal gøre op med sig selv om de vil eller ikke vil. For rent praktisk kan jeg ikke se, at det ikke skulle kunne foregå ret hurtigt,« fastslår Claus Jensen.

Topmøde mellem LO og FTF

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, giver i første omgang de to ivrige bejlere en kurv.

»Så langt er vi ikke endnu,« fastslår hun.

»Vi har sat en proces i gang, der skal føre til et tættere samarbejde, men en fusion er slet ikke på tale. Først når vi ser, hvordan det tættere samarbejde fungerer, kan vi se, om det skal udvikle sig til en helt ny hovedorganisation,« siger Bente Sorgenfrey.

På tirsdag holder FTF’s forretningsudvalg og LO’s daglige ledelse for første gang et fællesmøde. Her skal de vedtage et papir, der præciserer de politiske og faglige udfordringer samt indkredse mulige konkrete samarbejdsområder.

LO-formand Harald Børsting ser frem til mødet.  Men han mener, at både Kim Simonsen og Claus Jensen lige skal klappe hesten.

»Jeg er enig i visionen om, at vi skal have ambitionen om på et tidspunkt at danne en ny slagkraftig hovedorganisation. Men om der går fire, seks eller ti år, er umuligt at give et bud på,« siger Harald Børsting.

Allerede i dag samarbejder LO og FTF om EU-politikken, ligesom de i fællesskab driver U-landssekretariatet. Både Harald Børsting og Bente Sorgenfrey fremhæver, at de to organisationer på mødet den 29. oktober er enige om at indlede et tættere samarbejde på det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område. Det kan være i form af fælles høringssvar, men også fælles udspil for at få større politisk indflydelse.

»Man kunne også forestille sig, at det kan være interessant med fælles sekretariat på arbejdsmiljø eller et andet område,« siger Harald Børsting.

Plads til mere samarbejde

Også Bente Sorgenfrey mener, at der inden for de nuværende rammer er plads til mere samarbejde.

»Jeg ser mange samarbejdsflader, der kan udvikle sig. Både inden for det beskæftigelsespolitiske, uddannelsespolitiske og juridiske felt,« fastslår hun.

På næste uges møde lægges der også op til, at LO og FTF for første gang går sammen om at gennemføre en såkaldt APL-undersøgelse. APL står for ’Arbejdsliv og politik i et lønmodtagerperspektiv’, og her vil de afdække om deres medlemmer oplever et behov for en ny hovedorganisation.

Både LO og FTF holder kongresser i efteråret 2015, og først derefter kan egentlige giftetanker kommer på tale.