Har du tabt eller vundet på finanskrisen?

6. aug 2012
Se om din aldersgruppe fik flere eller færre penge. Finanskrisen har ramt de unge allerhårdest.

Fik du og dine jævnaldrende flere eller færre penge efter skat, da Finanskrisen ramte?

Fra det toppede lige før Finanskrisen til den slog i gennem for alvor var taberne de unge. Det mener Ae-Rådet, stadig det er, selvom der endnu ikke findes tal for 2011.

Set over et lidt længere spænd viser tal fra Ae-Rådet, at personer over 60 år i gennemsnit har oplevet de største stigninger i nettoformuerne de sidste 15 år, og har samtidig haft de største stigninger i indkomsterne.

Aldersgruppen 60-69 år ejer over en tredjedel af den samlede formuemasse i Danmark. Ser man på alle over 60 år, så sidder de på cirka tre fjerdele af den samlede formue i Danmark.

 

Aldersgruppe Disponibel indkomst 2010
Ændring i forhold til 2008
15-19 år 30.320 kr. Minus 15 procent
20-24-år 105.351 kr. Minus 6 procent
25-29 år 159.720 kr.
2 procent
30-34 år 209.827 kr.
6 procent
35-39 år 240.192 kr.
9 procent
40-44 år 253.721 kr.
9 procent
45-49 år 255.789 kr.
10 procent
50-54 år 252.510 kr.
8 procent
55-59 år 246.926 kr.
7 procent
60-64 år 223 416 kr. 6 procent
65-69 år 185 394 kr. 6 procent
70-74 år 170 335 kr. 6 procent
Over 74 år 164 276 kr. 5 procent
Gennemsnit alle 195. 497 kr.
6 procent

 

Kilde: Danmarks Statistik, disponibel indkomst 2008-2010, renset for inflation.