DAGENS TIP: Har du ret til penge som arbejdsløs?

10. maj 2011
Hvis fyresedlen falder, er det vigtigt at have styr på reglerne.

Du har som udgangspunkt ret til ingenting fra det offentlige, hvis din arbejdsgiver en dag svinger kniven over dit job, og du bliver arbejdsløs. I hvert fald hvis du ejer mere end 10.000 kroner, bolig eller bil. Du kan til gengæld forsikre dig mod arbejdsløshed ved at melde dig ind i en a-kasse eller tegne en privat lønforsikring hos et forsikringsselskab.

Dagpenge har du ret til, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst et år, eller som nyuddannet har meldt dig ind senest 14 dage efter din sidste eksamen. Bliver du arbejdsløs har du ret til dagpenge i to år indenfor en treårig periode. I den periode skal du have arbejdet mindst 52 uger som fuldtidsforsikret eller 34 uger som deltidsforsikret for at optjene ret til ny dagpengeperiode. De uger, du lægger i et job med løntilskud, tæller ikke med i regnskabet. Den højeste dagpengesats er 3.830 kroner om ugen.

Kontanthjælp tilfalder kun dem, der ikke kan forsørge sig selv. Du skal med andre ord brænde din formue af til 10.000 kroner, sælge familiens hjem eller din ejerlejlighed og skaffe dig af med bil, båd eller din barndoms hest. Det samme gælder, hvis din ægtefælles indkomst eller familiens samlede formue overstiger dette beløb. Hvis du afviser et tilbud om "rimeligt arbejde", mister du al ret til kontanthjælp.

Kilde: Borger.dk og ASE