Hans største mareridt: Nu ramler det sgu

30. maj 2013, 11:45
Alle alarmklokker ringer, siger HKPrivat om undersøgelse, hvor 54 procent udpeger stress som lønmodtagerens fjende nr. 1.

Det kan føre til alvorlig hjertesygdom og udløse depressioner, og cirka ti procent af den voksne befolkning er ofte stressede!

Ifølge en ny undersøgelse blandt medlemmer af fagforbundet HK/Privat er stress den største udfordring på det danske arbejdsmarked.

Selv finanskrise, fyringer, dårligt psykisk arbejdsmiljø, truslen fra Kina og østarbejdere må vige pladsen for stress.

”Jeg er dybt chokeret. Vi laver jævnligt de her undersøgelser og kan bare konstatere en stødt stigning på det her område. Alle alarmklokker ringer,” siger Marianne Vind, næstformand i HK/Privat.

Et vink med en vognstang

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Epinion blandt 1.386 medlemmer af HK/Privat, der er blevet bedt om at udpege de største udfordringer på det danske arbejdsmarked.

54 procent af de adspurgte peger på stress, der tager førstepladsen tæt efterfulgt af finanskrisen og dårlig ledelse.

Ifølge Marianne Vind er undersøgelsen et vink med en vognstang om, at de danske arbejdspladser gør for lidt for at undgå stress.

”Det er jo tydeligt, at man ikke arbejder med problemet, når over halvdelen bekymrer sig over stress,” siger Marianne Vind.

Og det er ikke kun kontorfolk, guider og administrative medarbejdere der plages af stress.

3F: Talrige får stress

I modsætning til, hvad mange tror, er stress mere udbredt blandt den del af befolkningen, der har et lavt uddannelsesniveau. Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Således er oplevelsen af stress og nervøsitet højest blandt personer, der har grundskole som højeste fuldførte uddannelsesniveau (15 procent), mens den laveste forekomst ses i gruppen med lang videregående uddannelse (10 procent).

Problemet er velkendt blandt bygningsarbejdere, gartnere, brandfolk og andre faggrupper, der organiseres af 3F.

”Det hænger sammen med, vi skal være så hulens effektive i vores arbejdstid. Udlicitering af arbejdspladser og frygten for at miste sit arbejde er en kæmpe stressfaktor. Det ser vi desværre talrige eksempler på her under krisen," siger arbejdsmiljøkonsulent Palle Larsen.

Ekspert: Folkesygdom

Set med lønmodtagernes øjne, er det faktisk berettiget at udnævne stress til et af arbejdsmarkedets største problemer.

Det siger seniorforsker ved Bispebjerg Hospital Bo Netterstrøm, der forsker i stress og har fulgt udviklingen på det danske arbejdsmarked i mange år.

”Det skal ses i lyset af finanskrisen og den usikkerhed den har medført. Når tingene forandrer sig bliver folk usikre og stressede,” siger Bo Netterstrøm og fortsætter:

”Før var de statsansatte ikke særligt udsatte og en bankansættelse var næsten som en forsikring. De bliver fyret nu. Stress rammer bredt, og det er nok nyt.”

"Man skal sgu' høre hvad folk siger"

I HK/Privat peger Marianne Vind på, at løsningen ligger i at inddrage medarbejderne i, hvordan man takler stress på arbejdspladsen, da det er dem, der bedst ved, hvor skoen trykker.

Bo Netterstrøm er enig:

”Den eneste måde, du kan dæmme op over for sådanne faktorer, som udløser stress, er ved at give folk indflydelse på deres situation."

"Man skal sgu’ høre på, hvad folk siger, og hvis det er et godt forslag, skal man tage det alvorligt. Hvis det er et dårligt forslag, skal man diskutere det med dem og forklare folk, hvorfor det er dårligt," siger Bo Netterstrøm.

Undersøgelsen

"Hvilke af nedenstående udfordringer mener du, der er på nuværende tidspunkt på det danske arbejdsmarked?"


  • Krisen: 53 procent
  • Konstante fyringer: 27 procent
  • Stress: 54 procent
  • Generelt dårligt psykisk arbejdsmiljø: 34 procent
  • Manglende uddannelse: 21 procent
  • Manglende konkurrencedygtighed: 34 procent
  • Dårlig ledelse: 48 procent
  • Globalisering: 16 procent

 

Kilde: Opinion for HK/Privat. 1.386 medlemmer af HK/Privat har svaret. Der var mulighed for flere svar.