Hans: Jeg har i årevis betalt en skjult skat

9. jan 2014, 14:33
Titusinder af borgere får efter en EUsag penge tilbage fra SKAT. Det kommer til at gøre godt, siger Hans Nyberg.

Der er omkring 9.000 kroner på vej fra SKAT til pensioneret fotograf Hans Nyberg. Titusinder af lønmodtagere og pensionister vil ligesom Hans Nyberg få penge tilbage fra SKAT senere i år. Pengene kommer som følge af, at Danmark har rettet ind efter EU-regler.

”Som pensionist har jeg ikke den store indkomst, så den ekstra portion penge kommer til at gøre godt,” siger Hans Nyberg.

Han kan ifølge SKAT regne med at få pengene i slutningen af i år – altså nærmest som en julegave. Som beskrevet i Ugebrevet A4 kommer pengene, fordi regeringen har valgt at følge et krav fra EU. Sagen drejer sig kort fortalt om, at titusinder af lønmodtagere og pensionister med indtægter fra udlandet har fået nedsat deres personfradrag. Den ifølge EU forkerte praksis har Hans Nyberg mærket til i flere år.

”Jeg får en del af min pension fra Sverige og har i fire-fem år fået nedsat mit personfradrag. Jeg føler, at både jeg og andre i årevis har betalt en godt skjult skat. En nedsættelse af personfradraget er jo ikke en skat, man sådan lige får øje på,” siger Hans Nyberg.

Op til 15.000 kroner pr. år

SKAT vil nu gennemgå årsopgørelser fra og med 2010 for at finde frem til de berørte. I ekstreme tilfælde vil der blive tilbagebetalt helt op til 15.000 kroner pr. år.  Det vurderer skatterådgiver og specialist i EU-skatteret Jonas Madsen fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

”De 15.000 kroner per år vil være meget usædvanligt. Jeg vil snarere tro, at det vil være mere almindeligt med en tilbagebetaling på omkring 7.500 kroner per år,” siger Jonas Madsen til Ugebrevet A4.

Borgerne behøver ikke selv at henvende sig for at få penge tilbage. Det burde ifølge SKAT ske automatisk samtidig med, at der bliver udsendt ændrede årsopgørelser.

Undren over SKAT

Selv om Hans Nyberg glæder sig over at få penge retur, sidder han også tilbage med et stort spørgsmål.

”Det undrer mig, hvorfra man i SKAT har fået ideen til at sætte personfradraget ned, når nu EU har andre regler. Det virker mærkeligt,” siger Hans Nyberg.

Skatteministeriet har tidligere over for EU forsøgt at forklare den danske praksis. Men regeringen har nu kastet håndklædet i ringen. Skatteminister Jonas Dahl (SF) skriver til Ugebrevet A4:

’Skatteministeriet har foretaget en grundig juridisk vurdering af sagen. Det fremgår meget klart, at Danmark har en praksis, der er i strid med EU’s regler om fri bevægelighed. Derfor retter Danmark ind, og vi vil sikre at de danskere, der skal have penge tilbage, får det.’