Handicaphjælpere gidsler i lønstrid

3. maj 2010
Handicaphjælpere underbetales af kommunerne, mener FOA, der truer med retssag.

Størstedelen af landets handicaphjælpere får ikke den løn, som FOA mener, at de har krav på. Det gør de ikke, fordi flertallet af landets kommuner nægter at anerkende en overenskomst for private handicaphjælpere, som fagforbundene FOA og 3F indgik med arbejdsgiverorganisationerne Dansk Erhvev og DI i efteråret. Derfor truer FOA nu kommunerne med retssag.

"Nu har vi i årevis kæmpet for at få nogle ordentlige arbejdsvilkår for disse handicaphjælpere, og så oplever vi, at kommunerne saboterer det. Det er helt urimeligt og mishandling af denne gruppe,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Han henviser, at kommunerne har fået penge fra staten til at forbedre lønvilkårene for handicaphjælperne, men de ekstra midler fra Folketinget er aldrig nået frem til hjælperne, mener Dennis Kristensen.

Den kritik har Kommunernes Landsforening kun hovedrysten tilovers for. Det forklarer Rigmor Lond, konsulent hos Kommunernes Landsforening. Problemet er, ifølge KL, at der slet ikke er satspuljepenge nok til at leve op til  lønkravene i den overenskomst, som FOA har forhandlet igennem på vegne af handicaphjælperne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Det må være op til satspuljepartierne at genforhandle aftalen, hvis de handicappede skal have flere penge," siger Rigmor Lond.

Host op med pengene

Dennis Kristensen accepterer ikke KL's forklaring og mener, at KL holder på pengene.

"Det mener vi faktisk er ulovligt, og nu har vi bedt vores advokater om at kigge på sagen."

Både FOA og KL er dog enige om, at Socialministeriet, og de partier, der står bag satspuljemidlerne også har et ansvar.

Det er nemlig i satspuljemidlerne, som alle partier står bag på nær Enhedslisten, der skal finansiere lønnen til handicaphjælperne.

Ifølge Socialministeriet er der afsat 134 millioner til den private handicapordning.

Minister uden kommentar

Avisen.dk ville gerne forelægge socialminister Benedikte Kiær (K) kritikken fra både FOA og KL, men hun har ikke ønsket at kommentere.

Så mens FOA og KL beskylder hinanden og Socialministeriet for at være skyld i miseren, står handicaphjælperne tilbage med en ubrugelig overenskomst. En af dem er Jonna Tønning fra Favrskov Kommune. Læs hendes historie her: "De kan fyre og genansætte, som de vil"

 

 

Handicaphjælpere

Der er ingen eksakte tal på hvor mange handicaphjælpere, der findes i landet.

FOA estimerer dog, at der findes omkring 8.700 fuldtidssstillinger. Da mange handicaphjælpere er på deltid, svarer det til 12-13000 handicaphjælpere på landsplan.