Handicaphjælper tvunget til at købe hash

4. maj 2010
Handicappede udnytter hjælpere, som har svært ved at sige fra. Forsker vil have bedre retningslinjer.

Hente hash på Christiana. Købe øl til chefens barn. Eller stjæle et askebæger. Alle tre ting er arbejdsopgaver, som de fleste ansatte ville betakke sig mod. Ikke desto mindre er det virkeligheden for flere handicaphjælpere, der udnyttes groft af deres arbejdsgiver.

Avisen.dk har talt med en række handicaphjælpere, der af hensyn til tavshedspligt og nuværende job ikke ønsker at stå frem med navns nævnelse – men har det tilfælles, at de føler sig udnyttet.

”Jeg er blevet sendt ud at købe øl til min chefs søn og blevet bedt om at tage på Christiania for at købe hash. Ting, hvor jeg tænker, at det kan ikke være mit arbejde," siger en kvindelig handicaphjælper, mens en anden fortæller, hvordan han fik til opgave at agere privat chauffør for den handicappedes venner.

”Jeg har været udsat for at blive kaldt op om natten klokken 4 og blive bedt om at hente en af hans venner, der var strandet et sted ude i byen,” siger hjælperen og tilføjer, han også er blevet sendt til Billund Lufthavn for at hente andre venner.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

De handicaphjælpere, Avisen.dk har talt med, oplever, at det er svært at sætte grænser over for deres arbejdsgiver, da det er deres job at være den handicappedes arme og ben. Et argument, som de handicappede ofte bruger.

Hjælpere i svære dilemmaer

Fagforbundet FOA kender til lignende sager.

Karen Stæhr, der er sektorformand i social og sundhedssektoren, forklarer, at den handicappede er fuldstændig afhængig af hjælperen, og det kan friste til at bede om noget, som dybest set er urimeligt. Hun kender selv groteske eksempler, hvor hjælpere er blevet stillet i penible dilemmaer.

Eksempelvis en hjælper, der på et værtshus blev bedt af sin arbejdsgiver om at stjæle et askebæger.

Forsker Eva Munk-Madsen, der i 2007 stod bag en rapport om handicaphjælperes arbejdsmiljø, har talt med handicaphjælpere, der følte sig presset til at optræde som anstandsdame i sociale sammenhænge og til at udføre vedligeholdelse af lejlighed og hus og være hushjælp for familiens øvrige medlemmer.

Bedre retningslinjer

Eva Munk-Madsen foreslår klarere retningslinjer for, hvilke opgaver, der hører til en handicaphjælpers job, og hvilke, der bestemt ikke gør.

”Mange hjælpere gør ting, de finder urimeligt for at undgå konflikt, fordi de ikke vil risikere deres job. Det kan være svært at sige nej," forklarer Eva Munk-Madsen.

Læs her om to handicaphjælpere, der er blevet groft udnyttet af deres arbejdsgiver: "Som at være tjenestepige i Matador"

Handicaphjælpere

Der er ingen eksakte tal på hvor mange handicaphjælpere, der findes i landet.

FOA estimerer dog, at der findes omkring 8.700 fuldtidssstillinger. Da mange handicaphjælpere er på deltid, svarer det til 12-13.000 handicaphjælpere på landsplan.