Forbundsbestyrelsen i Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har stillet et mistillidsvotum til formand Flemming Vinther. Foto: Pressefoto

Mistillid til soldaterformand: "Vi har været mødt med arrogance og modstand"

23. nov 2019
Forbundsbestyrelsens tillid til soldaterformand Flemming Vinther er væk. I et brev til foreningens tillidsrepræsentanter kritiserer bestyrelsen formanden for at være arrogant og for ikke at ville fyre foreningens sekretariatschef, som bestyrelsen ellers kræver. Flemming Vinther afviser kritikken.

Et stort flertal i forbundsbestyrelsen i Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har ikke længere tillid til forbundsformand Flemming Vinther.

Årsagen er, at den mangeårige soldaterformand 'ikke har handlet som et flertal i bestyrelsen har forlangt, ej heller har taget stilling til mistillidsvotummet rettet mod sekretariatschefen'.

LÆS OGSÅ: Næstformand i chok - Hvordan kunne det ske

Det fremgår af en skriftlig orientering, som mediet Olfi er kommet i besiddelse af.

Orienteringen blev i denne uge sendt ud til HKKF's tillidsrepræsentanter, og har 9 ud af 12 medlemmer af forbundsbestyrelsen som medunderskrivere. Her uddyber og begrunder bestyrelsen over to tætskrevne sider sin mistillid til Flemming Vinther, der har været forbundsformand siden 2004.

Da Flemming Vinther på trods af mistilliden ikke ønsker at træde tilbage, er der indkaldt til ekstraordinær kongres 2. december. Her skal de delegerede i HKKF skal tage stilling til mistillidsvotummet, og om de på den baggrund ønsker en ny formand. 

Mødt med arrogance og modstand

I brevet kritiserer de 9 menige bestyrelsesmedlemmer blandt andet Flemming Vinther for igennem lang tid at være mere interesseret i at promovere sin egen person frem for medlemmernes interesser. 

'Vi har været mødt med arrogance og modstand mod stort såvel som småt, hvis ikke det har været Flemming Vinthers 'melodi', der er blevet spillet – vi har været dybt frustrerede over at se, at fagforeningen, organisationen og arbejdspladsen HKKF mere og mere har handlet om at promovere formandens egen person frem for HKKF ...', står der blandt andet i brevet.

Men det, der fik kritikken til at eksplodere i et mistillidsvotum til først HKKF's nyansatte sekretariatschef og siden til Flemming Vinther, var en konkret episode i midten af november. Her skulle sekretariatschefen ifølge kritikerne have løjet bestyrelsen 'lige op i ansigtet', som der står i brevet.

Løgn udløste mistillid

Episoden udspillede sig ifølge A4 Arbejdslivs oplysninger i forbindelse med en budgetdiskussion, der omhandlede sammensætningen af HKKF's sekretariat. Konkret handlede det om genbesættelsen af en kommunikationskonsulentstilling, som sekretariatschefen ønskede, men som kritikerne af hensyn til HKKF's økonomi var imod.

Bestyrelsesmedlem Jørgen C. Pedersen, der udtaler sig på vegne af kritikerne, bekræfter, at den udløsende årsag til det første mistillidsvotum var det, som de ni menige medlemmer kun kunne opfatte som en løgn fra sekretariatschefens side.

Og eftersom Flemming Vinther afviste at handle på sagen, som bestyrelsen ønskede det, så bestyrelsen ingen anden udvej end at fremsætte endnu et mistillidsvotum, denne gang rettet mod Vinther selv.

- Man lyver, når man siger noget, der ikke passer. Men derudover ønsker jeg ikke at referere fra et lukket møde. Flemming Vinther havde muligheden for at fyre sekretariatschefen for at lyve for bestyrelsen, men han valgte at indkalde til en ekstraordinær kongres, og derfor er det nu kongressens delegerede, der skal afgøre sagen, siger han.

Sekretariatschefen selv ønsker ikke at kommentere sagen.

Vinther: Diskussion om kompetencer

Forelagt bestyrelsens kritik anerkender Flemming Vinther dens ret til at stille et mistillidsvotum, men han er åbenlyst ikke enig i bestyrelsens udlægning af sagen.

Flemming Vinter, er det rigtigt, at sekretariatschefen løj forbundsbestyrelsen lige op i ansigtet?

- Den opfattelse deler jeg ikke, siger Flemming Vinther.

Hvorfor ikke?

- Det holder vi i kongressalen.

Ifølge forbundsformanden er essensen af den aktuelle uenighed spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for at sammensætte og hyre og fyre i sekretariatet.

- Som forbundsformand har jeg det overordnede administrative ansvar for HKKF – det står der i vores vedtægter – så nogle ting kan en bestyrelse pålægge en formand, og andre ting kan de ikke. Og det er så noget af det, som den her uenighed også handler om, siger Flemming Vinther og fortsætter: 

- I en budgetdiskussion kan der være mange ting oppe at vende. Noget er inden for bestyrelsens kompetencer, og noget er inden for forbundsformandens kompetencer. Og jeg har ansvaret for den administrative ledelse, herunder at sammensætte sekretariatet i forhold til kompetencer og ressourcer, siger han.

LÆS OGSÅ: Pas på - Her kan du ikke bytte dine varer

Hvis den ekstraordinære kongres vælger at lytte til forbundsbestyrelsens kritik, er Flemming Vinther klar til at tage konsekvensen. 

- Jeg har sagt til bestyrelsen, at hvis jeg på kongressen får et nederlag, så er jeg klar til at træde tilbage, siger han