SVANE BLOGGER FRA BORGEN: Hadsk debat: Hjort håner SSF for føleri

15. dec 2010
Finanslovsdebatten er i fuld gang Avisen.dks politiske redaktør er med på sidelinjen

Avisen.dks politiske redaktør Elisabet Svane fulgte i går finanslovsdebatten. Her er de blogindlæg, der skildrer dagens højdepunkter:

20.05 Hadsk debat: Hjort håner S-SF for føleri

17.15 Hvem er tættest på de radikale

16.15 SF skal ikke belære Konservative om vækst

15.03 Manden er forkølet

14.01 ”Nu bliver det for krampagtigt!"

11.06 'Nok er nok, når det drejer sig om offentlige udgifter'


20.05:

Hadsk debat: Hjort håner S-SF for føleri

”Nu skal landet styres efter, hvordan Morten Bødskov oplever virkeligheden. Det bliver et kursskifte, når statsregnskabet skal gøres op efter Morten Bødskovs fornemmelser og følelser.”

Ironien er drivende og tonen er hadsk, da finansminister Claus Hjort Frederiksen endelig kommer på. Der har været middagspause - der blev serveret spaghetti i Snapstinget - og de politikere, der var til gløgg hos Løkke i Statsministeriet, bl.a. Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl, er kommet tilbage.

Scenen er sat til Claus Hjort Frederiksen.

Han er og bliver regeringens rottweiler og uforskammethederne falder ham ikke fremmed. Han tager udgangspunkt i socialdemokraten Morten Bødskov, der tidligere på dagen talte om, at folk oplevede store besparelser ude i kommunerne – selvom VKO hele tiden taler om, at der aldrig er brugt flere penge i den offentlige sektor end i dag.

Den griber Hjort:

”Når EU kræver, at underskuddet skal nedbringes, skal hr. Morten Bødskov ikke efterleve det, for han føler og oplever nok noget andet.”

De radikale får også en tur:

”De er et af de helt store mysterier i dansk politik. Radikale bliver helt lammede, hvis de står ved et tag-selv-bord og det traume udvikler sig hele tiden. Deres finanslovsudspil er fantastisk – det er så langt fra S og SF som man overhovedet kan komme,” siger Hjort.

De smiler og griner i blå blok – SF’s Ole Sohn vender sig om mod Morten Bødskov og ryster på hovedet.

Nede bagved er Venstres Marion Pedersen igen på plads – aftenen og debatten er gået ind i sin sidste fase.

En enkelt ’privatist’ har været på talerstolen. Det kan en MF’er gøre, hvis han eller hun har et særligt emne, de gerne vil tale om. Det er socialdemokraten Bjarne Laustsen, der vil kæmpe for at bevare efterlønnen, som hele tiden er i spil.

”Det er den fattige mands pensionsordning,” siger Bjarne Laustsen.

Da Hjort er færdig, går debatten i gang. SF’s Ole Sohn griber fat i Hjorts bemærkninger om S-SF føleriet:

”Jeg vil opfordre finansministeren til ikke at få lavet sådan et stand-up replik næste gang – hvis der bliver en næste gang! For den kræver, at man har humor og det har finansministeren ikke,” siger Sohn og Hjort replicerer:

”Jeg ville da ønske, at god humor og rigtig gode følelser kunne løse de problemer, vi står i i dag.”

Flere går ud og henter kaffe, Marion Pedersen sidder stadig på sin plads og debatten er ved at være slut.

Snart skal der stemmes om finansloven.

 

17.15

”Hvem er tættest på de radikale?”

Den konservative Rasmus Jarlov er meget direkte i sit frieri til den radikale Morten Østergaard, der har indtaget talerstolen. Jarlov mener, at R med sin økonomiske politik ligger tættere på blå blok end på rød blok – men Østergaard svarer med en kurv:

”Den borgerlige økonomi har jo været en chancesejlads. Fra maj og til nu er forventningerne bristet med fem milliarder kr.,” siger Morten Østergaard og anfører, at VKO overtog en ’holdbar økonomi’ fra den tidligere SR-regering.

”Men I har hverken haft evnen eller viljen til at vedligeholde det.”

Jarlovs partifælle, Mike Legarth, som nu igen sidder på sin plads, er i samme frier-hjørne, men knapt så charmerende. Mere insisterende:

”Vil radikale være med i en rød regering og vil I hæve skatten?” spørger han.

”Man skal have læst meget dårligt på lektien, hvis man tror, at vi radikale vil hæve skatten. Det er mageløst at høre på hr. Mike Legarth, han er jo med i en slogan-maskine,” siger Østergaard og tilføjer så, at det jo er regeringen, der lige p.t. har sat skatten op.

Så ryger Legarth op af stolen:

”Jamen, det er jo helt kuk-kuk det her. Ja, vi har udsat skattelettelserne på topskatten – det er ansvarligt, når man står midt i en krise. Men det er midlertidigt over de næste tre år og så vil vi konservative fortsætte med at sænke skatten. Hvis vi kan.”

Så heller ikke det frieri blev til det store.

Rundt omkring i salen er der gang i julekortene. Den konservative Henriette Kjær er fordybet i sine og deltager ikke i de radikale frierier. Mogens Jensen fra S er også i gang, det samme er Morten Bødskov.

Venstres Marion Pedersen har forladt sin plads – i det hele taget tynder det ud på de borgerlige rækker. Løkke har inviteret til gløgg og æbleskiver i Statsministeriet, så de, der ikke SKAL deltage i debatten, er smuttet.

Frank Aaen fra Enhedslisten har været på talerstolen – der er spredt koncentration og så er det Anders Samuelsen fra Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen fra Kristendemokraterne.

Af uransagelige grunde omtaler han altid sig som ”vi fra Kristendemokraterne” – han sidder klar på plads, mens Sophie Hæstorph-Andersen spørger til Liberal Alliances holdning til, at der skal indføres brugerbetaling på fertilititets-behandling.

”Herregud! Vi har mistet 180.000 arbejdspladser og så spørger S til kunstig befrugtning,” siger Anders Samuelsen.

Nede bagved har hans partifæller, Villum Christensen og Simon Emil Amnitzbøll rejst sig op og står og chatter ude i grebningen med Venstres Jacob Jensen.

Alle venter på finansminister Claus Hjort Frederiksen.

 

16.15:

SF skal ikke belære Konservative om vækst

”Ja, vi sparer, men det går ikke ud over undervisningen og de kompetencegivende uddannelser.”

Den konservative Mike Legarth må indrømme, at der er sparet på uddannelsesområdet – men han mener ikke, at man kommer til at mærke det.

Det giver ikke klapsalver i rød blok – de ryster på hovedet og forsøger igen og igen at få Legarth til at undsige regeringen.

Det lykkes ikke – han medgiver, at ja, K vil gerne af med efterlønnen og ned med skatten, men de har ikke flertal.

Det tynder ud i salen - men ikke nede på næstbageste række i blå blok. Her sidder Venstres Marion Pedersen, der blev landskendt, da hun truede med at stemme imod finansloven. Hun er 'på plads' nu - i enhver forstand.

Ellers er debatten ved at gå lidt ned i tempo – indtil SF’s Pia Olsen Dyhr vil have Mike Legarth til at gøre rede for, hvordan K vil sikre vækst i samfundet. Det får Legarth op i gear og hans forkølede stemme får styrke igen:

”Med al respekt, så er SF altså ikke i en position, hvor man kan belære os konservative om vækst,” siger han og minder om flere SF-skatter, bl.a. på erhvervslivet:

”De skal belastes med yderligere 3,2 milliarder. Skal jeg så belæres om, hvad der skal til for at skabe vækst. Nej – og undskyld, jeg er så direkte!”

Det tager Pia Olsen Dyhr meget pænt og minder Legarth om, at hun refererer til tal fra OECD og regeringens eget Vækstforum.

 

15.03:

Manden er forkølet

”Det her samfund har ikke brug for så mange ufaglærte, som vi skaber lige nu. Vi har brug for faglærte og for videreuddannede.”

SF’s Ole Sohn kommer ind på besparelserne på VUC, produktionskoler og erhvervskoler, da Venstres Jacob Jensen spørger ind til SF’s uddannelsespolitik.

”Når der er nulvækst og minus-vækst, så går det helt galt, når vi sparer på det, der er grundlaget for vækst,” siger Sohn.

Blå blok har besluttet at bombardere Sohn med, at antallet af offentligt ansatte er steget under VKO – men han ødelægger planen ved at lægge sig fladt ned i sin indledende tale.

Han går endda helt tilbage til 1920’erne og Venstres salig statsminister, Madsen-Mygdal:

”Siden Madsen-Mygdal og Stauning er den offentlige sektor vokset,” siger Sohn.

Og da han alligevel får spørgsmål om det – f.eks. fra Venstre-folk - siger han:

”Hørte du ikke, hvad jeg sagde? I stedet for at bare at læse de spørgsmål op, som pressetjenesten har forberedt.”

Også DF’s Hans Christian Skibby får turen fra Sohn og så får kollega Marlene Harpsøe nok:

”De kruseduller, der er på Hans Christian Skibbys blok er ikke præ-fabrikeret af vores pressetjeneste! Hvorfor kan SF dog ikke bare erkende, at VKO har skabt et godt velfærdssamfund.”

Det vil Sohn så ikke, men erkender, at de to blokke ikke kan overbevise hinanden: S-SFs anklage om offentlige besparelser modsvares konstant af VKO med, at den offentlige sektor er vokset i deres regeringstid.

Sohn går ned – den konservative Mike Legarth går op på talerstolen og starter med at undskylde sin stemme. Manden er forkølet.

 

 

14.01

"Nu bliver det for krampagtigt"

”Var DF bevidst om, at I lagde stemmer til at der blev betalt for meget for privathospitalerne eller blev I ført bag lyset som alle os andre?"

Da DF’s Kristian Thulesen Dahl har afleveret sin ordførertale – hvor han prøvede at dreje debatten over på alt det andet i finansloven end lige besparelser – er det oppositionens, rød bloks, tur til at grille ham.

Og her er strategien lige så klar som i blå blok: Det skal handle om overbetalingen af privathospitalerne.

Først er det SF’s Ole Sohn, så den radikale Morten Østergaard, der vil vide, om DF også var blevet ført bag lyset.

Det mener Thulesen Dahl så ikke.

Han henviser i stedet til, at DF har valgt at støtte Rigsrevisors kritik af overbetalingen af privathospitalerne.

Og så glæder han sig over, at Finansudvalget, som han er formand for, var enige om at støtte rigsrevisors rapport.

Det får på ingen måde oppositionen til at stoppe – selvom de undervejs har haft frokostpause. Her nåede et par af socialdemokraterne at finpudse strategien om at køre sygehuse, sygehuse og sygehuse, når der skulle skydes på Thulesen Dahl.

Efter frokost går de i kødet på en efter en – mere eller mindre sofistikeret. Bl.a. vil SF’s Jonas Dahl vide, hvad et par på SU skal gøre, hvis de ikke kan få børn nu, hvor der indføres brugerbetaling på fertilitetsbehandling?

”Nu bliver det for krampagtigt,” forsøger Thulesen Dahl at komme uden om spørgsmålene, men de fortsætter.

Og det mest klare svar får socialdemokraten Julie Skovsby, som bare helt banalt ville kende DF’s syn på overbetalingen af de private sygehuse:

”Vi har været optaget af patientens hurtige helbredelse. Af at få ventelisterne ned," siger Thulesen og fortsætter:

"Det, at der er en mulighed at flytte til et privat sygehus er med til at sikre at offentlige sygehuse behandler flere til gavn patienterne.”

Thulesen er nærmest et tro ekko af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

”Så har vi en konkret diskussion, kunne man have presset priserne ned? Det mente rigsrevisor og det lægger vi så til grund for vores arbejde,” fortsætter Thulesen Dahl.

DF har siddet med de afgørende mandater og DF var med Thulesen i spidsen pennefører på næsen til Lene Espersen. Nu er sagen lukket for dem – de står last og brast med Løkke og co.

Thulesen er ved vejs ende – hans time på talerstolen er slut og det er SF’eren Ole Sohns tur.

 

 

11.06

'Nok er nok, når det drejer sig om offentlige udgifter'

”Sig mig, hr. Morten Bødskov: Løber de offentligt ansatte ikke hurtigt nok?”

Finanslovsdebatten er i fuld gang i folketingssalen – fronterne er trukket hårdt op. Det er som at være til valgkamp i et forsamlingshus i provinsen – alle detaljer er skåret væk, tilbage står slagordene.

Socialdemokraternes Morten Bødskov er på talerstolen som finansordfører. Han har givet den fuld skrue med kritik af regeringens finanslovsforslag, som køres hjem med DF og den enlige kristne demokrat, Per Ørum Jørgensen.

Det er Pia Kjærsgaards tur til den korte bemærkning og hun vil gerne høre, om ikke de offentligt ansatte løber hurtigt nok.

”Det er det, jeg hører hr. Morten Bødskov siger. Men er det ikke mere et spørgsmål om, at kommunerne og de fem regioner, hvoraf de fire har socialdemokratisk ledelse, ikke har styr på økonomien,” siger hun.

Men han bider ikke på:

”Jeg tror, at de offentligt ansatte har fået syn for sagen, når de har set, hvad det er for en politik, Dansk Folkeparti står bag. En økonomisk politik, der betyder afskedigelser ude i kommunerne i tusindvis," siger Bødskov og fortsætter:

"Og hvorfor? Ikke fordi de offentligt ansatte ikke løber hurtigt nok, tværtimod. Men fordi regeringen laver aftaler med kommuner og regioner, der ikke gør det muligt for dem at indfri de forventninger, der er."

Han har tidligere i debatten talt om, hvordan borgerne oplever nedskæringerne. Det har fået blå blok til at angribe ham i nærmest bølgeformationer - de har forberedt sig.

Venstres gruppeformand Kristian Jensen taler om ”det oplevede udgiftsniveau” og der er hovedrysten og tagen-sig-til-hovedet hos blå blok, når Bødskov taler.

Han er upåvirket – taler om helt almindelige familiers bekymringer og håner regeringen for at have været i regering for længe.

”Man har åbenbart siddet i regeringskontorerne så længe, at man ikke længere ved, hvad der foregår ude i virkeligheden,” siger Bødskov.

Der buh’es nede hos blå blok - deres strategi er klar: De skal hele dagen tale om, at der er brugt flere penge på den offentlige sektor. Det skal gentages som et mantra og det bliver det.

Og de skal udstille S-SF som uansvarlige - Simon Emil Amnitzbøll fra Liberal Alliance kører argumentet helt ud, da han siger, at 'nok er nok, når det drejer sig om offentlige udgifter' inden han langer en lige højre ud mod Morten Bødskov.

"Når man hører hr. Morten Bødskov er det klart, at Anker Jørgensen ikke har været statsminister forgæves."

Det er ikke ment som en ros.

Imens sidder den radikale Margrethe Vestager og sms’er, den konservative Naser Khader har sat sig på bageste række, som ellers mest er tilegnet politikere på vej ud og beskæftigelsesminister Inger Støjberg går ud i det særlige lokale, ministrene har bag salen.

Morten Bødskov er på vej ned ad talerstolen – Kristian Thulesen Dahl er på vej op.