20160302-120315-A-1920x1333we
Haderslev Kommune er overordnet tilfreds med ny trivselsundersøgelse, der er den første af sin slags. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tidligere medarbejder slog alarm over råddent arbejdsmiljø: Nu sætter kommunen ind

26. nov 2020, 23:30
På trods af mediehistorier om dårligt arbejdsmiljø på jobcentret, er Haderslev Kommune overordnet tilfreds med ny trivselsundersøgelse, der er den første af sin slags. Undersøgelsen blotlægger dog, at der er problemer med mobning og krænkende adfærd på flere arbejdspladser.

Organisationen i Haderslev Kommune ventede med tilbageholdt åndedræt på en stor trivselsundersøgelse, der blev offentliggjort i denne måned.

De frygtede, at det stod særdeles skidt til med trivslen på kommunens arbejdspladser. Særligt efter et år, hvor beskrivelser om et råddent arbejdsmiljø og svag ledelse i kommunens jobcenter har fyldt en del i de lokale medier.

LÆS OGSÅ: Kommuner som firstmovers: Thisted og Tønder går nye veje for at højne trivslen

Derfor er teamleder i kommunens HR-afdeling, Christel Bundgaard, også overordnet tilfreds med trivselsundersøgelsens resultater. På tværs af enheder og arbejdspladser opnår den generelle trivsel en score på 3,9 på en skala, hvor 5 er det højeste.

- Jeg havde regnet med at på grund af alt det, der har været på jobcentret, så havde undersøgelsen været påvirket af det. Men overordnet synes jeg, at trivslen ser ud til at være ok. Omvendt kan man godt dykke ned i undersøgelserne i de enkelte enheder og se, at der er noget, vi skal arbejde med, siger Christel Bundgaard til A4 Arbejdsmiljø.

Hun henviser til, at der på arbejdspladser med meget borgerkontakt er væsentligt flere medarbejdere, der svarer, at de har oplevet krænkelser eller mobning de seneste 12 måneder. Eksempelvis i jobcentret og på sosu-området.

3 i 1-undersøgelse

3 i 1-undersøgelse er en ny type medarbejderundersøgelse, som Haderslev Kommune har gennemført for første gang i september-oktober. Undersøgelsen omfatter tre dele: trivselsundersøgelse, psykisk APV og ledelse. De tre dele er indtil i år blevet gennemført separat fra hinanden. 

Det er planen, at Haderslev Kommune vil gennemføre 3 i 1-undersøgelsen hvert andet år. Næste gang er i 2022. Kommunens HovedMED-udvalg og økonomiudvalget vil i 1. kvartal 2021 drøfte det videre forløb med undersøgelsen.

Krænkende adfærd og mobning får fuld opmærksomhed

Trivselsundersøgelsen viser, at fem procent (156 ansatte) af alle medarbejdere i kommunen har været udsat for mobning fra en kollega eller leder det seneste år. Og det tal er væsentligt højere, hvis man alene kigger på ansatte med kontakt til borgere.

Vi kan se, at der har fundet mobning og krænkelser sted. Men da undersøgelsen er anonym, er det rigtig svært at arbejde videre med det. Man kan selvfølgelig tage nogle generelle snakke om det, men det er rigtig svært at gøre noget ved de konkrete ting, når medarbejderne går med det selv
Gyde Mortensen, fællestillidsrepræsentant i FOA, Haderslev Kommune

På den baggrund får krænkende adfærd og mobning fuld opmærksomhed, når der i kølvandet på trivselsundersøgelsen skal handles, fortæller teamlederen i HR.

- I slutningen af måneden skal undersøgelsen behandles i kommunens Hoved-MED-udvalg. Senest i første kvartal næste år sætter de sig fast på nogle emner, som de vil have fokus på, forklarer Christel Bundgaard og uddyber:

- Der er ikke sat overordnet fokus på det endnu, men jeg har snakket med organisationen og økonomiudvalget om det og gjort dem opmærksom på, at der kan være noget om mobning og krænkelser, der kan være relevant at se på. Der er mange steder, hvor én eller to medarbejder oplever mobning eller krænkelser. For mig indikerer det, at der er et behov for at arbejde med det.

'Plads til forbedringer'

Gyde Mortensen, der er fællestillidsrepræsentant for FOA-medlemmer i Haderslev Kommune, vurderer, at undersøgelsen overodnet ser fin ud, men at der er 'plads til forbedringer' i forhold sager om mobning og krænkelser.

- Vi kan se, at der har fundet mobning og krænkelser sted. Men da undersøgelsen er anonym, er det rigtig svært at arbejde videre med det. Man kan selvfølgelig tage nogle generelle snakke om det, men det er rigtig svært at gøre noget ved de konkrete ting, når medarbejderne går med det selv, siger Gyde Mortensen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Jobcenter-sagen

2020 har været et kaotisk år for jobcentret i Haderslev,  hvilket ikke alene skyldes coronakrisen og dens mange forandringer.  I februar valgte en tidligere medarbejder i jobcentret nemlig at sende et åbent brev om arbejdsforholdende til samtlige politikere i Haderslev Byråd.

Her berettede den tidligere medarbejder om et råddent arbejdsmiljø, en svag ledelse, sager der blev syltet, manglende sparring og ulovlige beslutninger.

I december 2019 havde en afdeling i jobcentret bestående af 24 medarbejdere sendt et lignende brev til en udvalgsformand i byrådet.

Kommunen har efterfølgende sat gang i en ekstern undersøgelse af sagen, og derudover er der ansat en ny direktør for beskæftigelsesområdet. 

Problemer kan ikke løses med et fingerknips

I HR-teamet har man udpeget 30 arbejdspladser i kommunen, som man proaktivt vil understøtte i arbejdet med at lave handleplaner i kølvandet på undersøgelsen.

Christel Bundgaard ønsker ikke at sætte navne på arbejdspladser, det drejer sig om, men det er bl.a. arbejdspladser inden for voksenhandicap, pleje- og hjemmeplejeområdet, understreger hun.

LÆS OGSÅ: Vestjysk kommune med sygefraværs-succes: Nu spreder tiltaget sig til andre kommuner

Ligesom Gyde Mortensen anerkender hun, at det kan være svært at arbejde med mobning og krænkelser.

- Vi skal ikke gå ind i enkeltsager ud fra en enkelt undersøgelse, men vi skal gå ind og se på, om organisationerne og arbejdspladserne kender til kommunens politik om mobning og krænkelser, siger Christel Bundgaard.

Som teamleder i HR har hun talt med en række erhvervspsykologer om emnet. Ifølge Christel Bundgaard hæfter de sig ved, at man ikke kan lave en bruttoliste med handlinger, der med et fingerknips kan løse problemer med konflikter på en arbejdsplads.

Den eneste måde at arbejde med svære problemstillinger er ved at søge dialogen, understreger hun.

- Hvad der opfattes som krænkende, kan variere meget fra person til person og fra situation til situation. Det skal vi have italesat, og vi skal have ekstra fokus på det i organisationen, fortæller Christel Bundgaard.