Håret sladrer om soldatersammenbrud

14. dec 2010
SFI sagde i november, at det var umuligt at screene udsendte soldater for psykiske nedbrud. Ny tysk forskning tyder på det modsatte.

Hvordan kan man forhindre, at soldater bryder sammen, når de kommer hjem fra krigen?

Alene i år har fem hjemvendte soldater begået selvmord, og danske forskere står på bar bund, men et nyt eksperiment kan måske ændre på det.

Den tyske professor Clemens Kirschbaum fra Dresdens Tekniske Universitet undersøger håret fra soldater udsendt i Afghanistan.

Han klipper et enkelt hår af før, under og efter soldaten skal afsted. På håret kan han aflæse niveauet af stresshormon flere måneder tilbage i tiden.

"Med denne metode kan vi se svingningerne i stresshormon over tid hos den enkelte soldat. Det afslører, hvem der har størst risiko for et sammenbrud," siger Clemens Kirschbaum.

 

Teorier og spørgeskemaer

I novemer konkluderede danske eksperter fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), at det indtil videre er umuligt at spotte et psykisk sammenbrud hos en soldat, før det går galt. 

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bæk (V) sparkede dengang mulighederne for en videnskabelig screening af soldater til hjørne.

Men beslutningen var kun baseret på SFI's litteraturstudie og resultater fra en britisk spørgeskemaundersøgelse.

 

Ikke hørt om forsøg

SFI-forskerne, som står bag den nye rapport, har ikke hørt om det tyske forsøg.

"Vi støtter os meget op af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse af britiske soldater," siger Julie Heidemann fra SFI.

Sammen med sine kolleger er hun gået i gang med en større kortlægning af danske soldaters helbred. Her vil de analysere alle soldaternes hospitalsindlæggelser og diagnoser, forklarer forskeren.

"Vi har ingen planer om selv at lave fysiske tests. Det vil vi overveje,
så snart vi ser resultaterne fra det tyske forsøg," siger Julie Heidemann.

 

Kun lille viden

I oktober lancerede regeringen en ny veteranpolitik. Det er netop målet at forbedre udvælgelsen af soldater til internationale missioner.

Men socialdemokraternes forsvarsordfører John Dyrby Paulsen siger, det er nødvendigt at tage den nyeste forskning med i vurderingen.

"SFI kunne ikke finde nogen screeningmetoder, som virker, men jeg vil spørge forsvarsministeren, om vi ikke skal se nærmere på det tyske forsøg," siger han.

I november måned besøgte den tyske biopsykolog Clemens Kirschbaum Danmark for at holde oplæg på en stressforskningskonference. Her fortalte han om hårforsøget, som afsluttes i slutningen af 2011.

Stress i håret
  • Et hår kan fortælle niveauet af stresshormonet kortisol flere måneder tilbage.
  • Er personen skaldet eller helt kortklippet, kan man aflæse stresshormonet i neglene i stedet, da de, ligesom hår, består af ren protein.
  • Professor Clemens Kirschbaum fra Dresdens Tekniske Universitet er en af verdens førende biopsykologer. Tysklands militær har store forventninger til hans forsøg med tyske soldater i Afghanistan.