Håndværkere har udsigt til bedre uddannelse

4. mar 2013, 11:08
Én milliard til efteruddannelse af voksne skal bremse udflytning af danske arbejdspladser til udlandet. LO trækker det brede smilebånd frem.

Hvis udflytningen af produktionsvirksomheder til udlandet og dermed danske arbejdspladser skal bremses, skal flere ufaglærte hives op på faglært niveau, mens faglærte skal op på et videregående niveau.

Det skal ske inden for en forholdsvis kort årrække, fordi bl.a. regeringen og Dansk Erhvervsliv forventer, at kravet på specialiseret arbejdskraft vil stige i de kommende år.

Og hvis virksomhederne ikke kan finde specialiseret arbejdskraft, trækker de teltpælene op og flytter.

I sit udspil til en vækstplan har regeringen derfor afsat én milliard kroner til det, de kalder, et ”markant kompetenceløft af arbejdsstyrken” rettet mod en voksen- og efteruddannelse.

God medicin til patienten

Pengene er på mange måder svar på LO-fagbevægelsen ønsker om at gøre noget for de ufaglærte og faglærte.

"Det er præcis den medicin, der er behov for," siger Ejner K. Holst, der er sekretær i LO og fortsætter:

"Konkurrenceevnen handler i høj grad om veluddannet arbejdskraft. her lægger man op til at afsætte en bruge en milliard på voksenefteruddannelse."

Pengene til voksenefteruddannelse skal primært komme ufaglærte og faglærte til gode.

Ufaglærte skal løftes til faglærte og faglærte skal hales op på videregående niveau - også kaldet det dobbelte uddannelsesløft.

Det er planen, at regeringen sammen med arbejdsmarkedsparter - lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer - skal samarbejde om at udtænke et nyt voksen- og efteruddannelsessystem.

Det skal munde ud i en række anbefalinger i foråret 2014, hvorefter pengene gives frem mod 2017, hvis regeringens får deres vækstplan igennem.

"Det er en investering, som vi har kraftigt behov for," siger Ejner K. Holst.

Erhvervsskoler glæder sig

Direktør for Danske Erhvervsskoler Lars Kunov kalder regeringens udspil "glædeligt":

"Vi ved jo, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft. Det vil vi gerne løse ved blandt andet at løfte de ufaglærte til et faglært niveau."

Lars Kunov peger også på, at beskæftigelsesfrekvensen er markant højere for dem, der har papir på det, de laver.

"Samtidig vil antallet af ufaglærte arbejdspladser falde drastisk i fremtiden. Derfor er det vigtigt at afsætte midler til efteruddannelse," siger Lars Kunov.