Gule giver op: Anker ikke medlemmers skadesag

7. okt 2013, 10:35
Holder igen med at hjælpe medlemmer med dyre, langvarige retssager og anker kun i få tilfælde tabte sager om arbejdsskader

Er du så uheldig at få en ryg- eller knæskade på jobbet, er det ikke ligegyldigt hvilken fagforening, du er medlem af.

De såkaldte gule fagforeninger, som Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark fører sjældent arbejdsskade-sager til tops i retssystemet.

Taber 'de gule' en sag om arbejdsgivernes eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med en arbejdsskade ved byretten, er det sjældent, at sagen ankes til landsretten.

De såkaldte gule fagforeninger er også yderst tilbageholdende, når det gælder om at anlægge sag ved domstolene mod Ankestyrelsen i sager, hvor det handler om at få fastlagt graden af tabt arbejdsevne og erstatning i forbindelse med en arbejdsskade.

”Der er en klar overrepræsentation af de traditionelle fagforbund, der fører de her arbejdsskadesager ved de højere retsinstanser. Det er tydeligt, at det er dem, der bruger ressourcer på den her type sager. De gule fagforeninger ser man ikke meget til,” fortæller advokat med speciale i arbejdsskadesager Martin Haug fra firmaet Rosberg & Haug Advokater.

Erstatning på grund af dårligt arbejdsmiljø

Sammen med advokat Finn Schwartz har han i forbindelse med bogen ’Ansvar for arbejdsskader’ gennemgået alle sager om arbejdsskader i perioden fra februar 2003 til september 2011.

Desuden har Martin Haug for fagforbundet 3F lavet en eksakt ankestatistik for sager om arbejdsgivers erstatningsansvar for perioden maj 2011 til juni 2012.

I denne periode er der ved landsretterne og Højesteret ført 45 skadesager, hvor en lønmodtager har krævet erstatning af sin arbejdsgiver på grund af eksempelvis dårligt arbejdsmiljø.

Anke-statistikken bekræfter tendensen fra perioden 2003-2011:

Af de 45 sager er ni rejst uden medvirken af fagforeningen. Af de resterende sager tegner LO- og FTF-forbund sig for de 35. Fagforeningen Danmark, der er en del af Det Faglige Hus, har ført en enkelt sag, mens Krifa ikke har ført en eneste sag ved de højere retsinstanser i perioden.

"Meget sjældne gæster"

Krifa og Det Faglige Hus er også sjældne gæster i byretterne, når det gælder den type sager, hvor man anlægger sag mod Ankestyrelsen på medlemmernes vegne i arbejdsskadesager. Her handler det om at få fastlagt graden af eventuel tabt arbejdsevne og erstatning.

”Det er meget sjældent, vi ser noget til de gule på den her front. Krifa og Det Faglige Hus er sjældne, meget sjældne gæster i byretterne i den her slags sager,” siger advokat Søren Kjær Jensen fra advokatfirmaet Elmer & Partners

Han har gennem de seneste 25 år anlagt flere hundrede sager mod Ankestyrelsen på vegne af medlemmer hos den traditionelle fagbevægelse. Blandt andet medlemmer af FTF-forbundene Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, Dansk Politiforbund, Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL og LO-forbund som HK og FOA.

Hvem fører flest dyre sager for medlemmer?
  • Forbundet 3F topper anke-statistikken med 20 første sager ved landsretterne og højesteret i perioden maj 2011 til juni 2012.
  • FOA har ført 4 sager.
  • Dansk Metal 2.
  • Danmarks Lærerforening også 2.
  • Dansk Socialrådgiverforening, Frisørforbundet, Teknisk Landsforbund, Danske Bioanalytikere, Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet NNF, BUPL og Det Faglige Hus har hver ført en sag videre.
  • Ni arbejdsskadesager er rejst uden at fagforeninger har været involveret.

Kilde: Martin Haug og 3F