Gule fagforeninger afvises af teknisk skole

10. okt 2013, 08:59
3F må undervise i den danske model på erhvervsskoler. Krifa får ikke adgang til festen. Udemokratisk, siger Krifaformand.

3F er velkommen. Krifa skal ikke komme her!

De traditionelle dele af LO-fagbevægelsen er velkomne til at troppe op på erhvervsuddannelserne og fortælle om den danske model, og i den sammenhæng profilere sig over for nye potentielle medlemmer.

Men invitationen gælder ikke Krifa og andre gule fagforeninger. Sådan lyder den kontante udmelding fra Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler.

”Man skal primært se på de fagforeninger, der bidrager igennem lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsesarbejde og arbejde i faglige udvalg osv. Så svaret er nej,” siger Lars Kunov.

Krifa ikke med i set-up

Som en del af en tre-punkts strategi for at vinde flere medlemmer, vil 3F igangsætte en mere systematisk organisering på landets erhvervsskoler.

Døren er åben, hvis de kan gøre det relevant for eleverne, lærere og skoler, siger Lars Kunov. Det gælder de fagforeninger, der allerede er engagerede i erhvervsuddannelserne forvejen.

"Det er jo de klassiske LO-fagforeninger. Jeg synes ikke, at det er relevant, at de fagforeninger, der ikke er en del af det set-up, vi har omkring uddannelserne, kommer og drøfter de her ting,” siger Lars Kunov.

"Udemokratisk"

Den holdning beskyldes for at være direkte udansk af Krifas formand, Søren Fibiger Olesen.

”Det er udemokratisk. Jeg synes, det er trist, at man ser sådan på det. De siger dybest set, at der er plads til alle, dog ikke fagforeninger som Krifa,” siger han.

Direktøren for Danske Erhvervsskoler har stirret sig blind på de gode gamle dage, siger Søren Fibiger Olesen:

”Man forholder sig slet ikke til, at danske lønmodtagere vælger anderledes, end de gjorde i de gode gamle dage. Danske lønmodtagere organiserer sig i højere grad i fagforeninger som os, og derfor er det trist, at man på forhånd siger, at vi ikke er velkomne.”

"En kamp vi ikke vælger"

Er det ikke fair nok, når I ikke bidrager til uddannelserne, som eksempelvis 3F?

”Jeg anerkender, at der kan være noget fagspecifikt, vi ikke bidrager til. Det kan være et valg fra vores side, men det er ligeså meget en udelukkelse fra andres side, fordi der er andre (traditionelle, red.) fagforeninger, der sidder i de her udvalg og dermed blokerer for, at andre fagforeninger kan komme ind og gøre et stykke arbejde,” siger Søren Fibiger Olsen.

Vil I så træde ind i de her uddannelsesfora, hvis I har mulighed?

”De traditionelle arbejdsmarkedsparter blokerer for, at gule fagforeninger herunder Krifa, kan komme ind og være med. Vi har set det mange gange. Det er et eller andet sted en kamp, vi ikke vælger at tage,” siger Søren Fibiger Olsen.