Gul gift dampede ind i kantinen

6. mar 2011
Kantinemedarbejdere blev syge af gift fra virksomhedens produktion af vindmøllevinger. LM Wind Power haft alt for høje niveauer af styrendampe i produktionen, viser målinger.

Mens det intetanende kantinepersonale forberedte måltiderne til LM Wind Powers medarbejdere på førstesalen, trak giftige styren-dampe fra produktionen nedenunder op i køkkenet og gjorde flere medarbejdere syge, så al mad måtte kasseres efter rådgivning fra Fødevarestyrelsen.

Det burde ikke kunne ske, for styren kan give skader på nervebanerne og muligvis også kræft og skal holdes langt væk fra fødevarer.

Men det skete 16. januar 2008. Og 25. april 2008 var den gal igen: Al spisning måtte aflyses på grund af for høje styren-niveauer i luften i køkkenet og kantinen, viser dokumenter fra LM Wind Power, der producerer vinger til vindmølleindustrien.

Huden faldt af fødderne

Kommunikationschefen i virksomheden, Helle Larsen Andersen, bekræfter i en e-mail til Berlingske, at der har været problemer med »lugtgener« i kantinen, men siger samtidig, at der ikke fandtes forhøjet styren-niveau ved tre efterfølgende undersøgelser, ligesom LM Wind Power har fået oplyst, at der ikke er fundet »nogen dokumenteret årsagssammenhæng mellem mulig styren-påvirkning og helbredsgener«.

Men en kok og en køkkenassistent står nu frem i Berlingske og fortæller, at deres helbred er ødelagt efter at have arbejdet i køkkenet med de giftige dampe. Ingen af dem har arbejdet i produktionen. Alligevel blev kantineassistent Helle Vangsgaard akut styrenforgiftet og måtte indlægges på Fredericia Sygehus. Hendes kollega, kokken Maibritt Christensen, ødelagde sine lunger og begyndte at tabe huden på sine fødder. Ingen af dem vidste noget om styren, før ventilationen ved en fejl ledte giftige dampe fra produktionen op i køkkenet.

LÆS DE TO KANTINE-ANSATTES HISTORIE HER

Målinger: for meget styren i luften

Samtidig viser dokumenter, at helt tilbage fra 1980erne til langt op i 00erne har LM Wind Power haft alt for høje niveauer af styren-dampe i produktionen. I nogle tilfælde har grænseværdierne været overskredet syv-ti gange.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) indlemmer nu kantinepersonalets helbred i den store helbredsundersøgelse, som udføres i samarbejde mellem læger og sagsbehandlere fra Arbejdsskadestyrelsen.

»Uanset om man har arbejdet i kantinen eller i produktionen, har man krav på at blive undersøgt - og er man blevet syg af sit arbejde, skal man også have erstatning,« siger Inger Støjberg.

FAKTA

Arbejdstilsynet har siden 1995 udstedt 35 påbud for giftige styrendampe, heraf syv sidste år. Flere LM-arbejdere ønsker en undskyldning fra LM og en undersøgelse af langtidsvirkningerne på deres helbred. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har nu igangsat en helbredsundersøgelse og afventer en redegørelse fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

 

ANMELD DIN SYGDOM:

Alle nuværende og tidligere LM-ansatte, der er syge eller har været syge, skal hurtigst muligt kontakte Arbejdsskadestyrelsen via:


- Telefon 72 20 60 00. Sig du skal tale med chefkonsulent Rikke Nissen, der er kontaktperson i den særlige enhed, der skal undersøge LM-ansatte.

- Eller send e-mail til [email protected] – Att. Rikke Nissen.

- Du kan også selv anmelde din sygdom eller arbejdsskade via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk. Her er et Link
til en online anmeldelsesblanket.


- Du kan også gå til din egen praktiserende læge. Lægen har pligt til at anmelde din sygdom eller arbejdsskade.

- Gå til fagforening, der kan hjælpe dig med at føre en sag.

"Vi vil virkelig opfordre alle til at ringe til os, hvis de har en mistanke om, at deres helbred kan være påvirket af arbejdet for LM Wind Power (LM Glasfiber)," siger Birgitte Lyhne Broksø, pressechef i Arbejdsskadestyrelsen.

 

Tip os om LM

Har du arbejdet for LM Glasfiber (LM Wind Power), eller har du et tip om LM, så skriv til journalisterne, der står bag sagen: Jens Peter Kildevang: [email protected] eller tlf. 27 13 65 50. Eller kontakt journalist Morten Frich: [email protected]