Guide: Giv dig tid til fyraftenshygge

2. aug 2011, 22:30
Læs hvordan du får tid til kollegahyggen og gavner både fællesskabet og karrieren.

Karsten Lodahl Madsen er chefkonsulent i DJØF’s Karriere- og Kompetencecenter, hvor han arbejder med karriere- og kompetenceudvikling. Han fremhæver, at et godt forhold til sine kolleger er nødvendigt for et godt arbejdsliv. Her er hans råd til, hvordan hvordan man balancerer familie- og arbejdsliv:

  1. Gør dig klart, hvilke forpligtelser og rutiner, du har i dagligdagen. For eksempel hvilke dage du skal hente børn, lave mad eller gå til sport. Planlæg herudfra, hvad du kan deltage i.

  2. Aftal og planlæg med din partner derhjemme, hvornår I hver især gerne vil deltage i kollegaarrangementer på arbejdspladsen, så I begge får muligheden.

  3. Hvis der er mange spontane arrangementer, som du ikke kan være med til, så sørg i det mindste for at være med til så mange af de planlagte aktiviteter, som muligt.

  4. Du behøver ikke altid at blive siddende til den bitre ende. Man kan sagtens få meget ud af at deltage bare lidt af tiden, og man sender desuden et positivt signal til resten af kollegerne.

  5. Når du ikke kan deltage så fortæl det, som det er: at det ikke er fordi, du ikke vil, men fordi du simpelthen er nødt til at hente børn, inden børnehaven lukker.

  6. Sørg for at være socialt aktiv og initiativrig i det daglige, hvis du ofte er forhindret i at deltage i arbejdspladsens sociale arrangementer uden for arbejdstiden. På den måde viser du, at du også er en god kollega på andre måder end det rent faglige.

  7. Tag eventuelt initiativ til en snak mellem leder og kolleger, hvor I afstemmer hinandens forventninger til at deltage i sociale arrangementer, så flest muligt kan deltage.