Grotesk ferieregel rammer ærlige arbejdsløse

26. jul 2012
Arbejdsløse kan gå glip af flere måneders dagpenge, hvis de bruger opsparet ferie drypvis i stedet for i hele uger. Ulogisk, siger ledig akademiker, som kritiserer sin akasse for dårlig service.

En uges ferie for egen regning på Stevns Camping forlænger dagpengeperioden med en uge. Nøjes du med at sove i telt fra mandag til torsdag, men modtager dagpenge om fredagen, har du brugt én uge af dine i alt 104 ugers dagpengeret.

Forvirret? Det er der også en del arbejdsløse, der er.

"Det virker da totalt ulogisk. Jeg har ret til dagpenge i en vis periode, men den periode bliver kortere, hvis jeg bruger min ferie drypvis frem for i hele uger," siger Ulrik, der efter en akademisk uddannelse har gået ledig i et år og tre måneder.

Koster dagpenge i sidste ende

Ulrik ønsker ikke at stå frem ved navn, da det er "dårlig reklame" at brokke sig over forholdene som arbejdsløs, når man brændende ønsker sig et job.

Men han er ikke den eneste, der har undret sig over, at A-kasser kun kan regne i hele uger, når det gælder forlængelse af dagpengeperioden.

Chefkonsulent Ingmar Jørgensen fra A-kassernes Samvirke bekræfter, at feriereglerne skaber forvirring - og er kilde til en vis frustration.

"Vi er da klar over, at det kommer bag på en del dagpengemodtagere. Og det er klart, at det for nogen vil betyde, at deres dagpenge ikke rækker så længe, som de havde regnet med" siger han.

Samme ferie, forskellig dagpengeperiode

Forvirringen opstår, fordi ferie er opgjort i antal dage, mens dagpengeretten består af 104 uger.

Antallet af uger skal forstås aldeles bogstaveligt. Altså som uger, hvor man modtager dagpenge. Det gælder også, hvis man modtager dagpenge i færre end ugens fem hverdage, fordi man holder ferie for feriepenge fra tidligere job eller feriedagpenge, som man har optjent i sin dagpengeperiode.

Dagpengemodtagere har ret til fem ugers ferie som alle andre. Hvis de konsekvent holder ferie drypvis, kan det betyde, at de løber tør for dagpenge flere måneder tidligere, end hvis de havde holdt ferie i hele uger - selv om mængden af brugte feriedage er ens.

"Hvis man ikke tænker sig om, vil det være adskillige ugers dagpengeret, man kan miste. Det stiller klart høje krav til, at A-kasserne oplyser korrekt om reglerne," siger Ingmar Jørgensen.

A-kassen sagde ingenting

Den arbejdsløse akademiker Ulrik føler dog, at han er blevet dårlig rådgivet af a-kassen AAK. Han har løbende fået underskrevet feriekort i a-kassen, uden at han er blevet gjort opmærksom på, at det kan være en ulempe, hvis han ender med at være arbejdsløs samtlige 104 uger.

"I den situation vil det betyde, at mine dagpenge løber ud tre uger tidligere, end hvis jeg havde holdt den samme ferie puljet sammen i hele uger," siger han.

Forsikringschef i AAK Niels Bjerre forklarer, at alle ledige indledningsvis bliver vejledt om, at for hver uge, de får udbetalt dagpenge, tæller det i det samlede regnskab.

"Men udgangspunktet er, at vores medlemmer holder ferie, når de gør. Og i den situation mener vi ikke, at vi skal opfordre dem til at holde ferie i hele uger i stedet," siger han og tilføjer, at det er 'atypisk', at ledige holder ferie drypvis ferie frem for hele uger.

Forsikrinsgchefen vurderer dog, at forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år, som trådte i kraft i maj 2010, nødvendigvis må betyde, at flere ledige kommer til at opleve, at skævt fordelt ferie vil æde af deres samlede dagpengeperiode.

Kræver lovændring

Ifølge A-kassernes Samvirke er der teknisk set intet, der forhinder, at A-kasserne regner i dage frem for hele uger.

"Jeg er fuldstændig enig i, at det er misvisende, og giver anledning til forvirring, men det kræver en lovændring," siger chefkonsulent Ingmar Jørgensen, og fortsætter:

"Men med de regler, vi er sat til at forvalte i dag, kan vi kun opfordre til, at man afholder ferie i hele uger, hvis man vil være på den sikre side."