Debattør til politikerne: Sørg nu for at vi får flere politifolk

31. dec 2019

MED MANGLENDE respekt og hensyn til andre mennesker var der et antal uopdragne, unge mennesker, der affyrede fyrværkeri mod samfundets vogtere - politiet og dem, der sørger for at alle er sikret, når der står meterhøje flammer op, nemlig brandfolk.

LÆS OGSÅ: Sygeplejerske og SF'er: Havde det været kræft, havde vi aldrig accepteret det svigt

Det foregik flere steder i landet, og det har forarget mange, inklusive mig selv. Men måden, hvorpå man skal tackle sådan en situation, er omdiskuteret. Nogle politikere argumenterer for, at reglerne for fyrværkeri skal strammes yderligere op.

Efter min bedste overbevisning er det ikke den rette måde at gribe sådan en problemstilling an på. Det er ikke er andet end luftkastel. Det lyder fint, at man ønsker at straffe nogle usympatiske drenge, og man vil måske få dem til at tænke lidt mere over konsekvenserne, men jeg er overbevist om, at vi kan håndtere situationen på en anden, mere effektiv måde.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

DET HANDLER faktisk ikke om, at reglerne er for slappe. Det allerede er strafbart at affyre fyrværkeri mod andre. Straffelovens § 252 kan anvendes i forbindelse med affyring af fyrværkeri.

“Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.”

Så reglerne er fine, som de er på nuværende tidspunkt, og hvis de bliver strammet yderligere, tror jeg næppe på, at det vil gøre en forskel. Og skulle det endelig gøre en forskel, er det en marginal en af slagsen, da det i min optik ikke handler om straffelovens rammer, men mere om de politimæssige ressourcer. Hvis der er ikke er politifolk til stede, og de ikke har rimelig tid til at håndhæve loven, er det bare tom snak at tale om opstramning i straffeloven.

Vi har gang på gang været vidne til flere episoder, hvor politiet enten måtte gribe ind med beslutninger, som er skrappe, og som de også bliver kritiseret for, eller hvor de slet ikke dukker op. Jeg vil på ingen måde kritisere politiets arbejde, men jeg vil til gengæld være forstående over for, at de ikke er robotter, der kan klare det hele på en gang.

DE ER jo i sidste ende mennesker med krop og sjæl og familie siddende derhjemme med en forhåbning om, at deres far/mor trygt vender hjem. Det, jeg vil appellere til, er, at antallet af politifolk bliver fordoblet. Lederen af Politiforbundet sagde i juni måned følgende: “Vi skal have netto 300 ekstra politifolk om året hele vejen frem mod 2030. Det er dybt nødvendigt, afgørende vigtigt og det rigtige.”[1]

TV2/Fyn skrev på sin hjemmeside en række udtalelser, der på ulykkeligvis vis fremkalder dyb forargelse i mig over, at tingene går i den forkerte retning. Ifølge et uddrag fra et referat fra centralvisitationen ligger der sager fra gulv til loft. I afdelingen for økonomisk kriminalitet er der et referatet, hvori der bliver tilkendegivet, at der kun arbejdes med akutte sager og at der ikke er mandskab i afdelingen til at løfte opgaven.

Det er fuldstændig skræmmende og rædselsvækkende, at der ikke er tilstrækkelig med politi-ressourcer, men det skal politiet aldrig kritiseres for. Løsningen er efter min bedste overbevisning, at politikerne bør finde initiativer til at få flere politifolk på banen.