Graviditetsorlov Her er dine rettigheder

7. aug 2009

Fire uger – i nogle tilfælde seks uger – inden fødslen har du ret til at holde fri fra dit arbejde. Det kaldes graviditetsorlov. Du bestemmer selv, om du vil holde fri i alle fire uger.

Senest tre måneder inden fødslen skal du varsle din graviditetsorlov til din chef. I nogle brancher kan du gå fra tidligere end fire uger før fødslen, fordi jobbet har en karakter, der gør det vanskeligt at arbejde som gravid.

Hvis du har job, har du ret til dagpenge under graviditetsorloven. De fleste lønmodtagere har også krav på mere end dagpenge:

•    De fleste overenskomster giver ret til fuld løn under hele graviditetsorloven. Normalt bliver lønnen beregnet ud fra en maksimal sats, som er fastlagt i din overenskomst. Det er altså ikke sikkert, at du får lige så meget i løn som normalt.

•    Hvis du er ansat under Funktionærloven, får du som minimum halv løn under hele graviditetsorloven.

I mange overenskomster er det et krav, at du har været på dit job i et bestemt antal måneder for at få løn under din graviditetsorlov. Normalt drejer det sig om seks eller ni måneder. Snak med din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Uanset om du går over tid, varer din graviditetsorlov til fødselstidspunktet. Efter fødslen har du ret til at gå på barselsorlov og forældreorlov.

Adoptivforældre har ikke ret til graviditetsorlov.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her