Gravid på arbejde Her er dine rettigheder

7. aug 2009

Når du bliver gravid, får du flere rettigheder på din arbejdsplads. Det gælder både i forhold til graviditetsundersøgelser og andet sygefravær, sikring mod farligt arbejdsmiljø og urimelige fyringer.

Senest tre måneder inden fødslen skal du fortælle din chef, at du er gravid.

Du ret til at gå til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden, hvis undersøgelserne ikke kan finde sted på et andet tidspunkt.

Hvis dit job udgør en risiko for dit ufødte barn, har du ret til, at truslen bliver fjernet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal din chef finde noget andet, du kan lave til samme løn. Hvis det heller ikke kan lade sig gøre, har du ret til fravær med fuld løn helt frem til fødslen.

Dette forudsætter dog, at lægen giver dig en fraværsmelding grundet arbejdets karakter. Lægen udsteder i disse situationer en sygemelding, da mange overenskomster kun giver ret til sygdom med løn i en begrænset periode.

Fire uger inden du forventer at føde, har du ret til at gå på graviditetsorlov. Det er ikke noget krav, at du er uarbejdsdygtig, og du bestemmer selv, om du vil holde fri i alle fire uger. Mens du holder fri, får du løn eller dagpenge. I nogle brancher kan du gå fra endnu tidligere.

Hvis din graviditet betyder, at du ikke kan gå på arbejde, har du ret til at holde fri med dagpenge. Det gælder også, selv om der er mere end fire uger til, at du skal føde.

Du skal have en lægeerklæring, der siger, at du ikke kan gå på arbejde på grund af din graviditet.

Du kan ikke blive fyret på grund af graviditet eller adoption. Hvis du bliver sagt op, mens du er gravid, skal din chef bevise, at opsigelsen ikke har nogen forbindelse med din graviditet.

Snak altid med din tillidsmand eller din fagforening, hvis du bliver sagt op, mens du er gravid.

Når du har født, kan du holde barselsorlov, og barnets far kan holde fædreorlov. Herefter kan I begge holde forældreorlov.