Sygeplejerske: Giv politikere et praktikophold på Holbæk Sygehus

28. jan 2018, 14:00
Mon politikerne stadig ønsker ansættelsesstop i den offentlige sektor, hvis de fik et praktikophold på Holbæk Sygehus, funderer blogger Lise Müller.

SITUATIONEN I sundhedsvæsnet er alarmerende, men døvheden blandt politikere er fortsat chokerende stor. Der har længe været protester og rapporter eksempelvis fra landets sygehuse om at situationen er uholdbar. Travlheden er for stor og tempoet er for højt, og det betyder flere fejl, dårlige forløb og ringe arbejdsmiljø.

Men det forhindrer ikke de to VU’ere, August Steengaard og Christian Broholm Andersen, i et blogindlæg i Berlingske Tidende i at kræve et ansættelsesstop i den offentlige sektor.

Det gør de på trods et faldende antal offentligt ansatte siden 2010, et stigende antal ældre og større ambitioner for sundhedsvæsnet.

De to VU’ere følger desværre blot politikere fra deres moderparti og regeringen og eksemplificerer ganske godt den døvhed, der har kendetegnet de seneste år, hvor politikere  - trods stigende og vedvarende protestråb fra de ansatte - har messet: “Den offentlige sektor skal køre længere på literen”.

GENNEM DE seneste mange år, har Slotsholmen krævet mere for mindre. Ambitionerne er sat op, hurtigere behandling er krævet, mere og dyrere medicin påkrævet og samtidig er kravene til dokumentation og monitorering steget. Det har betydet flere patienter og flere og hurtigere undersøgelser og behandlinger samtidig med at antallet af ældre stiger.

Konsekvenserne har ikke været til at misse, hvis man ellers gad slå ørerne ud: I Svendborg har de ikke tid til at læse journalen, i Holbæk er situationen så alvorlig, at sygeplejerskerne kan fraskrive sig ansvaret og i Hovedstaden forlader sygeplejersker en afdeling i protest mod dårlige arbejdsforhold.

I mit job som hjemmesygeplejerske har jeg oplevet de hurtige udskrivelser og hørt patienter berette om de kaotiske forhold på hospitalerne. En patient græd, da han fortalte mig om sin forfærdelige indlæggelse. Han var syg, udmattet, svækket og bange i den sværeste situation i sit liv, kæmpende mod en kræftsygdom.

Jeg bliver træt og vred helt ind i sjælen, når protester både fra patienter, personlige og regionale politikere i årevis er fejet af med et “den offentlige sektor skal køre længere på literen”.

GIV FOR POKKER de to ungdomspolitikere et praktik-ophold på Holbæk Sygehus - og tag gerne både stats-, innovations- og sundhedsministeren med. Lad mig så høre om de fortsat ønsker et ansættelsesstop i den offentlige sektor.