Janni
Når den tidligere formand i BUPL mister sin lejlighed i Mjølnerparken, er det en direkte konsekvens af ghettopakken. Foto: Privat

Ramt af ghettopakken: 81-årige Janni smides ud af sit hjem

24. maj 2019, 05:30
Ghettopakken bliver snart bidende alvor for en række beboere i det belastede kvarter, Mjølnerparken i København. En af dem, der snart kan blive genhuset mod sin vilje, er den tidligere formand i BUPL, Janni Milsted.

Mjølnerparken skildres ofte som en voldelig og indædt enklave i yderkanten af Nørrebro i København. Et parallelsamfund, hvor der handles med stoffer, og hvor der skydes med håndvåben.

LÆS OGSÅ: Dansk mangemillionær: "Vi rige betaler alt for lidt i skat"

Men Mjølnerparken er mere end det, mener den 81-årige  Janni Milsted, tidligere formand for fagforbundet BUPL fra 1976-1982 og i dag næstformand i Mjølnerparkens bestyrelse og formand i "ghettoens" seniorbofællesskab.

- Vi arbejder jo meget med integrationen her. Vi holder gårdfester, jule-, fastelavns- og dimittendfester. Og integrationen går jo bedre, end mange politikere vil lade os vide. Her er der børn, som bærer tørklæde, som op til jul klipper pynt og sætter det på juletræet ude i gården, siger hun til A4 Nu.

Men det kan snart være forbi. For på mandag bliver Mjølnerparkens beboeres fremtid i en "udviklingsplan" behandlet i Københavns Kommunes Miljø- og Teknikudvalg.

60 procent af familieboligerne i Mjølnerparken, som ejes af boligorganisationen Bo-Vita, skal nu sælges. Det betyder, at beboerne i 260 lejligheder i Mjølneparken skal genhuses inden 2030. En af lejlighederne lejes af Janni Milsted.

Det sker som følge af ghettopakken, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF vedtog i fjor. Målet med ghettopakken er at sikre en bredere beboersammensætning i belastede boligområder. Det, der gør Janni Milsted harm, er, at Bo-Vita har valgt at genhuse de beboere, der netop er med til at løfte det belastede område. Nemlig blokken, hvor pensionister bor side om side i et seniorbofællesskab.

Definition på "ghetto"

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct i beboelsesområder med mindst 1.000 borgere. Derudover er der tale om en ghetto, når mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

Beboere i alderen 18-64 år, som ikke arbejder eller studerer, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de sidste to år.

Dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnit over de sidste to år.

Beboere på 30-59 år, som kun har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige mellem 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Regeringen.dk, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Janni Milsted ryster på hovedet over, at Bo-Vita vil sælge lejlighederne, og at organisationen har villet det lige fra starten. Det er mere forsvarligt at ommærke familieboligerne til ældreboliger og studieboliger, mener den 81-årige kvinde. Og så tror Mjølnerparkens bestyrelse på en naturlig afgang frem mod 2030 i stedet for en genhusning, pointerer hun.  

Hvem, der ryger ud først, når genhusningen sættes i gang, og hvor beboerne skal flytte hen - hvis de ligesom Janni Milsted ikke ønsker at flytte - vil Bo-Vitas organisationsformand, Jan Hyttel, ikke svare på. Han siger i stedet:

- Bo-Vita og Københavns Kommune skulle lave en udviklingsplan for at imødekomme kravene fra ghettoplanen. Den har vi fremlagt for boligselskabets højeste myndighed, repræsentantskabet. Den blev vedtaget i tirsdags med 19 stemmer for, 10 imod og én blank stemme. Og med stor sandsynlighed bliver den også vedtaget på mandag i Miljø- og Teknikudvalget – og i Borgerrepræsentationen den 20. juni. Så der er ikke mere at komme efter, bedyrer han og tilføjer:

- Vi har ikke mandat til at lave udviklingsplanen om. Den er forhandlet færdig mellem kommunen og Bo-Vita, som det står i loven, og vi har fulgt spillets regler.

Bo-Vita har i foråret 2019 tilbudt en frivillig genhusning til Mjølnerparkens beboere. Boligorganisationen skriver på sin hjemmeside, at man går ind for 'beboerdemokrati, tryghed og trivsel, god service og dialog'.

Opråb til borgmester

Men Janni Milsted føler sig ignoreret og overhørt - og vil ikke flytte frivilligt. Hun havde aldrig regnet med at skulle flytte mere i sit liv, og hendes fremtididige boligsituation er stadig uafklaret. Hun har derfor en klar opfordring til politikerne i Københavns Borgerrepræsentation:

- Kom nu til fornuft! 

Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) er en afgørende spiller, når Mjølnerparkens fremtid skal afgøres den 20. juni i Borgerrepræsentationen, mener Janni Milsted.

- Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet var imod ghettopakken, da den blev indført. SF stemte for. Siden har SF været vævende omkring ghettopakken, siger Janni Milsted, som nu savner klart svar fra det røde parti.

Sisse Marie Welling vil ikke fortælle, om hun vil trække i håndbremsen den 20. juni. Men hun skriver følgende til A4 Nu:

'Det bofællesskab, der ligger i Mjølnerparken, hører under Bo-Vita og ikke Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Bofællesskabet er ikke klassificeret som ældreboliger, men som familieboliger. Det betyder, at de er omfattet af ghettokriterierne. Hvis der er nogle af de borgere, der bor i bofællesskabet i Mjølnerparken, som kan visiteres til en ældrebolig, så hjælper vi dem naturligvis gerne hen i en ældrebolig.'