Tæt på verden: Generation af unge tabt til arbejdsløshed

17. maj 2013, 11:41
Ungdomsarbejdsløshed stiger og stiger til skade for de unge og for landes økonomi.

Sidste år var global arbejdsløshed blandt unge 12,4 procent, og den bliver ved med at stige, oplyser FNs arbejdsorganisation, ILO. I 2018 venter organisationen, at tallet er steget til 12,8 procent.

Store puljer af unge uden job virker kvælende på et lands økonomiske vækst og skaber langsigtede problemer for store befolkningsgrupper, der aldrig rigtig kommer i gang. Forholdene i dag er værre end for 20 år siden.

Der er tale om unge mellem 15 og 24. I flere udviklingslande er antallet af unge fanget uden job eller i håbløst dårligt betalt arbejde oppe på 60 procent. ILO har studeret 10 udviklingslande og fundet disse tilstande i seks af dem.

Erfaringen viser, at i udviklingslande medfører overgangen fra skole til arbejdsmarked jobs i den absolut laveste og dårligste ende af skalaen og som oftest i den uformelle økonomi. Der er kun få tilbud af praktisk uddannelse.

I Cambodja, Liberia, Malawi og Peru lander 80 procent af alle unge i den uformelle økonomi, hvor to-tredjedele af dem er særdeles dårligt betalt. Dette forhold påvirker økonomisk vækst negativt.

Flest i Mellemøsten

I indeværende år er antallet af personer oppe på 73,4 millioner unge uden arbejde eller beskæftigelse, der ikke kan sikre dem rimelig overlevelse. De fleste af dem bor i Mellemøsten og Nordafrika. Sydasien er bedst til at sikre beskæftigelse for unge.

Det er ikke udelukkende fattige lande, hvis økonomier har problemer med at udvikle beskæftigelse for unge. I EU, der ellers anses for velhavende, var procenten i 2012 18,1, og arbejdsløsheden vil holde sig deromkring indtil 1016, hedder det i Washington Post.

ILO mener, at der er tale om en global krise, der kun kan løses, hvis unge støttes med særlige privilegier og hvis regeringer skaber jobs, skaffer uddannelse, sikrer ordentlige forhold på arbejdsmarkedet og understøtter iværksætteri, fastslår lederen af ILOs ungdomsprogram, Gianni Rosas.

Dansk løsning

Blandt andre omtales Finland, Norge og Sverige for deres garantier for jobs til unge og relevant praktisk uddannelse. Flere lande i Sydamerika har gjort det samme.

På ILOs hjemmeside fremhæves den danske løsning med teknisk uddannelse og praktik som noget ganske særligt og positivt. Problemerne ude i Europa og verden er, hedder det, at de unges færdigheder ikke matcher erhvervslivets behov.

I en video fremhæves det, at erhvervslivet er meget opmærksomme på situationen og følger med i en proces, hvor de er med til at uddanne deres egne fremtidige ansatte. Det gælder for alle brancher.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.