Gdage Her er regler og satser

7. aug 2009

G-dage er dage, hvor du har ret til at modtage dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver eller slet og ret arbejdsgivergodtgørelse.

Godtgørelsen består af penge, som din chef skal betale til dig de tre første dage efter du er blevet opsagt eller fyret.

Du kan også få g-dage, hvis du er blevet hjemsendt, sat på arbejdsfordeling eller har fået nedsat din arbejdstid.

Du har kun ret til g-dage, hvis du er med i en a-kasse, og du skal have arbejdet fuld tid i to uger hos den samme chef i løbet af de sidste fire uger, inden du blev fyret.

En hel g-dag svarer til det højeste beløb, du kan få i dagpenge. Det er 725 kroner pr. dag. En halv g-dag er 363 kroner.

•    Hvis der er mere end fire timer til, at din normale arbejdstid slutter, når du bliver fyret, har du ret til en hel g-dag.

•    Hvis der er mindre end fire timer til at din normale arbejdstid slutter, når du bliver fyret, har du kun ret til en halv g-dag.

Du kan ikke få g-dage, hvis du:

•    selv er skyld i, at du blev fyret. Læs mere om selvforskyldt ledighed

•    er syg eller holder ferie de første ledighedsdage

•    allerede har fået g-dage 16 gange i de samme år fra den samme chef

•    er blevet fyret fra et job med løntilskud

Hvis du opfylder kravene, skal du sætte et "g" på dit dagpengekort i de tre første dage, efter du blev fyret. Du kan godt være berettiget til dagpenge, selv om du ikke har ret til g-dage.

For at få ret til g-dage og dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse.