Gamle studerende bliver snydt for penge

18. okt 2011
Mens unge studerende får gratis akassekontingent, så er det næsten umuligt for studerende over 30 år.

En gratis måneds dagpenge er lukket land for studerende over 30 år.

Deres yngre medstuderende kan, hvis de melder sig ind i en a-kasse senest 12 måneder før de er færdige med uddannelse, få dagpenge fra dag et. Vel at mærke uden at betale for at være medlem af a-kassen.

Så let slipper studerende over 30 år ikke. De skal betale den fulde pris.

En af de ramte er Daniel Bastiansen. Han vil gerne være studiemedlem i en a-kasse. Men selvom det er gratis for hans medstuderende, så må han betale fuld pris. Han er nemlig 32 år gammel.

Var for dyrt

”Jeg meldte mig faktisk ind, men måtte melde mig ud igen, fordi det var for dyrt. Det giver ikke mening, at man skal ekskluderes på grund af sin alder,” siger Daniel Bastiansen, som læser forvaltning på RUC.

Det er ikke Daniel Bastiansens a-kasse, der ikke vil give ham et gratis studiemedlemskab, selvom han er studerende.

Det står simpelthen i den lov, som også gør det muligt at fritage studerende under 30 år for kontingentet.

Umulige krav

Hvis en 30-årig også skal slippe gratis have det, så kræver det at de har opfyldt beskæftigelseskravet inden uddannelsen begynder, og at de betaler til efterlønnen. Og det gør de færreste studerende.

”Det er ærgerligt og jeg tror det vil holde nogle ældre studerende fra at melde sig ind. Rabatten til studerende er jo med til at sørge for, at de melder sig ind i en a-kasse og kan få dagpenge, hvis de bliver ledige efter studiet,” siger Daniel Bastiansen.

Selv forventer han at melde sig i a-kasse, selvom han ikke får medlemsskabet gratis. Men han har tænkt sig at vente omkring 4 måneder. Til den tid har han nemlig ét år tilbage af sit studie.

Mystisk forskelsbehandling
Hos a-kassernes organisation, AK Samvirke, undrer man sig også over, at reglerne er forskellige for studerende over og under 30.

”Det virker mystisk. Jeg kan ikke se nogen logisk begrundelse for, hvorfor det er sådan,” siger direktør Verner Sand Kirk.

Bortset fra det synes han, at lovændringen var et skridt fremad, fordi flere studerende nu melder sig tidligere i a-kasse.

Stresser ved eksamen
”Når folk nærmer sig eksamen, så er de folk stressede og har travlt med alt muligt andet end at huske a-kassen. Set i det lys er det rigtigt godt at få fat i folk tidligere, hvor de er mindre pressede,” siger Verner Sand Kirk.

Han opfordrer i det hele taget kraftigt studerende til at melde sig i a-kasse. Hvis man ikke kommer ind som nyuddannet, er der nemlig skrappe krav for at få ret til dagpenge. Det kræver 1924 timers arbejde. Det svarer til et år på fuld tid uden ferie.

”Det er for lang en horisont for mange unge mennesker. Nogen burde tænke over en mere blød indgang,” siger Verner Sand Kirk.