Tæt på verden: Gæstearbejdere taler man ikke om

2. jan 2013, 12:00
I 10 år har FN haft planer om en konference om gæstearbejdere, men der er modstand især fra de rige lande, der importerer dem.

De fremmede er ikke populære noget sted. Især i Europa er den politiske trend at afvise emigrater; et forhold velkendt i Danmark. Men en stribe andre lande i EU har voksende tilslutning til fremmedfjendtlige, højreorienterede partier.

Trods beslutning om at tage fat om emigranternes særlige forhold, tør FN ikke åbne for ormegården. Siden 1993 har der været en beslutning fra Generalforsamlingen om at holde en global konference, skriver IPS News.

Selve FNs Generalforsamling vil dog holde en debat om emnet i 2013. Det kunne være anledning til at søge beskyttelse af migranters menneskerettigheder, herunder udokumenterede og statsløse menneskers forhold.

Ikke tale om det

Emigranter; herunder asylsøgere, er en uvurderlig økonomisk faktor i både de rige og fattige økonomier. I de rige lande påtager de sig samfundets dårligste job, og de fattige lande nyder godt af hjemsendte penge.

Modstanden imod at afholde en konference om de internationale folkevandringer stammer især fra de rige lande, der importerer mest billig arbejdskraft.

Deres frygt er internationale aftaler, der kan begrænse deres råderet over de fremmede arbejdere, mener Joseph Chamie, researchleder for Centre for Migration Studies.

Modstand

Trods de positive følger af folkevandringerne stiger uviljen imod disse mennesker som følge af nationalisme og frygt for muslimer. Følgerne af den globale finanskrise rammer naturligvis arbejdsmarkederne, der kan absorbere færre indvandrere.

Kun et fåtal af emigranterne er asylansøgere. Millioner leder efter arbejde og mange får det i bedre økonomiske tider. I adskillige lande udgør fremmede en betydelig andel af arbejdsstyrken. Da Libyens borgerkrig i 2011 blev udkæmpet måtte internationale organisationer evakuere 200.000 gæstearbejdere.

De fleste kom fra fattige lande og besad ingen midler til at hjælpe sig selv. Af dem måtte for eksempel 35.000 evakueres til hjemlandet Bangladesh. Hjælpen kom fra the International Organisation for Migration (IOM).

I Danmark stiger antallet af asylansøgere, rapporterer Metroxpress.dk. Med omkring 6.000 ansøgere i 2012 ses nu det højeste antal i 10 år. Knap halvdelen får opholdstilladelse. Mange nytilkomne stammer fra Syrien. Partiet Venstre ønsker begrænsninger.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.