Gabi kræver 2 mio.: Min finger frøs af i Aldi

17. nov 2011
52årige Gabriele Janosch har fået amputeret halvdelen af sin højre lillefinger, efter at hun angiveligt fik en forfrysning ved at arbejde i Aldi. Aldi afviser, at det er en arbejdsskade og siger, det er, fordi hun er tyk og syg.

Gabriele Janosch har kun fire og en halv finger på sin højre hånd.

Den yderste halvdel af højre lillefinger fik hun sidste sommer amputeret, efter at den var blevet helt sort.

Ifølge Gabriele Janosch skete det, fordi hun fik en alvorlig forfrysning i Aldi, hvor hun arbejdede som kasseassistent og blandt andet havde til opgave at fylde frostvarer op.

Skaden var så alvorlig, at der ikke var nogen anden udvej end, at Gentofte Hospital måtte amputere halvdelen af fingeren. I dag har Gabriele Janosch fortsat store smerter i resten af hånden, som hun heller ikke kan lukke helt sammen.

Gabriele Janosch kræver 2 millioner i erstatning fra Aldi, som hun mener skal betale for hendes smerter, og for at hun nu har svært ved at arbejde fremover.

Aldi hævder på den anden side, at Gabriele Janosch' finger blev sort, fordi hun er for fed og lider af dårlig blodgennemstrømning til fingrene. Derfor afviser kæden, at de er ansvarlige for skaden.

Striden skal afgøres i en retssag.

”Aldi er en asocial slavepisker,” siger Gabriele Janosch.

”Det handler ikke om penge, men Aldi er ansvarlige, og derfor skal de betale erstatning,” siger hun.

Det afviser Aldi. Efter at Avisen.dk i en uge har forsøgt at få en kommentar, meddeler direktør Jan Lund, at han ikke ønsker at kommentere sagen yderligere, da den endnu ikke er afsluttet.

Stressende arbejde

Gabriele Janosch og hendes mand, der begge er tyskere, flyttede til Danmark i 2007, fordi de ikke kunne finde arbejde i Tyskland. Manden fik arbejde som chauffør i Aldi, og i november 2008 blev hun ansat som butiksassistent i Aldi – først i Jægerspris og dernæst i Skibby.

”Arbejdet var meget stressende, fordi vi nærmest altid var for få på arbejde i butikken. Det var en stor afdeling, og alligevel var vi kun to-tre personer på arbejde,” siger Gabriele Janosch.[pagebreak]
Underbemandingen betød, at Gabriele Janosch ofte skulle nå flere ting på samme tid. Hun skulle sidde ved kassen samtidigt med, at hun skulle fylde op, når der blev leveret blandt andet frostvarer.

Til den opgave fik hun af arbejdsgiveren et par af tynde, hvide bomuldshandsker med lyseblå gummidutter.

Gabriele: Ikke tilstrækkelig beskyttelse

Arbejdstilsynet har ingen regler for, hvilken type handsker medarbejdere skal benytte i omgangen med frostvarer. Reglen er blot, at arbejdsgiveren skal sørge for passende ”værnemidler” i arbejdet - arbejdsgiveren kan selv vælge fremgangsmåden.

Ifølge Gabriele Janosch var de arbejdshandsker, hun fik stillet til rådighed, ikke tilstrækkelig beskyttelse. Aldi fremfører på den anden side, at handskerne markedsføres som frosthandsker, og at det er den slags arbejdshandsker, man benytter i alle danske supermarkedskæder.

Skreg af smerte

Første gang, Gabriele Janosch fik problemer med hænderne, var i foråret 2010. Hun henvendte sig flere gange på hospitalet og hos lægen med koldbrand i lillefingeren.

Trods stærke smertestillende piller kunne hun ikke klare smerterne.

”Jeg skreg af smerte og kunne slet ikke sove om natten. Jeg havde mareridt om, at min finger skulle amputeres.”

Efter flere undersøgelser stod det klart, at der ikke var nogen anden udvej end at amputere fingeren.

Helt uenige om årsag

Mens Gabriele Janosch mener, at skaden er en direkte konsekvens af hendes arbejde, siger Aldis forsikringsselskab og advokater, at de symptomer, Gabriele Janosch har, er udløst af hendes dårlige helbred – heriblandt dårlig blodgennemstrømning i fingerene, forhøjet blodtryk og overvægt.

Aldi undrer sig desuden over, at Gabriele Janosch kun har fået koldbrand i lillefingeren. Hvis det stammede fra en forfrysning efter frostvarer, burde symptomerne ramme alle fingrene, lyder analysen.

For at bidrage til forvirringen findes der et utal af lægeerklæringer i sagen. I nogle af dem bliver Gabriele Janosch' symptomer kædet sammen med hendes dårlige helbred, mens symptomerne i andre erklæringer bliver forklaret med forfrysninger i Aldi.[pagebreak]

Alt det skal Retslægerådet tage stilling til som en del af den civile retssag, Gabriele Janosch via sin advokat har anlagt mod Aldi.

Lægerne i rådet skal vurdere, om Gabriele Janosch har fået amputeret fingeren som følge af en arbejdsskade eller som følge af diverse sygdomme.

Afvist af Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen har afvist at anerkende Gabriele Janosch' skade som en arbejdsskade.

Det skyldes, at hun ikke har været i stand til at angive en præcis skadedato, og at generne først opstod efter flere uger. For at kunne anerkendes som en arbejdsskade skal der være tale om en hændelse, der sker pludseligt eller inden for fem dage.

Gabriele Janosch prøver derfor med hjælp fra en advokat at få erstatning efter de almindelig regler om erstatningsansvar.

Kræver mere end 2 millioner i erstatning

Advokat Søren Locher forsøgte i første omgang at indgå et forlig med Aldi. Men Aldi vil ikke vedkende sig nogen form for ansvar, og derfor har advokaten nu stævnet Aldi.

Gabriele Janosch håber på erstatning for svie og smerte. Derudover vil hun kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste de næste mange år. Størrelsen på kravet kan først fastsættes, når Gabriele Janosch har fået vurderet sin ”mengrad”, det vil sige hvor meget af sin arbejdsevne, hun har mistet.

Selv mener hun dog, at hun skal have over 300.000 euro, svarende til mere end 2 millioner kroner.