Fysisk aktivitet på jobbet er dårlig motion

25. okt 2011
Fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde har en anderledes negativ effekt på helbredet, end fysisk aktivitet i fritiden, viser ny undersøgelse.

Mange tror, at fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde har en forebyggende effekt på sygdomme og sygefravær.

Det har det ikke, viser ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

”Høj fysisk aktivitet på arbejdet øger risikoen for helbredsproblemer markant,” siger seniorforsker Andreas Holtermann.

Postbude og gartnere i farezonen

Der gælder ikke kun hårdtarbejdende jord- og betonarbejdere. Det gælder eksempelvis postbude, der ofte går op ad trapper og personer, der jævnligt løfter forskellige genstande.

Faktisk er risikoen for at redde sig et længerevarende sygefravær er 84 procent større, hvis man har høj fysisk aktivitet på jobbet end ved et stillesiddende arbejde.

”84 procents forøget risiko er markant. Særligt når det er den høje fysiske aktivitet på arbejdspladsen, der trækker i en negativ retning,” siger Andreas Holtermann.

Av, min ryg

I forbindelse med fysisk arbejde laver man typisk de samme bevægelser om og om igen. Man løfter tunge genstande og arbejder i dårlige stillinger. Samtidig foregår den fysiske aktivitet på arbejdet over lang tid og gentages dag efter dag.

Det betyder, at kroppen ikke har mulighed for at komme sig.

Forskerne peger på, at fysisk aktivitet i fritiden har en helt anden effekt på sygefraværet.

Den gode belastning

Træningen i fritiden varierer i intensitet og har en god balance mellem belastning og restitution. Som noget vigtigt aktiverer løb, cykling eller svømning de store muskelgrupper.

”Det finder man ikke i det fysiske arbejde,” siger Andreas Holtermann. [pagebreak]

Derfor har hårdt fysisk arbejde har en udtrættende og nedslidende effekt på kroppen, og dermed stærkt forøger risiko for længerevarende sygdom.

Medarbejderindflydelse

Henrik Forchhammer, der er faglig sekretær 3F Lager, Post og Service, kalder undersøgelsen både vigtig og spændende. I lyset af at det de skadelige effekter ved høj fysisk aktivitet på arbejdet skal findes i gentagelserne og den manglende restitution, ser Henrik Forchhammer en række udfordringer.

”I den sammenhæng er det lidt uhyggeligt, at man inden for posten og andre brancher gør arbejdet mere og mere monotomt. Det er noget, man i den grad bør have opmærksomhed på, så man søger for at variere arbejdsdagene,” siger Henrik Forchhammer.

Lige nu går det nemlig i modsat retning, og det vil øge risikoen for helbredsproblemer, frygter han:

”Det, der sker lige nu, er, at man i stigende grad specialiserer de forskellige funktioner, så det eneste en omdeler laver er at omdele og omdele. Det gælder både post- og avisbud. Blandt avisbudene lægger man eksempelvis turene i forlængelse af hinanden, så de ikke længere når hjem imellem ruterne og får mulighed for at restituere sig og bruge nogle andre muskelgrupper ved at lave noget andet end kun at dele ud.”

For stort fokus på kontornusserne

Forskerne bag undersøgelsen peger på, at erhverv med høj fysisk aktivitet fremover bør have mere bevågenhed.

”Der er en tendens til, at man fokuserer ensidigt på personer med stillesiddende arbejde, fordi man tror, at et fysisk passivt arbejde medfører den største risiko for helbredsproblemer. Men vores undersøgelser viser, at personer med høj fysisk aktivitet i arbejdet har endnu større risiko for helbredsproblemer," siger Andreas Holtermann.

Undersøgelsen

Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har undersøgt sammenhængen mellem længerevarende sygefravær og fysisk aktivitet på arbejdet og i fritiden. Undersøgelsen baserer sig på data fra 7.144 lønmodtagere fra forskellige brancher.