Fyringsrunde: Testede postfolk med stopur

19. jan 2014, 04:00
På Københavns Postcenter, der i perioden 20092012 gennemførte adskillige fyringsrunder, blev afskedigelserne håndteret på en måde, der gjorde situationen værre, end den behøvede at være. Sådan lyder kritikken fra en lang række ansatte, tillidsrepræsentanter og mellemledere, der nu står frem.

Forud for fyringsrunden skulle 51-årige Peter Møller testes i det job, han havde udført i 33 år i Københavns Postcenter, mens chefen tog tid og talte fejl.

Fyringsrunder er aldrig sjove.

Men på Københavns Postcenter, der i perioden 2009-2012 gennemførte en eller flere årlige fyringsrunder, blev afskedigelserne håndteret på en måde, der gjorde situationen værre, end den behøvede at være.

Sådan lyder kritikken fra en lang række ansatte, tillidsrepræsentanter og mellemledere, der nu står frem.

"Den årlige vurdering var det mest skadelige, man indførte. Det betød, at medarbejderne internt forsøgte at profilere sig selv på andres bekostning. Det gav nogle gnidninger og en dårlig stemning," siger forhenværende tillidsmand og nuværende ansat, Kim Andersen.

Testet i et job, han havde udført i 14 år

Avisen.dk har gennem de seneste dage fortalt, hvordan det psykiske arbejdsmiljø på Københavns Postcenter blev værre og værre. Blandt andet blev trusler om fyring brugt som et middel til at styre de ansatte.

Denne sommer blev ledelsen fyret og en ny kom til.

Selvom ledelsen nu er skiftet ud, står mange ansatte tilbage med psykiske mén efter årene, og undrer sig over, at ingen greb ind noget før.

De ansatte fortæller blandt andet, hvordan de blev udsat for ydmygende evalueringssamtaler og test for at afgøre, hvem der skulle have en fyreseddel.

I afdelingen 'Maxibreve' skulle de ansatte for eksempel testes for, hvor hurtige og fejlfrit de kunne sortere, selvom de havde haft jobbet i årevis. Ofte blev testen udskudt i sidste øjeblik, så de ansatte måtte møde nervøse op flere dage i træk.

"Folk var bange. Vi vidste jo, at de ville af med nogen. Det var underligt at blive testet i et job, jeg havde udført i 14 år, men jeg var nervøs, for hvis jeg dumpede, blev jeg måske fyret," fortæller tidligere ansat Ali Shaverdi.

Særpræget sprogbrug

De nærmeste ledere skulle også give alle ansatte en årlig vurdering på en karakterskala, hvorpå dem med lavest karakter blev fyret.

Flere ansatte fortæller, hvordan dette endte med meget personlige og subjektive kommentarer fra lederne i bedømmelserne. Ansatte blev for eksempel vurderet som "svagt begavede" eller til at "gå i ét med tapetet". Det fremgår også af et mødereferat fra fagforeningen, som ellers havde været fortaler for vurderingssamtalerne.

"Der havde fra enkelte lederes side været anvendt et meget særpræget sprogbrug om de ansattes arbejde og egenskaber," skriver tillidsrepræsentant Henrik Larsen i mødereferatet fra november 2013.

En af vurderingerne endte i Ligebehandlingsnævnet, fordi en ansat på fædreorlov var blevet bedømt til at være "uengageret" af en helt ny leder og dernæst fyret. Den ansatte fik medhold i sagen og en erstatning på 220.000 kroner.

Græd foran fyrede medarbejdere

De ansatte kritiserer generelt måden, ledelsen taklede fyringer på. Manglen på information gav rygter frit løb, og mange ledere virkede ikke gearede til at håndtere opgaven.

"En leder stod og bad om syndsforladelse og græd foran tre medarbejdere, han lige havde fyret," siger fællestillidsrepræsentant for postarbejdere i 3F, Morten Søndergaard.

Andre mener, at ledelsen bevidst udnyttede frygten for fyringer som et redskab til at styre de ansatte.

"De vidste sikkert ikke, hvordan de kunne presse mere ud af os. Der blev stillet større og større krav og fyret flere og flere folk, men de ville have mere. Så de brugte det til at gøre os bange og sætte os på plads," siger en nuværende ansat, der foretrækker at være anonym.

Post Danmark: Ingen kommentarer

De fyringsmetoder, de ansatte beskriver, er generelt en måde, hvorpå en ledelse kan styre de ansatte med frygt. Det vurderer forsker i arbejdsmiljø ved Roskilde Universitet, Peter Olsén.

""Den type metoder bruges nogle gange som en slags del-og-hersk-strategi, hvor ledelsen spiller ansatte ud mod hinanden og gør dem utrygge," siger han.

Den nye chef for Københavns Postcenter, Michael Hermann, valgte i december 2013 at sætte en endegyldig stopper for de årlige vurderingssamtaler, der var indført af hans forgænger. Han har desuden meldt ud, at han vil arbejde på at undgå fyringer i produktionen i 2014.

Avisen.dk har været i kontakt med den tidligere centerchef, men han har meddelt, at han ikke må udtale sig. Post Danmark ønsker ikke at kommentere på sager, der foregik under den tidligere ledelse.

faktaboks

Hvorfor ligger postbranchen nummer sjok, når det gælder arbejdsmiljø?

 

Avisen.dk beskriver i en række artikler, hvordan arbejdsmiljøet i Københavns Postcenter indtil for nyligt var præget af en ledelsesstil med tvang, kontrol og frygt. Det sker på baggrund af interviews med mere end 25 nuværende og tidligere ansatte, tillidsfolk og mellemledere i postcenteret.

 

Journalist Eline Svendsen arbejdede selv i Københavns Postcenter indtil 2010.

 

Nu vælger en række medarbejdere at fortælle deres historie til Avisen.dk. Nuværede ansatte udtaler sig anonymt af hensyn til deres jobsikkerhed, mens tidligere ansatte står frem. Alle medvirkendes sande navne er redaktionen bekendt.